Rødlista

Med Rødlista retter vi oppmerksomheten mot teknikker som er lite i bruk, gjemt og nesten glemt! Rødlista er ingen ferdig liste, men et prosjekt hvor våre lokallag selv velger ut hvilke teknikker fra eget område som må læres videre før det er for sent.

Rødlisteprosjekter

Før i tiden kunne vi finne filleryer i de aller fleste hjem. Filleryer ble lagt tett i tett på gulvene for å unngå trekk, og man kunne ofte se rikdommen i huset på hvor tett ryene lå. Drammen og Opland Husflidsforening har arbeidet med filleryer som rødlisteteknikk.

Karding og spinning er eldgamle håndverksteknikker for å omdanne ull og andre fiber til tråd. Ull må kardes før det kan spinnes, slik at floker og urenheter kjemmes ut. Kardet ullflor kan så spinnes på håndtein eller rokk slik at fibrene tvinnes sammen til tråd.

Til tægerbinding brukes bjørkerøtter til å lage kurver, fat og skåler. Det er en gammel håndverksteknikk, og de eldste bevarte fragmentene av tægergjenstander i Norge ble funnet i Osebergskipet.

Å veve krever en del forberedelser og planlegging. Du må tenke på garntyper og farger for renning og innslag, om du skal ha frynser eller brettekant, og hvordan jarekanten skal være. Hvor mye renningsgarn skal du beregne og hvordan setter du opp veven?

Sprang er en gammel teknikk hvor man ved hjelp av en ramme med renning, fletter og slynger tråder sammen for å lage ulike mønstre. Sprang har vært utbredt i store deler av verden, og det eldste funnet av sprangarbeider i Norge er fra Tegle på Jæren fra ca. år 400 – 800. 

Kolrosing er en dekorasjonsteknikk som har vært brukt gjennom uminnelige tider. Den har blitt benytta på tre, bein og horn, og gir et vakkert og varig resultat. Opprinnelig var kull (kol) brukt som fargestoff, men du kan også bruke pigment fra bark.

Bjørkeris kan brukes til å lage både rismatter og sopelimer. Det er nyttige og enkle bruksgjenstander som kan stå ute og brukes året rundt. Alt du trenger er bjørkekvister og jerntråd.

Plantefarging er en gammel teknikk for å farge tekstiler, og frem til siste halvdel av 1800-tallet foregikk all farging av tekstiler med farger fra naturen. Fargestoff kan utvinnes fra en rekke ulike blader, blomster, røtter, bark, lav og sopp, og gir en vakker fargepalett.

Å lage såler av krøllhår er en lang og omstendelig prosess. Her får du den beskrevet i ord og bilder av Kari Sørlien og Reidun Brandbo.

Lind er eit varmekjært tre som er lite utbreidd i Noreg. Det er mest utbreidd i kystnære strøk i Sør-Noreg. Det har opp gjennom tidene vorte mest nytta på Sør-Vestlandet. 

Vedmeisen er en tradisjonell kurv som ble mye brukt tidligere, særlig på Hedmarken. Meisen ble brukt til mange ulike ting, som ved, høy og ull, og på et tidspunkt var det standardisert masseproduksjon av disse særegne kurvene. 

Tre har vore materialet til Leiv Røsok (87) i ein mannsalder. Pensjonisttilværet brukar han i verkstaden, der han legg små puslespelbitar av ulike treslag.

Det sunnmørske kakebordet er berømt over hele landet. I Stranda er det utenkjeleg utan ein stabel ekte Strandabakels. Mange er Rolf Saure medskuldig i.

Øystre Slidre Husflidslag har valgt firfletting som sin rødlisteteknikk.

Vang Husflidslag har valgt filering som sin rødlisteteknikk.

Oppland Husflidslag har valgt knipling som en av sine rødlisteteknikker. 

Sprang er en gammel håndverksteknikk, brukt til finere tekstiler. I vedlagte PDF blir det fortalt om sprang og om dei kvinnene som kunne denne teknikken og førte tradisjonen videre som slektstradisjon. Oppland Husflidslag har valgt sprang som sin rødlisteteknikk.

