Utdanning og opplæring

Henvend deg til Studieforbundet kultur og tradisjon om du har spørsmål, ynskjer informasjon eller ynskjer å melde deg på.

Vevopplæringa er eit samarbeid mellom Norges Husflidslag og Studieforbundet kultur og tradisjon, og er eit tilbod til dei som ynskjer å lære meir om faget, anten som grunnlag for hobby eller næring.

Læreplan i bunadtilverkarfaget og handvevarfaget vart vedteken i 1997. Bunadopplæringa og vevopplæringa er bygd opp ikring desse læreplanene. 

Informasjon og påmelding

Henvend deg til Studieforbundet kultur og tradisjon om du har spørsmål, ynskjer informasjon eller ynskjer å melde deg på.

Heimeside: 
www.kulturogtradisjon.no
Her finn du mellom anna modulplan, moduloversikt og studieplanar.

E-post: 
linda@kulturogtradisjon.no

Telefon: 61 21 77 53

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.