Historia vår

Leiarar  frå 1895-2019:

 

2019: Gina Blomberg, Nordhordland

2018: Gina Blomberg, Nordhordland

2017: Brita Bjorøy Hekland, Bergen

2016: Brita Bjorøy Hekland, Bergen

2015: Brita Bjorøy Hekland, Bergen

2014: Britt-Mari Hesjedal, Fusa

2013: Britt-Mari Hesjedal, Fusa

2012: Karoline Blix, Austevoll

2011: Karoline Blix, Austevoll

2010: Britt-Mari Hesjedal, Fusa

2009: Britt-Mari Hesjedal, Fusa

2008: Britt-Mari Hesjedal, Fusa

2007: Jan Åge Pettersen, Sotra

2006: Inger Tangen, Bergen    

2005: Inger Tangen, Bergen    

2004: Inger Tangen, Bergen    

2003: Inger Tangen, Bergen    

2002: Inger Tangen, Bergen    

2001: Inger Tangen, Bergen

2000: Grete Torp, Sotra   

1999: Grete Torp, Sotra   

1998: Grete Torp, Sotra   

1997: Grete Torp, Sotra   

1996: Kristbjørg Aldal, Voss   

1995: Torild Finsrud Velure, Fana

1994: Torild Finsrud Velure, Fana

1993: Torild Finsrud Velure, Fana

1992: Torild Finsrud Velure, Fana

1991: Petter Holm-Olsen, Sotra

1990: Petter Holm-Olsen, Sotra

1989: Petter Holm-Olsen, Sotra

1988: Elise Årbø, Fitjar

1987: Turid Frønsdal, Fana

1986: Anders Opskar, Bergen / Anne Kjær Sognstad, Bergen

1985: Anders Opskar, Bergen (Husfliden Bergen as)

1984: Anders Opskar, Bergen (Husfliden Bergen as)

1983: Anders Opskar, Bergen (Husfliden Bergen as)

1982: Direktør Bjørn Blindheim, Arna (Norsk Husflid Angro)

1981: Direktør Bjørn Blindheim, Arna (Norsk Husflid Angro)

1980: Direktør Peter Anker, Bergen (Vestlandske Kunstindustrimuseum)

1979: Direktør Peter Anker, Bergen (Vestlandske Kunstindustrimuseum)

1978: Fru Clara Stephansen, Arna

1977: Fru Clara Stephansen, Arna

1976: Fru Clara Stephansen, Arna

1975: Fru Clara Stephansen, Arna

1974: Tekstillærerinne Kjellaug Guddal Sæbø, Stord (seinare rektor på Stord Husflidsskule)

1973: Tekstillærerinne Kjellaug Guddal Sæbø, Stord (seinare rektor på Stord Husflidsskule)

1972: Tekstillærerinne Kjellaug Guddal Sæbø, Stord (seinare rektor på Stord Husflidsskule)

1971: Tekstillærerinne Kjellaug Guddal Sæbø, Stord (seinare rektor på Stord Husflidsskule)

1970:  Konservator Agnethe Mohn,frå Bergen

1970: Vestlandske Husflidslag er frå no to fylkeslag :Hordaland Husflidslag og Sogn og Fjordane Husflidslag.

1969: Konservator Agnethe Mohn, Bergen

1968: Konservator Agnethe Mohn, Bergen

1967: Konservator Agnethe Mohn, Bergen

1966: Konservator Agnethe Mohn, Bergen

1965: Konservator Agnethe Mohn, Bergen

1964: Konservator Agnethe Mohn, Bergen

1963: Rektor Runar Børresen (Bergen kunst og handverksskole)

1962: Rektor Runar Børresen (Bergen kunst og handverksskole)

1961: Rektor Runar Børresen (Bergen kunst og handverksskole)

1960-1939: Emily Mohr, Bergen ( i styret frå 1925, 24 år som leiar, N.H. æresmedlem 1992)

8.august 1938: Laget endra namn til Vestlandske Husflidslag.

1938-1932: Arkitekt Johan Lindstrøm

1931-1929: Fru Emily Mohr, Bergen

1928-1925: Fabrikkeier Arne Johannesen

1924-1923: Arkitekt Ole Landmark

1922-1919: Arkitekt Georg Greve

1918-1917: Dr. Einar Lexov

1916-1915: Frk. Fanny Schnelle

1913: Laget endra namn til Bergens Husflidsforrening

1914-1911: Kjøpmann Rasmus Meyer

1910-1907: Arkitekt Jens Z. M. Kielland

1906-1895: Direktør Johan Bøgh (Vestlandske Kunstindustrimuseum) (æredsmedlem)

1895: Laget vart skipa med namnet ” Husflidsforreningen for Bergen By og Stift”.

