Historia vår

Leiarar  frå 1895-2019:

 

2019: Gina Blomberg, Nordhordland

2018: Gina Blomberg, Nordhordland

2017: Brita Bjorøy Hekland, Bergen

2016: Brita Bjorøy Hekland, Bergen

2015: Brita Bjorøy Hekland, Bergen

2014: Britt-Mari Hesjedal, Fusa

2013: Britt-Mari Hesjedal, Fusa

2012: Karoline Blix, Austevoll

2011: Karoline Blix, Austevoll

2010: Britt-Mari Hesjedal, Fusa

2009: Britt-Mari Hesjedal, Fusa

2008: Britt-Mari Hesjedal, Fusa

2007: Jan Åge Pettersen, Sotra

2006: Inger Tangen, Bergen    

2005: Inger Tangen, Bergen    

2004: Inger Tangen, Bergen    

2003: Inger Tangen, Bergen    

2002: Inger Tangen, Bergen    

2001: Inger Tangen, Bergen

2000: Grete Torp, Sotra   

1999: Grete Torp, Sotra   

1998: Grete Torp, Sotra   

1997: Grete Torp, Sotra   

1996: Kristbjørg Aldal, Voss   

1995: Torild Finsrud Velure, Fana

1994: Torild Finsrud Velure, Fana

1993: Torild Finsrud Velure, Fana

1992: Torild Finsrud Velure, Fana

1991: Petter Holm-Olsen, Sotra

1990: Petter Holm-Olsen, Sotra

1989: Petter Holm-Olsen, Sotra

1988: Elise Årbø, Fitjar

1987: Turid Frønsdal, Fana

1986: Anders Opskar, Bergen / Anne Kjær Sognstad, Bergen

1985: Anders Opskar, Bergen (Husfliden Bergen as)

1984: Anders Opskar, Bergen (Husfliden Bergen as)

1983: Anders Opskar, Bergen (Husfliden Bergen as)

1982: Direktør Bjørn Blindheim, Arna (Norsk Husflid Angro)

1981: Direktør Bjørn Blindheim, Arna (Norsk Husflid Angro)

1980: Direktør Peter Anker, Bergen (Vestlandske Kunstindustrimuseum)

1979: Direktør Peter Anker, Bergen (Vestlandske Kunstindustrimuseum)

1978: Fru Clara Stephansen, Arna

1977: Fru Clara Stephansen, Arna

1976: Fru Clara Stephansen, Arna

1975: Fru Clara Stephansen, Arna

1974: Tekstillærerinne Kjellaug Guddal Sæbø, Stord (seinare rektor på Stord Husflidsskule)

1973: Tekstillærerinne Kjellaug Guddal Sæbø, Stord (seinare rektor på Stord Husflidsskule)

1972: Tekstillærerinne Kjellaug Guddal Sæbø, Stord (seinare rektor på Stord Husflidsskule)

1971: Tekstillærerinne Kjellaug Guddal Sæbø, Stord (seinare rektor på Stord Husflidsskule)

1970:  Konservator Agnethe Mohn,frå Bergen

1970: Vestlandske Husflidslag er frå no to fylkeslag :Hordaland Husflidslag og Sogn og Fjordane Husflidslag.

1969: Konservator Agnethe Mohn, Bergen

1968: Konservator Agnethe Mohn, Bergen

1967: Konservator Agnethe Mohn, Bergen

1966: Konservator Agnethe Mohn, Bergen

1965: Konservator Agnethe Mohn, Bergen

1964: Konservator Agnethe Mohn, Bergen

1963: Rektor Runar Børresen (Bergen kunst og handverksskole)

1962: Rektor Runar Børresen (Bergen kunst og handverksskole)

1961: Rektor Runar Børresen (Bergen kunst og handverksskole)

1960-1939: Emily Mohr, Bergen ( i styret frå 1925, 24 år som leiar, N.H. æresmedlem 1992)

8.august 1938: Laget endra namn til Vestlandske Husflidslag.

1938-1932: Arkitekt Johan Lindstrøm

1931-1929: Fru Emily Mohr, Bergen

1928-1925: Fabrikkeier Arne Johannesen

1924-1923: Arkitekt Ole Landmark

1922-1919: Arkitekt Georg Greve

1918-1917: Dr. Einar Lexov

1916-1915: Frk. Fanny Schnelle

1913: Laget endra namn til Bergens Husflidsforrening

1914-1911: Kjøpmann Rasmus Meyer

1910-1907: Arkitekt Jens Z. M. Kielland

1906-1895: Direktør Johan Bøgh (Vestlandske Kunstindustrimuseum) (æredsmedlem)

1895: Laget vart skipa med namnet ” Husflidsforreningen for Bergen By og Stift”.

