Du er her: Husflid.no / Nyhetsarkiv / 2012 / Smedutdanning på Hjerleid

Smedutdanning på Hjerleid

Smedutdanning på Hjerleid

Etter 4 års søknad og avslag har endelig Norges første smedutdanning blitt godkjent av Utdanningsdirektoratet

- Dette har vi arbeidet for i flere år og vi er veldig glade for godkjenningen, sier Helle Hundevadt, rektor ved Handverksskolen på Dovre. Skolen drives av Stiftelsen Norsk Kulturarv og Studieforbundet Kultur og tradisjon. Her tilbys i dag Norges eneste treskjærerutdanning på videregående skoles nivå.

Les mer

Smed Terje Anders Granaas lærer tømrer Henrik Mørch om sitt fag på treseminar på Hjerleid.
Foto: Anita Killi

En lovendring i privatskoleloven har åpnet for at private skoler kan gi utdanningstilbud innenfor små og verneverdige fag. Lovendringen ble vedtatt av Stortinget 12.juni og trådte i kraft 1.juli. I dag fikk Handverksskolen på Hjerleid, Dovre, beskjed fra Utdanningsdirektoratet at søknaden om å starte et utdanningstilbud i smedfag er godkjent.

Norges første smedlinje, Vg2 Smed, starter opp på Dovre 22.august.

Det er fjerde gangen Handverksskolen søker om utdanning i smedfaget, og 20 elever har søkt tilbudet, noen av dem har ventet i 3 år.

Handverksskolen er en del av Hjerleid skole- og handverkssenter på Dovre som også omfatter Senter for bygdekultur, et kompetansesenter innenfor håndverk og bygningsvern. Skolens visjon er vern gjennom bruk ved at nye generasjoner får opplæring i gamle teknikker.

I tråd med UNESCO-konvensjonen

Hundevadt sier at skolen etter hvert vil vurdere å utvide til flere fagområder. På listen over små og verneverdige fag står det i dag ca 40 fag.

- Vi har hatt et nært samarbeid med Norsk Smedforening og Oppland fylkeskommune, og et samlet fylkesting stod bak vår søknad om å starte smedlinje ved Handverksskolen, forteller Hundevadt. -Vi har også fått støtte fra Riksantikvaren, Norsk handverksutvikling, NHO med flere.

- Vi er glade for at Kunnskapsdepartementet og Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen har tatt tak i saken og at UNESCO-konvensjonen om å ta vare på den immaterielle kulturarven, som Stortinget underskrev i 2006, nå kan bli realisert gjennom at privatskoleloven åpner for å gi utdanningstilbud i små og verneverdige fag, sier hun.

Lovendringen åpner for at voksne elever kan søke, og unntak fra elevtallsbestemmelsen om minimum 15 elever. I disse små verneverdige fagene vil det være vanskelig med et slikt krav til elevtall, innser departementet.

Lang tradisjon

Utdanningen på Hjerleid ble startet allerede i 1886, da husflidbevegelsen i Norge blomstret. Siden har Hjerleid utdannet treskjærere, tømrere, møbelsnekkere, mekanikere, syersker og helsearbeidere blant annet.

I 2003 ble treskjærerlinja nedlagt. Men i 2004 fikk Norsk Kulturarv opprettet en ny treskjærerlinje via privatskoleloven.