Kristiansand Husflidslag har valgt stopping som rødlisteteknikk, etter at de så nytten av å dokumentere ulike stoppeteknikker etter å ha startet Norges første Fikselaug. Dette er verdifull kunnskap som de ønsker å bevare og formidle videre.

Høland Husflidslag har valgt lissebroderi, Point Lace, som sitt rødlisteprosjekt.

Kvaløysletta Husflidslag har opp gjennom årene hatt flere kurs i luggesying og spesielt i sying av »tepplugger» som er en lokal variant.

Vefsn Husflidslag har valgt seg enda et rødlisteprosjekt, "Brodering & montering av skjorte til nordlandsbunad".

Se filmen om dypping av Helligtrekongers-lys her. Dette er Lillehammer Husflidslags bidrag til Rødlista.

Tekst: Borgny Tufto

Se filmen om dypping av Helligtrekongers-lys her. Dette er Lillehammer Husflidslags bidrag til Rødlista.

Tekst: Borgny Tufto

Rive var tidlegare eit svært sentralt og heilt nødvendig arbeidsreiskap på alle gardar og bruk. Utan rive var det nærast umogleg å få samla vinterfôret til husdyra.

Det er benyttet to navn om dette produktet i bygda, både sengeforlegger og hælteppe.

Tægerbinding er både arbeidskrevende og vakkert. Flere lokale husflidslag har valgt seg ut dette som sitt Rødlisteprosjekt.

Tida går, og nye generasjoner kommer. Det er viktig at vi formidler også den nære historia vår til de unge, slik at kommende generasjoner får vite om de spesielle og særegne historiene vi har i vårt lokalmiljø. Torpevotten, slik vi kjenner den og strikker den i dag, har ei historie som Nordre Land Husflidslag ønske å dele med alle i bygda vår.

Fredrikstads Husflidslags vevgruppe hadde i 2013 et «vadmelsprosjekt» i form av et vevkurs hvor det ble vevet ullstoff beregnet til å bli etterbehandlet via toving/valking/stamping ved klesstampa på Mjonøy i Vinje.

Melhus Husflidslag har valgt hælteppe som ett av sine tre rødlisteprosjekter. Vi ønsket å se på hvordan et slikt teppe var bygd opp, materialvalg og hvilke teknikker som var tatt i bruk. Likeså ville vi vite noe om historien bak teppene.

Bregding, også kalt sprang, er en av verdens eldste håndarbeidsteknikker.  De eldste funnene av bregding/sprang er fra Egypt omkring år 2000 f.kr.  Arkeologiske utgravninger av hårnett viser at teknikken var kjent i Norden for tre tusen år siden. Denne teknikken har Harstad Husflidslag jobbet med som rødlisteprosjekt.

Fana Husflidslag i Hordaland har siden 2015 hatt en studiering som har jobbet med hedebosøm. Her du kan du lese om hvordan de har jobbet med denne tidkrevende håndarbeidsteknikken!

Fron Husflidslag i Oppland har valgt damaskvev med harniskrustning som rødlisteprosjekt, og har laget en presentasjon av hvordan du setter opp veven for å selv veve damask.

I 2014 var Rauland Husflidslag hos Ågot Storlid i Rauland for å læra å lage tvogu. Tvogu har i gamal tid vore bruka som oppvaskbørste eller gryteskrubb. Ågot Storlid er i frå Tinn. Som barn laga ho tvogu til all slags bruk.

I Rauland Husflidslag har Eli Vesaas og Sigrunn Lie Brattekås (Tokke) arbeidd med dokumentasjon av veving i bandstøre.

Hølonda Husflidslag har rekonstruert et gammelt ullsjal som er funnet i bygda, og dette har laget valgt som sitt Rødlisteprosjekt. Sjalet har laget kalt «Karisjalet» etter Kari Bergsrønning Krogstadstuen som har brodert det, eller «Stassjal fra Hølonda».

Filering er en gammel håndverksteknikk som står i fare for å bli glemt. Nes husflidslag har de siste årene jobbet med å bevare kunnskapen om teknikken gjennom å produsere videoer som viser hvordan man filerer.

Bleikvassli husflidslag har valgt ullsko og ullstøvler som rødlisteteknikk. Fottøy i ull har lang tradisjon i bygda vår og andre bygder på indre Helgeland. Vintrene her er kalde og tørre, så disse ”fotbønan” er ideelle til å holde varmen. Lette er de også.

