Folkekunststipendet 2017

Statens kunstnerstipend som årlig tildeles utøvere innen folkekunst er nå utlyst, og vi oppfordrer husflidhåndverkere til å søke! Søknadsfrist er 18. oktober klokken 13!

Det må søkes digitalt på skjema på sidene til Norsk kulturråd www.kulturradet.no

Folkekunstnere er utøvere av folkelige kunstuttrykk innen håndverk, dans, musikk og sang. Stipendordningen er innstiftet med det formål å gi utøveren mulighet til fordypning og utvikling av seg selv som folkekunstner. Ved tildeling legges det vekt på kvalitet og aktivitet.

Tidligere år har folkekunstnere innen håndverk som treskjæring, keramikk -pottemakeri, metallknipling, bunadtilvirking, bunadbroderi og håndveving blitt tildelt stipend fra Statens Kunstnerstipend. Les om tidligere utdelinger på http://www.kulturradet.no/statens-kunstnerstipend

Support i arbeidet med søknaden: e post mittnettsted.support@kulturradet.no eller telefon 21 04 58 44.

Stipendtyper det kan søkes på:
  • Arbeidsstipend kan tildeles for 1–5 år. Skal gi folkekunstneren mulighet til å arbeide med et prosjekt eller ei fordypningsoppgave for å utvikle seg faglig.
  • Arbeidsstipend for yngre - nyetablerte kan tildeles for en periode frå 1-3 år. Stipendet kan gi yngre kunstnere i etableringsfasen mulighet til å utvikle seg kunstnerlig, og bedre sjansene deres til å leve av kunsten.
  • Diversestipend skal være et bidrag til den folkekunstnerlige virksomheten til den enkelte søkeren. Det kan gis støtte til etablering, kurs, reiser, studium, fordypning, materialer, markesdføring, konsulentbistand, m m.
  • Diversestipend for nyutdanna kunstnere er nyoppretta og erstatter stipend basert på gjennomført folkekunstutdanning. Målgruppa er nyutdanna kunstnere som har gjennomført utdanning på bachelor – eller masternivå og som har som målsetting å etablere seg i yrket.
  • Stipend for etablerte kunstnere skal gi utøvere av folkekunst mulighet til å utvikle sitt virke over en lengre periode, og til å kunne ha kunstnerisk aktivitet som hovedgjøremål. Stipendet kan søkes av yrkesaktive folkekunstnere som gjennom noen års virksomhet har ytt en kvalitetsmessig verdifull innsats.
  • Stipend for seniorkunstnere. Skal sikre mottakerne økonomisk trygghet, slik at de kan ha kunstnerisk aktivitet som hovedgjøremål. Stipendet kan søkes av yrkesaktive kunstnere som er 56 år eller eldre i søknadsåret, og som gjennom mange års virksomhet har ytt kvalitetsmessig verdifull innsats.

Foto: Firfletter Torhild Aavik er blant de som har fått folkekunststipendet tidligere år.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.