Tre

Norges Husflidslags fagutvalg i tre arbeider for å øke kunnskapen om og interessen for å forme i tre. Fagutvalget driver formidling, opplæring og gir råd om prioriterte tiltak på fagfeltet. 

Norge er rikt på tretradisjoner knyttet til folkekultur og håndverk. Våre museer er fulle av tregjenstander innenfor husgeråd, skap og andre møbler. Det er gjenstander som er blitt laget i heimen og gjenstander som omreisende håndverkere og laugsarbeidere har laget.

Mange av gjenstandene avspeiler høy kompetanse innen materialkunnskap og håndverksferdigheter. Dette representerer store kulturelle verdier; men dessverre vet vi at mye av kompetansen er i ferd med å gå tapt.

Norges Husflidslag er opptatt av å ivareta håndverkskompetanse og bidra til at den formidles til nye generasjoner. Organisasjonens store og landsomfattende kursvirksomhet gir et godt bilde på den virksomheten.

Det er viktig å sikre videreføring av kompetansen i trefaget. Det bidrar til å ivareta deler av vår felles identitet og det sikrer kunnskapen om kvalitet og prosess, noe som kan danne grunnlag for nyskaping. Vi har i dag få tradisjonshåndverkere som arbeider i materialet tre og det er få norskproduserte trevarer i butikkene.

Norges Husflidslags Fagutvalg i tre har i perioden 2012-2014 tilrettelagt møteplasser hvor barn og ungdom har fått opplæring i tredreiing. Det har gitt inspirasjon til lokale husflidslag som viderefører arbeidet og arrangerer kurs i tredreiing for ungdom.

Norges Husflidslag er en av fire organisasjoner i Norge som er akkreditert som en NGO (ikke-statlig organisasjon) i UNESCO, som et rådgivende organ innen feltet immateriell kulturarv.

Aktuelt

Norges Husflidslag vil at flere ungdom skal lære seg tredreiing, og takket være midler fra Sparebankstiftelsen DnB kan vi nå gi støtte til lokallag som vil starte opp med kurs i dette!

I 1860- og 70-årene var treskjeproduksjonen på Totenbygdene på sitt høgeste. En flink og øvd treskjærer kunne lage opptil 5 dusin om dagen. Men klarer vi å spore opp noen av skjeene i dag?

Budalsstolen på Rødlista: Det er det håndverksmessige ved produksjonen av den originale Budalsstolen Budal Husflidslag ønsker å dokumentere. Håndverket representerer flere ulike teknikker, slik som dreiing av ben og ryggtener, tilskjæring av setet og borring av hull til ryggtenene, sanking av hegg eller rognepil til ryggbue og sveiing av denne.

Treseminaret 2017 er nå åpent for påmelding! TREseminaret 2017 på Dovre tilbyr kurs med fokus på tradisjon, teknikk og kunnskap innen tre og tradisjonshåndverk. 

1. februar åpner påmeldinga til TREseminaret 2015, som hvor du får et omfattende tilbud om kurs i ulike håndverksteknikker med noen av landets beste lærere på sitt felt!

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.