Nauma Husflidslag har valgt Namdalslabben som rødlisteteknikk. Her finner du både beskrivelse av historien til labben og framgangsmøte om du vil prøve deg på å lage dine egne!

Stjørdal Husflidslag har Hedebosaum som eit av sine Raudlisteprosjekt. Her beskriv Berit Håland Forbord historia til hedebosaumen og korleis laget har arbeidt med teknikken.

Skaut er ein vesentlig del av Trønderbunaden, og Stjørdal Husflidslg har valgt å arbeide med hodelin/skaut til Trønderbunad - og med fylgande kvitsaum som kan brukast til flere andre ting enn skaut.

Levanger Husflidsforening har valg fusspute som sitt rødlisteprosjekt. Her kan dere lære mer om historien og teknikken!

Vefsn Husflidslag har valgt seg broderingsteknikken av Nordlandsbunaden som sitt Rødlisteprosjekt, og i samarbeid med Lill Tidemann og Liv Nakstad har det nå blitt laget en brosjyre, "Brodering av Nordlandsbunaden - Sting for sting" med tekst og foto av egne broderier.

Rondastakk og ruteliv har vært i bruk som bunad siden 1830-tallet, og stivatørkle hører med som hodeplagg! Kunnskapen om hvordan du skal stive og brette tørkle er det derimot ikke alle som har, og derfor har Lillehammer Husflidslag laget en instruksjonssfilm!

Julekruna er en uro laget av siv som er tredd på tråd og bundet opp i oktaeder. Så ble den pyntet og brukt som en slags erstatning for juletreet. Nord-Karmøy Husflidslag ønsket å ta opp igjen tradisjonen med å lage julekruna og satte i gang en studiering der deltagerne laget hver sin julekrune etter gamle modeller

På Historisk museum i Oslo ligger en liten perle litt bortgjemt i en krok. Den forsvinner helt i konkurransen med alle de flotte gjenstandene som er der.

Lørenskog Husflidslag har satset på to rødlisteteknikker: Karding og spinning, og tægerarbeid.

Lagging er en håndverksteknikk som går ut på å lage ulike trekar ved å sette sammen rette trestaver. Straumsnes Husflidslag Husflidslag har laget film sammen med lagger'n Jan Ingar Olden om hvordan man gjør dette. 

Nittedal Husflidslag har i flere år arrangert kniplekurs for både barn og voksne. Barna vokser til og er nå blitt ungdommer og erfarne kniplere.

Hva er en skjørtevarmer og hvordan lage den? Hemnes Husflidslag har tatt tak i de små lyktene man før brukte til å blant annet lage lunk under skjørtet som sitt rødlisteprosjekt!

Historien begynner  rundt 1985.  Da var en av lagets medlemmer på en dødsboauksjon og kom over et nydelig lite broderi som hun tok med tilbake til husflidslaget.

Mamma Astrup-strikk er en teknikk hvor man strikker fram og tilbake, med en lys og en mørk farge. Teknikken har fått navnet etter barnehjemsbestyrer Ebba Astrup, og er rødlisteprosjekt i Stjørdal Husflidslag. 

Telemark Husflidslag har valgt broderiteknikken smøyg som rødlisteprosjekt.

Tønsberg Husflidslag hadde høsten 2013 besøk av tekstilkunstner Inger Anne Utvåg. Hun viste fram og fortalte om hvordan hun hadde jobbet med båtryer og brukt teknikken til sine produkter av tekstilkunst, og dette lot laget seg inspirere av i sitt rødlistearbeid.

Budalsstolen på Rødlista: Det er det håndverksmessige ved produksjonen av den originale Budalsstolen Budal Husflidslag ønsker å dokumentere. Håndverket representerer flere ulike teknikker, slik som dreiing av ben og ryggtener, tilskjæring av setet og borring av hull til ryggtenene, sanking av hegg eller rognepil til ryggbue og sveiing av denne.

Til all lykke finnes det enda noen ildsjeler i landet som brenner for kunsten å binde kiper.  Jon Haugland på Askøy er en av dem. Selv lærte han kunsten av sin bestefar, og har blant annet ført kunnskapen videre gjennom kurs i kipebinding som Askøy Husflidslag har arrangert.