 

 

Husfliden Bergen as, disponentar/dagleg leiar:

1895 – 1902: Thora Rinnan

1902 – 1907: Tollak Mathisen

1907 - 1939:  Magnus Aarbø

1939 – 1975:  Haakon Johannesen

1975 –1978:    Karl W. Karlsen

1978 – 1986:   Anders Opskar

1987 :              Kristi Skintveit, fungerande daglegleiar

1987 – 1990:  Liv Bente Carlsen

1990 – 1991:  Anne Karin Årvoll

1991:               Rebekka Steinsland, fungerande dagleg leiar

1991 – 2001:  Arne Vågseth

2001 -         :   Irene Tørhaug

 

 

Norges Husflidslag Æres- og fortjenstmedalje:

Før 1950:        Direktør Johan Bøgh, æresmedlem i Vestlandske Husflidslag

Før 1975:        Emily Mohr, æresmedlem i Vestlandske Husflidslag

1992:               Agnethe Mohn, Vestlandske Husflidslag og Bergen Husflidslag

1995:               Babben Roll, Bergen Husflidslag og Norges Husflidslag

1997:               Peter Anker, Norges Husflidslag

 

 

Norges Husflidslag heidersteikn m/diplom frå 1966:     

1977: Maria Tveit, Os Husflidslag

1978: Karl W. Karlsen, Bergen

?1995: Babben Roll, Bergen Husflidslag

1995: Magna Hatlebakk, Bergen Husflidslag

1995: Kristi Totland, Hordaland Husflidslag

1997: Kjellaug Guddal Sæbø, Stord Husflidslag

1999: Turid Lund, Husfliden i Bergen as

1999: Turid (Frønsdal) Parmann, Husflidshandverkarlaget Hordaland

1999: Judit M. Cabot, Husflidshandverkarlaget Hordaland

2004: Kirsten Valvatne, Voss Husflidslag

2004: Kåre Herfindal, Voss Husflidslag

2004: Ingrid Breistein, Nordhordland Husflidslag

2006: Annbjørg Førland Grov, Stord Husflidslag

2008: Martha Lohndal, Stord Husflidslag

2009: Laila Persson Haugland, Huftarøy Husflidslag

2009: Aud Brügger Bjånesøy, Huftarøy Husflidslag

2009: Astrid Hausberg, Huftarøy Husflidslag

 

 

Lokallag i Hordaland Husflidslag

06.03.1904: Voss Husflidslag                          

13.02.1940: Os Husflidslag                             

06.11.1966: Granvin Husflidslag                     

07.02.1972: Stord Husflidslag                         

18.04.1974: Bergen Husflidslag                       

24.10.1974: Nordhordland Husflidslag            

25.05.1977: Tysnes Husflidslag                       

05.11.1979: Huftarøy Husflidslag- endret namn  til Austevoll                 

24.11.1979: Osterøy Husflidslag                     

21.01.1981: Øygarden Husflidslag – nedlagt                

17.02.1981: Fusa Husflidslag                          

26.01.1982: Kvam Husflidslag - nedlagt                       

07.02.1983: Sotra Husflidslag                          

07.11.1983: Ullensvang Husflidslag- nedlagt      

24.01.1984: Fitjar Husflidslag                         

25.04.1985: Arna Husflidslag                          

16.06.1986: Etne Husflidslag                          

14.10.1986: Kvinnherad Husflidslag                

01.04.1987: Vaksdal Husflidslag                     

04.10.1988: Bømlo Husflidslag                       

02.03.1989: Fana Husflidslag                          

18.04.1990: Askøy Husflidslag                       

21.08.1990: Eidfjord Husflidslag                     

02.04.2003: Folgefonn Husflidslag                  

01.01.2016: Bergendal Husflidslag

01.01.2017: Bjørgvin Husflidslag

Tilsett sekretær i Hordaland Husflidslag:

2013-                          :Gunn Hauge

1996- 2013                 : Torild Finsrud Velure

1973-1996                 : Kristi Totland

     -1996                      : Håkon Johannesen (ikkje tilsett, men dagleg leiar i Husfliden Bg.as)

 

 

Hordaland Husflidslag sin styrerepresentant i Folkekulturforbundet i Hordaland

August 1997 - 2013    : Torild Finsrud Velure, leiar

1997 – 2000                : Grethe Torp, styremedlem

2001 – 2006                : Inger Tangen, styremedlem

2007                            : Jan Åge Pettersen, styremedlem

2008 -                         : Britt-Mari Hesjedal, styremedlem

2013- 2019                 : Gunn Hauge, leiar

2013- 2018                 : Brita Hekland, styremedlem

2018- 2019                 : Laila Persson Haugland, styremedlem

2019 -                         :Gina Blomberg, styremedlem

 

 

Hordaland Husflidslag styrerepresentant i Vestnorsk Kulturakademi.

