Bunadopplæringa

Bunadopplæringa er eit samarbeid mellom Noregs Ungdomslag, Norges Husflidslag og Studieforbundet kultur og tradisjon. Kursrekkja består av ni modular. Til saman vil dette gje deltakarane ei brei innføring i praktisk bunadsaum.

Foto: Anne Marte Før. Utsnitt fra Aksel Waldemar-bunad.

På http://www.kulturogtradisjon.no/opplaeringstilbud/bunadopplaringa
finn du informasjon om mellom anna:

  • Påmelding
  • Moduloversikt
  • Studieplanar

Kursrekkja

Kursrekkja er ope for alle som ynskjer å lære meir om bunadsaum, enten som grunnlag for hobby eller for næring. Det er mogleg å ta heile kursrekkja eller berre enkeltmodular. Modulane er lagt opp etter vanskegrad med anbefalt rekkjefølgje som i utgangspunktet bør følgjast. Det må påreknas heimearbeid mellom modulane.  

Modulane i Bunadopplæringa fordeler seg over tid, og du vil bruke tre år dersom du vil gjennomføre alle modulane på normert tid.

Kompetanse

Bunadopplæringa byggjer på lærarplanverket som gjeld for handverk og design i den vidaregåande skule. Denne kursrekkja vil inngå som eit grunnlag for å gå opp som privatist i handvevarfaget, og kan vera ein del av eit løp til svennebrevet. Kursrekkja vil vera ope for alle som ynskjer å lære meir, og det er inga opptakskrav for å delta på kursrekkja.

Ved å fullføre heile kursrekkja vil du få teoretisk og praktisk innføring i alle kompetansemåla i lærarplanen for handvevarfaget vg 3. Dersom du ønskjer å gå opp til svenneprøve i handvevarfaget, finst det særskilte reglar for å gå opp som praksiskandidat. Du må sjølv ta kontakt med fagopplæringskontoret i fylket ditt dersom du er interessert i dette, og kvar person får individuell vurdering.

Informasjon og påmelding

Det er fire samarbeidspartnarar i dette utdanningsløpet. Dette betyr at det varierer mellom modulane kven som er ansvarleg for gjennomføring.

NB! Påmelding skjer til Studieforbundet kultur og tradisjon

Aktuelt

Bunad er ei stor investering. Det er kostbart og mange legg også ned mange timar med arbeid i å sy bunad til seg sjølv eller andre. Då er det godt at ein gjer ei investering i noko som kanskje skal vare i 100 år?

Åshild er en dyktig husflidsdame. Hun er opptatt av å ta vare på bunadstradisjonene i Nordfjord spesielt, og i hele landet generelt. Selv er hun fra Troms, og sydde sin første bunad da hun var 25 år. Den gangen fikk hun låne prøvelapper på broderiet fra Husfliden i Bodø, og gikk i gang med håndarbeidet etter «selvlæringsprinsippet». Det ble en flott Nordlandsbunad!

2 nov 2018 12:00, Stormen bibliotek, Bodø

Forskingsprosjektet Immateriell kulturarv og tradisjonshåndverk har hatt som hovedmål å utvikle ein modell for å ivareta tradisjonshåndverk som står i fare for å døy ut. Korleis skal kunnskapen om håndverket leve vidare i framtida? Som case har montering av Vest-Telemarkbunad til kvinne vorte dokumentera gjennom film.

Valget sto mellom Romsdalsbunad og Vest-Agderbunad da Mira Akselsdatter Systad fra Nittedal skulle bestemme seg for bunad til konfirmasjonen. Men så fikk hun øye på den rekonstruerte Vest-Agderdrakten. Da ble valget lett.

Kontakt

For spørsmål, kontakt post@husflid.no. Det er Norges Husflidslag, med våre ansatte og vårt nettverk, som svarer på spørsmål. Om vi ikke kan svare, videreformidler vi kontakt..

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.