"I 1995 kom en deltaker på et vevkurs i Sarpsborg Husflidslag til meg med et slitt gulvteppe, og lurte på hva slags teknikk den var vevd i. Det var en grønn og lysbeige matte, og hun hadde funnet den på en hytte i Ullerøy i Skjeberg." Sidsel Rast fra Sarpsborg Husflidslag forteller om deres arbeid med Sarpsborgrya.

Møre og Romsdal Husflidslag: Nord i Møre og Romsdal finner vi ein del votter som blir kallt «Bryllaupsvottar.» Dette er stasvotter som ble brukt til fest og høytid.

Et kolvfat er etter gammalt mye brukt i Nord Østerdalen til å bære i. De er grove og slitesterke og står derfor for en støyt. Det er i dag få som kan å lage slike fat. Alvdal Husflidslag har derfor hatt et ønske om å dokumentere og bevare denne teknikken.

Tynset Husflidslag har valgt tægerbinding som rødlisteteknikk, og har i arbeidet med dette både hatt kurs og gjort registrering av tægergjenstander i Nord-Østerdalen. 

Da Norges Husflidslag inviterte husflidslagene til å starte arbeidet med rødliste-teknikker ville Gol Husflidslag satse på teknikker som blir brukt på bunaden og hallingstakken, og valgte stakkeband på voggevev som sitt prosjekt.

Bondeturkla har vert i bruk i Heidal fra gamledager, de brukte bondeturkla både til hverdag og fest. Svart bondeturkla vart brukt til rondastakk og andre stakker. Til hverdags vart det brukt forskjellige farger, mest i grått og koksgrått, på de var det ikke hekla blonder.

Åsnes Husflidslag i Hedmark har Rødlista tatt for seg noe som har blitt gjort i Norge i århundrer, nemlig neverarbeid. 

Enebakk Husflidslag har valgt å trykke opp en gammel lærebok med oppskrifter på enkle sløydoppgaver. Bakgrunnen for valget er at de ser at barn knapt lærer noe som helst som har med snekring og sløydkunnskaper lenger. 

I 2011 arrangerte Snåsa Husflidslag sin første studiering om Snåsalabben. En av deltakerne, Tone Våg, har siden den gang vært kurslærer på 3 kurs. Til sammen har 35 deltatt på studiering eller kurs. Flere av deltakere har siden sydd labba til egen familie.

Tjongsfjord Husflidslag har i flere år hatt fokus på lokal skinnfelltradisjon og oppsporet gamle feller og trykkblokker og opplysninger om skinnfellmakere. Denne kunnskapen deler de med elevene ved Tjongsfjord skole.

Gimping, også kalt hårnålshekling eller Hairpin Lace på engelsk, er en håndarbeideteknikk som går ut på å lage remser av garn for så å hekle disse sammen. Gimping utføres ved at man lager løkker rundt en U-formet nål, kalt gimpegaffel.

En skikkelig bakstekost er kjekk å ha når mjølet skal bort fra både leiv og takke. Det tar sin tid å lage kosten fra grunnen av. I dette heftet fra Nordre Ringsaker Husflidslag beskriver Gyda Sørby og Reidun Brandbo veien fra hestehale til bakstekost! 

Kolfat eller flisefat har en historie tett knytta til Larviks industrihistorie. Larvik Husflidslag har valgt ut dette som sitt rødlisteprosjekt, og sammen med Reidar Løvås laget en film som viser hele veien fra skog til ferdig fat!

Rødlista: Gjennom flere år har Jæren Husflidslag tatt for seg det å lage sivsko. Kunnskapen om å skjære sivet på riktig tid, spyle det, rense, tørke og flette holdes i live gjennom kurs og dokumentasjon. 

Rødlista: Østensjø Husflidslag har valgt seg snorgaffelen som sin Rødliste-teknikk og laget har også snorgaffelen som sin logo. Snorgaffelen er enkel å bruke både for barn og voksen.

Såler av kuromper holder deg varm og tørr på føttene, er slitesterke og passer godt i turstøvler. Kirsti Gjeldnes fra Kristiansund har sydd kurompesåler i 20 år og vekker oppmerksomhet når hun selger dem på messer og markeder. 