 

 

Husfliden Bergen as, disponentar/dagleg leiar:

1895 – 1902: Thora Rinnan

1902 – 1907: Tollak Mathisen

1907 - 1939:  Magnus Aarbø

1939 – 1975:  Haakon Johannesen

1975 –1978:    Karl W. Karlsen

1978 – 1986:   Anders Opskar

1987 :              Kristi Skintveit, fungerande daglegleiar

1987 – 1990:  Liv Bente Carlsen

1990 – 1991:  Anne Karin Årvoll

1991:               Rebekka Steinsland, fungerande dagleg leiar

1991 – 2001:  Arne Vågseth

2001 -         :   Irene Tørhaug

 

 

Norges Husflidslag Æres- og fortjenstmedalje:

Før 1950:        Direktør Johan Bøgh, æresmedlem i Vestlandske Husflidslag

Før 1975:        Emily Mohr, æresmedlem i Vestlandske Husflidslag

1992:               Agnethe Mohn, Vestlandske Husflidslag og Bergen Husflidslag

1995:               Babben Roll, Bergen Husflidslag og Norges Husflidslag

1997:               Peter Anker, Norges Husflidslag

 

 

Norges Husflidslag heidersteikn m/diplom frå 1966:     

1977: Maria Tveit, Os Husflidslag

1978: Karl W. Karlsen, Bergen

?1995: Babben Roll, Bergen Husflidslag

1995: Magna Hatlebakk, Bergen Husflidslag

1995: Kristi Totland, Hordaland Husflidslag

1997: Kjellaug Guddal Sæbø, Stord Husflidslag

1999: Turid Lund, Husfliden i Bergen as

1999: Turid (Frønsdal) Parmann, Husflidshandverkarlaget Hordaland

1999: Judit M. Cabot, Husflidshandverkarlaget Hordaland

2004: Kirsten Valvatne, Voss Husflidslag

2004: Kåre Herfindal, Voss Husflidslag

2004: Ingrid Breistein, Nordhordland Husflidslag

2006: Annbjørg Førland Grov, Stord Husflidslag

2008: Martha Lohndal, Stord Husflidslag

2009: Laila Persson Haugland, Huftarøy Husflidslag

2009: Aud Brügger Bjånesøy, Huftarøy Husflidslag

2009: Astrid Hausberg, Huftarøy Husflidslag

 

 

Lokallag i Hordaland Husflidslag

06.03.1904: Voss Husflidslag                          

13.02.1940: Os Husflidslag                             

06.11.1966: Granvin Husflidslag                     

07.02.1972: Stord Husflidslag                         

18.04.1974: Bergen Husflidslag                       

24.10.1974: Nordhordland Husflidslag            

25.05.1977: Tysnes Husflidslag                       

05.11.1979: Huftarøy Husflidslag- endret namn  til Austevoll                 

24.11.1979: Osterøy Husflidslag                     

21.01.1981: Øygarden Husflidslag – nedlagt                

17.02.1981: Fusa Husflidslag                          

26.01.1982: Kvam Husflidslag - nedlagt                       

07.02.1983: Sotra Husflidslag                          

07.11.1983: Ullensvang Husflidslag- nedlagt      

24.01.1984: Fitjar Husflidslag                         

25.04.1985: Arna Husflidslag                          

16.06.1986: Etne Husflidslag                          

14.10.1986: Kvinnherad Husflidslag                

01.04.1987: Vaksdal Husflidslag                     

04.10.1988: Bømlo Husflidslag                       

02.03.1989: Fana Husflidslag                          

18.04.1990: Askøy Husflidslag                       

21.08.1990: Eidfjord Husflidslag                     

02.04.2003: Folgefonn Husflidslag                  

01.01.2016: Bergendal Husflidslag

01.01.2017: Bjørgvin Husflidslag

Tilsett sekretær i Hordaland Husflidslag:

2013-                          :Gunn Hauge

1996- 2013                 : Torild Finsrud Velure

1973-1996                 : Kristi Totland

     -1996                      : Håkon Johannesen (ikkje tilsett, men dagleg leiar i Husfliden Bg.as)

 

 

Hordaland Husflidslag sin styrerepresentant i Folkekulturforbundet i Hordaland

August 1997 - 2013    : Torild Finsrud Velure, leiar

1997 – 2000                : Grethe Torp, styremedlem

2001 – 2006                : Inger Tangen, styremedlem

2007                            : Jan Åge Pettersen, styremedlem

2008 -                         : Britt-Mari Hesjedal, styremedlem

2013- 2019                 : Gunn Hauge, leiar

2013- 2018                 : Brita Hekland, styremedlem

2018- 2019                 : Laila Persson Haugland, styremedlem

2019 -                         :Gina Blomberg, styremedlem

 

 

Hordaland Husflidslag styrerepresentant i Vestnorsk Kulturakademi.

1996/97 – 2002           : Kristbjørg Aldal, Voss

2002 - 2018                 :Torild Finsrud Velure

2018 -                         : Aashild Dalen Veivåg

 

 

Hordaland Husflidslag styrerepresentant i VOFO Hordaland (vaksenopplæringsforbundet)

Vofo Vestland frå  mai 2019  .

