Medlemskriterier

OPPTAK MED JURYERING

1. Opptak

Bedriften opptas av en nasjonal jury som foretar en samlet vurdering av bedriftens produkt og kompetanse, før medlemskap i Norske Husflidhåndverkere kan innvilges.

2. Vurdering av produktene

Produktene skal avspeile Norges Husflidslag grunnleggende verdier:

 • Kvalitet
 • Tradisjon
 • Nærhet
 • Skaperglede

Produktene skal være av god håndverksmessig utførelse.

Produktene skal vurderes i forhold til:

 • Materialer
 • Form, farge, dekor
 • Fremstillingsteknikk
 • Bruksområde
 • Originalitet

Produktene skal være produsert i Norge. Bedriften må eie rettighetene til produktene.

3. Vurdering av faglig nivå for bedriftens produktansvarlige

 • Relevant utdanning / realkompetanse / praksis.
 • Deltagelse på nasjonale, juryerte utstillinger.
 • Mottatt designpris og lignende på nasjonalt / regionalt nivå.

Produktansvarlig er å forstå som: en person i bedriften som er ansvarlig for å sikre god design og kvalitet på produktene, og innehar håndverksfaglig kompetanse.

4. Bedriften må være registrert i Brønnøysund-registeret

Bedrift er å forstå som: Enkeltpersonsforetak / ANS / DA / AS / SA.

Offentlig eide bedrifter og bedrifter som mottar (betydelig) støtte fra det offentlige kan ikke søke medlemskap.

 

OPPTAK UTEN JURYERING

1. Automatisk opptak

Gjelder kun bedrifter med en ansatt.

Søkere med relevant svennebrev / tilsvarende utdanning, eller høyere håndverksutdanning opptas uten juryering. Slike opptak gjøres fortløpende gjennom hele året. Dette organiseres av Sektor for næring i samarbeid med håndverkernes AU.

2. Vurdering av produktene

Produktene skal avspeile Norges Husflidslag grunnleggende verdier:

 • Kvalitet
 • Tradisjon
 • Nærhet
 • Skaperglede

3. Produktene skal være produsert i Norge

4. Bedriften må være registrert i Brønnøysund-registeret

Bedrift er å forstå som: Enkeltpersonsforetak / ANS / DA / AS / SA.

Offentlig eide bedrifter og bedrifter som mottar (betydelig) støtte fra det offentlige kan ikke søke medlemskap.

KLAGER PÅ AVSLAG

Gjelder for opptak ved juryering og automatisk opptak:

Dersom søkeren mener at det er gjort en formell feil i behandlingen av søknaden, kan avgjørelsen ankes til styret i Norges Husflidslag. Dersom anken godtas, må søknaden behandles på nytt innen 3 måneder.

Denne våren ønsker vi syv nye bedrifter velkommen som nye medlemmer i Norske Husflidhåndverkere, som er vår medlemsgruppe som driver med håndverk som næring.

Folkekunststipendet er et av Statens kunstnerstipend som årlig tildeles utøvere innen folkekunst. Søknadsfrist er kl 13.00 16.oktober 2020, og vi håper mange av våre håndverkermedlemmer bruker anledningen til å søke stipendet!

Stipendordningen for folkekunst skal legge til rette for at enkeltkunstnere, gjennom å motta direkte tilskudd fra staten, skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv. Ved tildeling er det lagt vekt på kunsterisk kvalitet og aktivitet. Fire av 12 stipender er tildelt medlemmer i Norske Husflidhåndverkere.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.