Treseminaret på Dovre

Høsten 2004 startet Norges Husflidslags Fagutvalg i tre og Senter for bygdekultur på Dovre et samarbeid for å ta vare på umistelig kunnskap i forhold til tre.

Tekst, Brita Rusten Åmot. Foto: Randi Breiset

Treseminaret på Dovre (tidligere Nordisk Treseminar) er et tiltak som Norges Husflidslag gjennom Fagutvalg i Tre har utviklet i samarbeid med Senter for bygdekultur AS på Hjerleid.

Det har blitt et årlig arrangement siste helga i april. Det er 10-15 kurs innen husflid og bygningsrelaterte fag.

Treseminaret på Dovre fyller et behov for en faglig og sosial møteplass for håndverkere og andre som har tradisjonsbasert trearbeid som levebrød, eller interessefelt. Treseminaret blir betegnet som årets høydepunkt for mange håndverkere og entusiaster innen tradisjonelle trefag.

Dette seminaret er blitt et viktig treffpunkt for mange ulike fagfolk: tømrere, båtbyggere, snekkere og treskjærere, entusiaster innen tradisjonshåndverk, men også arkitekter og andre som er opptatt av byggeskikk og tradisjonskunnskap, forvaltere innenfor kulturminnevern og skog- og sagbruksinteresserte. Det er tradisjonskunnskapen som er i fokus; den verdifulle kunnskapen som tidligere generasjoner hadde om skogen, materialene og håndverksteknikkene.

Etter hvert har verkstedtilbud for barn og unge blitt et fast innslag på seminaret, og arrangørene ser det som viktig å formidle tradisjonshåndverk til den oppvoksende slekt.

Gammel kunnskap om skog, materialer, bruk av tradisjonelt verktøy og manuelle arbeidsteknikker har vært i ferd med å forsvinne. Heldigvis fins det ennå noen få tradisjonsbærere som kan alt dette som dessverre har gått i glemmeboken, der fokuset kun har vært på effektivitet og rasjonell produksjon.

Dersom denne kunnskapen skulle dø ut, ville det være et stort tap. Ikke bare for folk som ønsker at en kultur med ekte, levende tradisjoner blir opprettholdt, men for Norge som nasjon. Vi ville bli ”fattigere” dersom denne praktiske kunnskapen, ervervet gjennom generasjoners erfaring, gikk tapt.

Handlingsbåren kunnskap

Den kunnskapen vi her snakker om, kan en ikke detaljbeskrive med ord, eller lese seg til. Den må formidles gjennom praksis fra ”mester” til ”svenn”, og så må det øves, øves og praktiseres.

Seminarene er da også rettet inn mot praksis i grupper. Nødvendig bakgrunnskunnskap og teori kommer inn som et supplement.

Blant de som har delt sin kunnskap og viten med seminardeltakerne er Jon Bojer Godal, Roald Renmælmo, Trond Oalann, Kåre Herfindal, Henning Olstad og Steinar Moldal, for å ha nevnt noen av de mest sentrale tradisjonsbærerne.

Hvem kommer til seminaret?

Handverkere kommer fra både store og små museer. Firmaer som driver med tradisjonell bygningsvirksomhet og restaurering har vært godt representert. Vi har hatt folk fra videregående skoler, sagbruk, fylkesadministrasjon og Riksantikvaren. Videre kan nevnes arkitekter, studenter, husflidshandverkere, skogeiere, og en hel skare av enkeltpersoner som søker den sjeldne kunnskapen som formidles på seminarene. De fleste er nordmenn, men det har også vært en del svensker, og noen mer tilfeldige fra Danmark, Færøyene, Tyskland og Frankrike.

Vi er ubeskjedne nok til å påstå at vi har skapt en arena hvor folk innen en liten, men betydningsfull nisje, kan møtes for å hente kunnskap og utveksle erfaringer fra en kultur under stort press.

Norges Husflidslag og Senter for bygdekultur ser det som viktig at det skjer en bevisst videreføring av den kulturelle arven som Treseminaret setter fokus på. I dette ligger en høyt spesialisert kunnskap om skog, materialer, og handverksmessig bearbeidelse fram til et ferdig produkt.

Praktisk seminar

Mesteparten av tiden er viet til praktisk arbeid under kyndig veiledning. Det er dette som gir muligheter for å tilegne seg ferdigheter, og det er nettopp det folk har behov for. Hva så med teorien? Jo, den hører også med, men kommer som utfyllig av det som det praktiske legger opp til.

Unikt tilbud

Mye av det Treseminaret formidler er det umulig å lese seg til, og det er heller ikke noe som inngår i ordinær yrkesutdanning. Vi snakker om handlingsbåren kunnskap som formidles av tradisjonsbærere og folk som har lært av ”gamlekarene”.

1

3

2

4

5

6

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.