Hospitantordningen

RETNINGSLINJER OG VURDERING

For å lette arbeidet for praksislærere og hospitanter, og for å kunne få sammenlignbare uttalelser om hospitantene,vil Norges Husflidslag gi noen retningslinjer som det vil være viktig å bruke som mal for hospiteringen.

1. Planlegging av kurs
Hospitanten skal gis innblikk i hvordan praksislærer planlegger og forbereder kurs. Dette bør gjøres i en åpen tone, der hospitanten kan få slippe til med spørsmål og få vurdert egne erfaringer og tanker. 

2. Forberedelse
Hospitanten skal sette seg inn i kursinnhold og teknikker slik at vedkommende har mulighet til å følge aktivt med og sikre seg størst mulig utbytte av praksisen.

3. Praktisk instruksjon
Praksislærer skal avtale med hospitanten om teknikker og arbeidssituasjoner der hospitanten skal få prøve seg som hovedansvarlig instruktør. (Dette må komme på et tidspunkt der hospitanten har fått rimelig tid til å observere praksislærer i aksjon og har blitt litt kjent med kursdeltakerne).

 4. Medlærer i individuell rettleiing
Dersom praksislærer mener praktikanten er moden for det, bør vedkommende kunne opptre som hjelpelærer i individuell hjelp og rettleiing. Dette vil gi praksislærer mulighet til å gi praktikanten praktiske tips og oppgaver, samtidig som læreren kan observere og vurdere utøvelse og egnethet.

 5. Vurdering og rettleiing underveis
Vurdering skal ikke gis i kursdeltakernes påhør. Rettleiing i deres påhør skal gis i form av: ”Slik bruker jeg å demonstrere/vise denne teknikken ---” og lignende. Vurderingen skal fokuseres på det positive slik at hospitanten blir oppmerksom og trygg på hva han/ hun kan og mestrer. Det som ev. må rettes og forandres på i hospitantens praksis, bør gis som ”oppgaver” som vedkommende skal arbeide med å forbedre.

 6. Sluttvurdering
Hospitanten bør, etter endt kurs, gis en muntlig sluttvurdering der ulike kriterier blir lagt til grunn. Praksislæreren må ha disse kriteriene i tankene under kurset og gjøre sine notater. Ved sluttvurdering berøres de ulike kriteriene med fokus på hva praktikanten mestrer og lykkes med. Dernest må en komme inn på hva praktikanten eventuelt bør arbeide videre med for å bli en best mulig kurslærer.

 ULIKE KRITERIER

 Praktikantens faglige kompetanse 

 • Egenferdighet
 • Trygghet innenfor ulike teknikker
 • Kunnskap om materialer, verktøy og hjelpemidler
 • Kunnskap om fagets historikk 

Praktisk instruksjon og rettleiing

 • Evne til å kunne formidle for hele gruppa
 • Fungering i individuell rettleiing
 • Tydelighet
 • Progresjon
 • Innsikt i elevens situasjon
 • Oppmerksomhet overfor elvenes behov
 • Evne til positiv rettleiing 

Sosial kompetanse 

 • Åpenhet
 • Omgangstone
 • Evne til å ”se” alle elevene
 • Kunne ”gi arbeidsro” når arbeidet glir
 • Respekt for elevene
 • Tilnærming til elevene ved praktiske problemer
 • Tillitskapende 

Generelle forutsetninger

 • Selvstendighet
 • Selvinnsikt
 • Initiativ
 • Ansvarsfølelse
 • Stabil væremåte
 • Respekt for fag og tradisjon
 • Evne til å ta rettleiing/forbedringspotensiale
 • Evne til planlegging og gjennomføring

 Husk at det er viktig med åpenhet og ærlighet i vurderingen. Men like viktig er det å skape trygghet og lyst til videre engasjement hos de som kan tenke seg en formidlingsrolle i de ulike handverkene.

Det kan være en idé for praksislæreren å ha notater i stikkordsform, slik at ikke viktige ting blir uteglemt. Praktikanten bør også gjøre sine notater ved sluttvurderingen for å få med seg slikt som kan være gjenstand for forbedringer.

 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.