Husflid er bærekraft!

På landsmøtet i 2018 ble det vedtatt et fireårig nytt satsingsområde for Norges Husflidslag: Holdbart. Målet med satsingen er å formidle det vi allerede har visst lenge: Husflid er bærekraft. 

Mål:
Holdbart skal vise oss mulighetene som tradisjonshåndverk og materialkunnskap gir - på veien mot et mer ansvarlig forbruk.

Kunnskap om materialer og teknikker er forutsetninger for å gjøre ansvarlige valg som forbruker. Det å lage, reparere og utnytte ressursene som ligger i det vi omgir oss med var tidligere en selvfølgelig del av allmenndannelsen. Det er en del av vår immaterielle kulturarv. Med dagens situasjon er denne kunnskapen igjen høyaktuell. Velstanden vår, kjøpekraften og overforbruket har skapt enormt store utfordringer for kloden vår og livet på den.

Ting, klær og utstyr i gode materialer, som vi kjenner opphavet til eller som har en egen betydning for oss, ønsker vi å ta vare på. Å være glad i tingene sine, ta vare på dem og la dem få en langvarig bruksverdi er bærekraftig. Kvalitetsbegrepet får flere betydninger, og kan beskrive identitet, materialitet og holdbarhet

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Vi ønsker, gjennom satsingen Holdbart, spesielt å ta vår del av ansvaret for oppnåelsen av mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon.

For å bidra til at vi når dette målet vil Norges Husflidslag bidra på flere områder:

  • Øke materialkunnskapen hos forbrukerne
  • Drive opplæring i teknikker som forlenger gjenstanders levetid
  • Heve tradisjonshåndverkets status

Med nedprioriteringen av praktiske fag i skolen har vi mistet mye kunnskap om hvordan vi kan ta vare på tingene våre og øke deres levetid.  Mye av denne viktige formidlingen gjøres av frivilligheten.  Med våre 24 000 medlemmer i 377 lokallag, butikker og håndverkere er Norges Husflidslag en svært betydningsfull aktør innen opplæring i tradisjonelle håndverksfag og utvikling av kreativitet og nyskaping med utgangspunkt i disse.

Hvordan?

Det ligger et kjempepotensiale for å nå nye målgrupper med denne satsingen. Mange miljøer ivrer etter å lære det vi kan om materialkunnskap og teknikker, og særlig yngre har en sterk bevissthet rundt disse temaene. Hele organisasjonen vil skape mengder av holdbar aktivitet de neste fire åra. Kanskje finnes det lokale krefter lokallagene kan inngå gode samarbeid med? Holdbart omfatter hele organisasjonen og alle ledd: Lokallag, håndverkere, butikker, og enkeltmedlemmer. Satsingen er en god anledning til å være kreative i egen virksomhet, og se oss selv på nye måter. Vi kan påvirke!

Lokallagene kan fritt bruke tittel, logo og materiell i sine aktiviteter. Noe ligger åpent på nettsida, men enda mer legges ut på innlogget område på nettsida fortløpende.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.