2001-2004                  : Torild Finsrud Velure, 1.vara

2004 - 2013                : Torild Finsrud Velure, styremedlem

2013-2014                  : Gunn Hauge, nestleiar

2014-2016                  : Gunn Hauge., styremedlem

2019-                           : Gunn Hauge, styremedlem

 

 

Distriktskonsulent i husflid for Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Full stilling.

1953 – 1967:                          Torbjørg Bitustøl

1967 nov. – 1969:                  Inger Mo Brekke

1970 – juni 1972:                   Bodil Mørkved-Romstad

1972 nov. – 1.april 1978:       Astrid Roheim

1978 -  30.06.1980:                Hildur Daae

11.08.1980 –okt.1987:           Torild Finsrud Velure. Permisjon sep.1984 - sep.1986.

August 1985 fekk Sogn og Fjordane eigen konsulent og frå no heiter stillinga Distriktskonsulent i husflid for Rogaland og Hordaland. Full stilling.

Sep. 1984 – sep. 1986:           Hildur Daae, vikar

Frå 1986: heiter stillinga Distriktskonsulent i husflid for Hordaland. Full stilling. Sogn og Fjordane får eigen konsulent.

Okt. 1987 – okt. 1988:           Turid Frønsdal, vikariat

1988: Distriktskonsulent i husflid for Hordaland. Halv stilling.

1.9.1988 – 31.8.2002:            Tonje Holte. Permisjon nov. 1996 – juli 1997. 1.1.1994: ½ stilling på prosjekt for Hordaland Fylke, næringsavd.

1996: Distriktskonsulent i husflid for Hordaland. Full stilling.

Nov. 1996 – juli 1997:           Aslaug L. Kjær 60% / Merete Christensen 40%

1.9.2002 – 31.8.2003:            Vidar Rasmussen, vikariat

7.10.2003 – sep. 2008:           Inge Rune Fanebust

Frå 2009 heiter stillinga Kultur og næringskonsulent for Hordaland.

Feb.2009 -   : 2015            Janniche Ryssdalsnes. 80%

Frå 2013 vikar for  husflidskonsulenten – Hege-Therese Nilsen.

Frå 2018 heter stillinga Husflidskonsulenten i Hordaland

2015-                               Hege-Therese Nilsen

Kurs i lokallagene

2. des 2021 - 2. des 2021

Askøy Husflidslags lokaler i Sjoddien, Strusshamn - Lyngneset 2

11. jan 2022 - 3. mai 2022

Sjoddien, Lyngneset 2 i Strusshamn

11. jan 2022 - 22. mars 2022

Sjoddien, Lyngneset 2, Strusshamn

25. jan 2022 - 3. jan 2022

Sjoddien, Lyngneset 2 i Strusshamn

15. feb 2022 - 5. april 2022

Sløydsalen på Ravnanger Ungdomskole, Rindalsvegen 37, 5310 Hauglandshella

I helga 28. - 29. august var det 13 deltakarar frå dei lokale husflidslag i Hordaland  som møttest på Tysnes til kurs i spikking . 

Fortsatt ledige plasser på instruktørkurset i Ung Husflid. 

Samarbeidsprosjekt mellom Tysnes Husflidslag og Fylkeslaget. 

Kom bli med  ! 

Velkommen til årsmøte 6.mars . 

Styret i Hordaland Husflidslag har tatt en beslutning om at årsmøtet for 2020 skal holdes digitalt lørdag 6. mars på Zoom.

Kalender

Nyheter fra lokallagene

"Kistefornøyelse"

Berit Elise Sævig forteller og viser oss gamle tekstiler med ulik dekor; broderi, blonder, og kniplinger.

Orientering om lagsarbeid. Åresalg og lett servering.

Ope for alle. Vel møtt!

Vår årlige julebutikk hvor medlemmer selger sine flotte husflidsprodukter

Medlemsmøtet 28. oktober blir denne gongen i butikklokala til vevnad.no på Heiane. Butikken sel ulike typar garn, oppskrifter, strikke- og vevutstyr, og tilbyr også ulike kurs. Me møtest kl. 19 i Ringveien 12 der Solveig Meyer Eide vil fortelje om forretningside og oppstart. Butikken ligg i 2.høgda til XL-Bygg, parkering på toppen av den bratte bakken på hjørnet av XL-Bygg.

Me har også ein del lagssaker å snakke om. Fikselaug og Grøn november, jul på museet og førebuing til jubileet er stikkorda her. Lett servering.

 

Vel møtt til medlemsmøte!

 

Styret

Hva skjer i lokallagene

29 nov 2021 18:00, Osterøy Husflidslags lokaler i Lonevåg

29 nov 2021 19:00, Husflidstova i Våge, Teiglandsvegen 4

30 nov 2021 18:00, Yrkesstova

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.