1996/97 – 2002           : Kristbjørg Aldal, Voss

2002 - 2018                 :Torild Finsrud Velure

2018 -                         : Aashild Dalen Veivåg

 

 

Hordaland Husflidslag styrerepresentant i VOFO Hordaland (vaksenopplæringsforbundet)

Vofo Vestland frå  mai 2019  .

2001-2004                  : Torild Finsrud Velure, 1.vara

2004 - 2013                : Torild Finsrud Velure, styremedlem

2013-2014                  : Gunn Hauge, nestleiar

2014-2016                  : Gunn Hauge., styremedlem

2019-                           : Gunn Hauge, styremedlem

 

 

Distriktskonsulent i husflid for Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Full stilling.

1953 – 1967:                          Torbjørg Bitustøl

1967 nov. – 1969:                  Inger Mo Brekke

1970 – juni 1972:                   Bodil Mørkved-Romstad

1972 nov. – 1.april 1978:       Astrid Roheim

1978 -  30.06.1980:                Hildur Daae

11.08.1980 –okt.1987:           Torild Finsrud Velure. Permisjon sep.1984 - sep.1986.

August 1985 fekk Sogn og Fjordane eigen konsulent og frå no heiter stillinga Distriktskonsulent i husflid for Rogaland og Hordaland. Full stilling.

Sep. 1984 – sep. 1986:           Hildur Daae, vikar

Frå 1986: heiter stillinga Distriktskonsulent i husflid for Hordaland. Full stilling. Sogn og Fjordane får eigen konsulent.

Okt. 1987 – okt. 1988:           Turid Frønsdal, vikariat

1988: Distriktskonsulent i husflid for Hordaland. Halv stilling.

1.9.1988 – 31.8.2002:            Tonje Holte. Permisjon nov. 1996 – juli 1997. 1.1.1994: ½ stilling på prosjekt for Hordaland Fylke, næringsavd.

1996: Distriktskonsulent i husflid for Hordaland. Full stilling.

Nov. 1996 – juli 1997:           Aslaug L. Kjær 60% / Merete Christensen 40%

1.9.2002 – 31.8.2003:            Vidar Rasmussen, vikariat

7.10.2003 – sep. 2008:           Inge Rune Fanebust

Frå 2009 heiter stillinga Kultur og næringskonsulent for Hordaland.

Feb.2009 -   : 2015                Janniche Ryssdalsnes. 80%

Frå 2013 vikar for  husflidskonsulenten – Hege-Therese Nilsen.

Frå 2018 heier stillinga Husflidskonsulenten i Hordaland

2015-                                      Hege-Therese Nilsen

Kurs i lokallagene

22. okt 2020 - 22. okt 2020

Bergendal gård

24. okt 2020 - 25. okt 2020

Bredsgården 1e

24. okt 2020 - 24. okt 2020

Leirvik skule, sløydsalen

27. okt 2020 - 8. des 2020

Lagslokalet (Gruva 7, 5415 Stord)

30. okt 2020 - 1. nov 2020

Søm og Bunadverksted, Kokstadveien 9, 5257 Kokstad

På årsmøtet 19. september ble det nytt styret valgt. 

Til medlemslagene i Hordaland Husflidslag

 

Årsmøte og 125 års jubileumsfesten som var planlagt i slutten av måneden sammen med Sogn & Fjordane og Husfliden må utsettes.

Vi så frem til å feire og hadde lagt opp til en flott helg - derfor ønsker vi også å gjennomføre dette senere

Planen er at vi skal sette ny dato for gjennomføring så snart vi kan.

I mellomtiden oppfordrer vi alle lokallagene til å følge restriksjonene som er gitt på alle arrangementer og aktivitet og delta på denne dugnaden vi nå er inne i for å minimere utbruddet      .
 

Kalender

Nyheter fra lokallagene

I haust har mange av Voss husflidslag sine aktivitetar vore av avlyst eller utsett på grunn av situasjonen rundt covid-19, men nokre kurs har kome i gang.

Visste du at Osterøy Husflidslags medlemmer strikker babylabber til nyfødte på Osterøy?

Hjemmestrikkede labber til nyfødte på Osterøy er veldig populært, og det ventes hvert år over 100 nye Osterøy-borgere. Osterøy Husflidslag håper at flere vil være med å strikke labber. Vi har garn i vårt lokale i Lonevåg.

Kontakt styret, eller kom innom vårt lokale i Lonevåg.

Her kan også ikke-medlemmer delta.

Vi ber om at gjeldende smittevernregler følges av besøkende i vårt lokale.

Velkommen!

Kjære medlemmer!
Det blir ingen «Basar» i høst, men vi skal selge loddbøker, som trekkes 27 oktober.

Hva skjer i lokallagene

21 okt 2020 17:30, Lagslokala

22 okt 2020, Bergendal gård

22 okt 2020 18:00, Fjordslottet Hotell - Fotlandsvåg

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.