Lager film: Håkon Boine (t.v.) og Marius Skavås fra VG2 Medier og kommunikasjon på Hvam vgs. er engasjert for å lage filmen for Nes Husflidslag om filering. Teknikken er en 5000 år gammel håndverksteknikk, som Norges Husflidslags gjennom et rødliste-prosjekt ønsker å bevare for framtiden. Karin Kristiansen fra Nes Husflidslag viser teknikken. Foto: Tommy Simon Norum

Nes Husflidslag skal sammen med to medieelever fra Hvam vgs. lage en film om filering, et håndarbeid som er på rødlista til Norges Husflidslag.

Av Maria Røyset, Eid Huslidslag: Då Eid Husflidslag vart utfordra på å velje seg ein teknikk som står i fare for å verte utrydda, valde vi den eldgamle fletteteknikken sprang. 

SENJA: Gjengen i dette husflidslaget tok utgangspunkt i et dikt da de skulle gå i gang med sitt rødlisteprosjekt. 

Tolmod, presisjon, stivelse og mengdetrening er viktige stikkord for å redda det raudlista handverket skautefelling.

Raudlista: Smettvev, rutesmett, rutevev. Kjært barn har mange namn, men like fullt står teknikken i fare for å gå i gløymeboka. Dette vil Sogndal Husflidslag prøve å hindre. Vevar Anne Britt Lotsberg har no lært teknikken vidare til fleire av medlemane.

Bærum Husflidsforening har valgt ølhøna som sitt rødlisteprosjekt. Under ledelse av mannen som nok kan takkes for at ølhøna har fått nytt liv, Harald Kolstad, har husflidsforeninga to ølhøneringer med 10-12 deltakere som møtes hver uke for å spikke og skjære. 

På Norsk Skogmuseum i Elverum er det tatt vare på en vott fra Grue. Den er strikket av to-tråders hjemmespunnet garn, med svart oppleggstråd og grå vrangbord.  Votten for øvrig har sjakkruter i grått og grønt, 2 x 2 masker. Den kan se ut som en ganske alminnelig arbeidsvott.

Nøstepinnene er et praktisk og fint redskap når man skal nøste garn. Strinda Husflidslag har laget en film som viser hvordan man lager og bruker den!

Heftet er utgitt i 1990 (1. opplag) med nytt opplag i 1997. Heftet er et utvalg av engelsk broderi fra Møre og Romsdal og viser bredden i broderiene. Bakgrunnen for heftet er en registrering av engelsk broderi i Møre og Romsdal på slutten av 1980-tallet, der mange husflidslag var aktive i registreringen.

Nittedal Husflidslag har valgt Knipling som rødliste-teknikk. 

Sjøvotter var lenge en viktig del av arbeidsklærne til fiskerne langs hele kysten i Norge. Sjøvottene var laget av ull og beskyttet hendene mot vann og kulde, fisk og redskap under det harde arbeidet til sjøs i kaldt og rått klima. 

Nærøy husflidslag har i første omgang valgt å satse på Kavelbinding, Sjøvotter og Namdalslabben. I høst (2014) hadde vi studiering med kavelbinding og sjøvotter. Nå i januar (2015) har vi hatt kurs i å lage Namdalslabben.

Torhild Aavik i Bø i Telemark er ei av få vi kjenner til som driv med firfletting. Ein gamal håndverksteknikk med røter tilbake til vikingtida, som er i ferd med å forsvinne.

I forbindelse med Rødliste-dugnaden har Fet husflidslag lansert en nyprodusert instruksjonsfilm om sprangteknikk, med sprang-ekspert Herborg Wahl. Se utdrag av filmen her!

Sør-Tranøy Husflidslag på Senja har latt seg inspirere av et dikt når de har valgt seg sitt Rødliste-prosjekt. Diktet Emneved av Helge Stangnes har ledet til at husflidslagets medlemmer vil følge bjørka gjennom de ulike årstider og lage ting som er mulig ut fra sesong og virketilgang. 

Heilt sidan steinalderen har menneskja kunna kunsten å laga fletta korger. Kipe har vore laga og brukt i Vik frå gamalt av, men då Vik Husflidslag ville skipe til kurs i kipebinding, fann vi ingen i Vik som kunne lære oss det.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.