Ullensaker Husflidslags høringsuttalelse til Kommunedelplan kultur.

Ullensaker Husflidslag er svært godt fornøyd med foreliggende forslag til Kommunedelplan kultur 2016 -2030. 

Planen vil bli et svært viktig overordnet dokument for videre utvikling av kultursektoren i kommunen.

Det poengteres at frivilligheten er viktig for trivsel, identitet og helse. Mye forskning forteller oss det, og det offentlige støtter opp om dette. 

Ullensaker skal være et godt sted å bo, og her vil kulturen kunne spille en avgjørende rolle.   I vår kommune, som de siste årene har vokst med gjennomsnittlig 855 innbyggere i året og forventes en like høy eller høyere vekst også de nærmeste årene, er viktigheten av et godt og inkluderende kulturliv enda større.

Lag og foreninger, og frivilligheten for øvrig, vil være en viktig partner, i samarbeid med offentlige og private aktører. 

Visjonen i kulturrådets innspill til kommunedelplan kultur er «Kjennskap gir vennskap -synlig og levende i et aktivt fellesskap». Dette styrker tilhørighet og identitet.

Kommunedelplanen ivaretar alle aldersgrupper med sin visjon «Kultur for alle – hele livet».  Her er unge og gamle, innvandrere og innflyttere med.

Husflidslaget er godt fornøyd med samarbeidet med kommunen og at dette skal videreutvikles. Kommunen er navet i utviklingen og en kompetent og forutsigbar samarbeidspartner for kulturlivet. Lag og foreninger skal få nødvendig hjelp og støtte fra kommunen.

Det skal utarbeides en frivillighetspolitikk for kommunen, som beskrevet i plandokumentet.  Dette blir en viktig oppgave som vi ser fram til.  Lag og foreninger vil profitere på en klar, forutsigbar og tydelig politikk på dette området.

Ullensaker Husflidslag er opptatt av arenaer og imøteser en plan for arenautvikling. Dette er nødvendig for at lagene skal kunne vokse. Det bør være lokaler alle kan bruke, dvs. universelt utformet.

 Vårt nåværende tilholdssted (Algarheim gamle skole) tilfredsstiller ikke disse kravene.

Vi har bruk for andre lokaler, helst sentrumsnære og med de nødvendige krav til møte- og kurslokaler, verksteder, samt nødvendig lagerplass til utstyr og materiell.  Administrasjonsbygningen på Dampsagtomta i oppusset stand, vil kunne være et utmerket alternativ til vårt formål, gjerne i sambruk med andre lag og foreninger. Andre sentrumsnære lokaler kan selvsagt også være aktuelle.

Ullensaker kommunestyre fattet den 08.12.2015 følgende vedtak;  «Ullensaker museum relokaliseres slik et felles politisk flertall i Ullensaker kommune og Akershus fylkeskommune ønsker. Det iverksettes et arbeid med å avklare hva som er egnet for salg og hva som er egnet for fremtidig ivaretakelse av det som er i området og hva som er av museal karakter. Arbeidet bes gjennomført i løpet av 1.halvår 2016.»

Ullensaker Husflidslag tror en relokalisering av Ullensaker museum til en mer sentrumsnær beliggenhet, vil kunne være en viktig faktor for en positiv utvikling av museumsdriften og også for utviklingen av Jessheim som by. Husflidslaget ser fram til videre utvikling av museumssaken.

Når det gjelder kulturminnevern forøvrig, slutter vi oss til det planen sier. Her er vi spesielt opptatt av å vedlikeholde og kunne bruke «hvitskolene», Algarheim og Nordkisa gamle skoler. Bruk er det beste vern.

Vi er også opptatt av den immaterielle kulturarven, for oss representert med gamle håndverks- og håndarbeidsteknikker.

 

Med vennlig hilsen

Ullensaker husflidslag

 Katrine Grønneberg

Leder

Ullensaker Husflidslag har egen hjemmeside, den finner du ved å klikke her

Kalender

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.