Tre og metall

Norges Husflidslags fagråd i tre skal:

  • bistå styret og administrasjonen i fornyelse og synliggjøring av fagfeltene,
  • bidra med forslag til tiltak som NH kan/bør gjennomføre, men skal ikke selv ta initiativ til eller gjennomføre tiltak.
  • holde seg godt orientert om fagfeltet og gi faglige råd og innspill internt i NH både innen opplæring, næring og synliggjøring jfr. den strategiske planen. Dette gjelder også i politiske prosesser som f.eks. høringssaker. 

Norge er rikt på tretradisjoner knyttet til folkekultur og håndverk. Våre museer er fulle av tregjenstander innenfor husgeråd, skap og andre møbler. Det er gjenstander som er blitt laget i heimen og gjenstander som omreisende håndverkere og laugsarbeidere har laget.

Mange av gjenstandene avspeiler høy kompetanse innen materialkunnskap og håndverksferdigheter. Dette representerer store kulturelle verdier; men dessverre vet vi at mye av kompetansen er i ferd med å gå tapt.

Norges Husflidslag er opptatt av å ivareta håndverkskompetanse og bidra til at den formidles til nye generasjoner. Organisasjonens store og landsomfattende kursvirksomhet gir et godt bilde på den virksomheten.

Det er viktig å sikre videreføring av kompetansen i trefaget. Det bidrar til å ivareta deler av vår felles identitet og det sikrer kunnskapen om kvalitet og prosess, noe som kan danne grunnlag for nyskaping. Vi har i dag få tradisjonshåndverkere som arbeider i materialet tre og det er få norskproduserte trevarer i butikkene.

Norges Husflidslags Fagråd i tre har i perioden 2012-2014 tilrettelagt møteplasser hvor barn og ungdom har fått opplæring i tredreiing. Det har gitt inspirasjon til lokale husflidslag som viderefører arbeidet og arrangerer kurs i tredreiing for ungdom.

Norges Husflidslag er en av fire organisasjoner i Norge som er akkreditert som en NGO (ikke-statlig organisasjon) i UNESCO, som et rådgivende organ innen feltet immateriell kulturarv.

Aktuelt

Norges Husflidslag vil at flere ungdom skal lære seg tredreiing, og takket være midler fra Sparebankstiftelsen DnB kan vi nå gi støtte til lokallag som vil starte opp med kurs i dette!

I 1860- og 70-årene var treskjeproduksjonen på Totenbygdene på sitt høgeste. En flink og øvd treskjærer kunne lage opptil 5 dusin om dagen. Men klarer vi å spore opp noen av skjeene i dag?

Budalsstolen på Rødlista: Det er det håndverksmessige ved produksjonen av den originale Budalsstolen Budal Husflidslag ønsker å dokumentere. Håndverket representerer flere ulike teknikker, slik som dreiing av ben og ryggtener, tilskjæring av setet og borring av hull til ryggtenene, sanking av hegg eller rognepil til ryggbue og sveiing av denne.

Treseminaret 2017 er nå åpent for påmelding! TREseminaret 2017 på Dovre tilbyr kurs med fokus på tradisjon, teknikk og kunnskap innen tre og tradisjonshåndverk. 

1. februar åpner påmeldinga til TREseminaret 2015, som hvor du får et omfattende tilbud om kurs i ulike håndverksteknikker med noen av landets beste lærere på sitt felt!

Kontakt

For spørsmål, kontakt post@husflid.no. Det er Norges Husflidslag, med våre ansatte og vårt nettverk, som svarer på spørsmål. Om vi ikke kan svare, videreformidler vi kontakt..

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.