Medlemskriterier

OPPTAK MED JURYERING

1. Opptak

Bedriften opptas av en nasjonal jury som foretar en samlet vurdering av bedriftens produkt og kompetanse, før medlemskap i Norske Husflidhåndverkere kan innvilges.

2. Vurdering av produktene

Produktene skal avspeile Norges Husflidslag grunnleggende verdier:

 • Kvalitet
 • Tradisjon
 • Nærhet
 • Skaperglede

Produktene skal være av god håndverksmessig utførelse.

Produktene skal vurderes i forhold til:

 • Materialer
 • Form, farge, dekor
 • Fremstillingsteknikk
 • Bruksområde
 • Originalitet

Produktene skal være produsert i Norge. Bedriften må eie rettighetene til produktene.

3. Vurdering av faglig nivå for bedriftens produktansvarlige

 • Relevant utdanning / realkompetanse / praksis.
 • Deltagelse på nasjonale, juryerte utstillinger.
 • Mottatt designpris og lignende på nasjonalt / regionalt nivå.

Produktansvarlig er å forstå som: en person i bedriften som er ansvarlig for å sikre god design og kvalitet på produktene, og innehar håndverksfaglig kompetanse.

OPPTAK UTEN JURYERING

1. Automatisk opptak

Gjelder kun bedrifter med en ansatt.

Søkere med relevant svennebrev / tilsvarende utdanning, eller høyere håndverksutdanning opptas uten juryering. Slike opptak gjøres fortløpende gjennom hele året. Dette organiseres av Sektor for næring i samarbeid med håndverkernes AU.

2. Vurdering av produktene

Produktene skal avspeile Norges Husflidslag grunnleggende verdier:

 • Kvalitet
 • Tradisjon
 • Nærhet
 • Skaperglede

3. Produktene skal være produsert i Norge

4. Bedriften må være registrert i Brønnøysund-registeret

Bedrift er å forstå som: Enkeltpersonsforetak / ANS / DA / AS / SA.

Offentlig eide bedrifter og bedrifter som mottar (betydelig) støtte fra det offentlige kan ikke søke medlemskap.

KLAGER PÅ AVSLAG

Gjelder for opptak ved juryering og automatisk opptak:

Dersom søkeren mener at det er gjort en formell feil i behandlingen av søknaden, kan avgjørelsen ankes til styret i Norges Husflidslag. Dersom anken godtas, må søknaden behandles på nytt innen 3 måneder.

Forrige uke ble Oppland fylkeskommunes nye stipend for husflid og håndverk delt ut for aller første gang. Vi gratulerer både prismottakerne Sigrid Blekastad og Eli Fahlstrøm Fergestad med prisen – og fylket med det gode grepet for å ivareta husflid som levende kulturarv!

Denne høsten ønsker vi ni bedrifter velkommen som nye medlemmer i Norske Husflidhåndverkere, som er vår medlemsgruppe som driver med håndverk som næring. 

Det er pr. 1. juni kommet inn 10 søknader om medlemskap i Norske Husflidhåndverkere, og vi ønsker 10 nye medlemmer velkommen!

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.