Laget omfattar omåda rundt Folgefonna - som i hovedsak er dekka av nye Ullensvang kommune. Dei fleste i laget kjem frå Ullensvang vest, men me ser gjerne fleire medlem frå dei andre områda og - de er hjarteleg velkomne!

Laget vart skipa 2. april 2003.

Me har kring 70 medlemmer. Cirka en tredjedel er barne- og ungdomsmedlemmer. Eit lagsmedlem, Agnete Sivertsen, sit i styret i Norges husflidslag.

Dei fleste møta er i lokala våre på Utne, omtale som "Bua". Det ligg nokre dører til venstre for butikken i Utne sentrum. Me har medlemsmøte ca. 1 gong i månaden frå februar til juni, og frå september til desember, og i tillegg arrangerar me Ung Husflid, strikkekafé både i eige lokale og andre plassar, kurs, marknad og andre aktivitetar.

Hovudaktiviteteten til dei fleste aktive medlemmane er strikking og hekling, men me har og aktive som driv med veving, brodering, bunad, spinning, plantefarging og anna. Me ynskjer bredde i laget, og me vil gjerne ha med fleire menn!

Me ynskjer og å utvida tilbodene våre for barn og unge, og treng fleire vaksne som kan bistå med dette.

I lokala våre har me eit utsal av produkt laga av medlemmar. Utsalet held ope på dugnad, og me plar samstundes å ha ein enkel kafé. Me har faste opningstidar kring sommar og jul, og inviterar elles medlemmar til å halde ope når dei sjølve ynskjer og har moglegheit.

Ynskjer du at husflidslaget skal delta på ditt arrangement med ein aktivitet for born eller vaksne, ta kontakt. Me kan og bidra med innlegg, foredrag eller hjelpa deg med ymse spørsmål knytt til lokale handverkstradisjonar og -teknikkar.

Me har to rødlisteprosjekt: sjonaleistar og skautfelling. Me samarbeidar med Hardanger folkemuseum og Kristi Nilsen om det fyrstnemnde, og med museet og Bu og Ringøy bygdekvinnelag om skautfellinga.

Saman med Hardanger folkemuseum held me kurs i bringklutrelevante teknikkar.

Me arrangerar kvart år påske- og juleverkstad på Hauso skule, og handverksmesse - Haustmarknad, på Utne hotel.

Me deltek fast på lokale arrangement og tilstelningar, f.eks. 4H, kulturminnedagar og anna.

Kalender

Nyheter

Dato for haustmarknad er klar!

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.