Styret planlegger årsmøte i ny form grunnet Covid 19. Dato for årsmøte er ikke fastsatt, informasjon vil følge så snart dato og hvordan det skal gjennomføres er på plass.

Det bes om at saker til årsmøte sendes til Styret innen 15.01.

Alle medlemmer vil bli underrettet via e-post og denne forespørselen vil også bli lagt ut på FB

Det nye året startet med høye smittetall for Covid-19 og strenge tiltak både nasjonalt og lokalt. For Yrkesstova betyr det at ingen aktivitet vil bli gjenopptatt og fortsatt stengte dører.

Det foregår likevel arbeid i kulissene, styret arbeider med en årsmelding.  Det planlegges også kurs i kvitsøm til våren. 

Skulle det være noen som har gode ideer til nye og spennende møtearenaer eller aktiviteter som kan gjennomføres uten smittefare bes de ta kontakt med Judith Andersen på 90030979 eller messenger.

Kjære medlemmer!
Det blir ingen «Basar» i høst, men vi skal selge loddbøker, som trekkes 27 oktober.

Anne Bårdsgårds har utgitt en ny bok Selbumønster som lanseres 15. augustDette er ei vakker bok som står i stil med sin forgjenger, Selbuvotter (2016). Begge bøkene fyller ut bildet av strikketradisjonen i Selbu, og sammen danner de et enestående mønsteroppslagsverk.

 

 

Os Husflidslag håper at basaren kan gå av stabelen som planlagt i høst og til det trengs det gevinster! 

Innslag om historien til huset og laget for jubileumsfeiringen

Yrkesstova holdes stengt for aktiviteter fram til medio august. Dette pga pålagte smitteverntiltak som per i dag ikke er forenlige med aktiviteter i Yrkesstova. Styret arbeider med planlegging av høstsemesteret og muligheter for aktiviteter da.

Nå har trekkemaskinen gjort jobben sin, bevitnet av 2 styremedlemmer 

Som situasjonen i samfunnet er nå så vil Yrkesstova være stengt for aktiviteter på ubestemt tid. Vi har derfor satt opp en postkasse,med lås, på veggen på Yrkesstova (i kroken ved bosspann). Vi tenker det slik at loddbøkene kan legges i den, uten penger. Loddbøker kan også leveres på Strikkebutikken til Ingrid eller Anneli, også der helst uten penger.

INNLEVERINGSFRIST 18.APRIL
Loddpengene settes inn på Os Husflidslags konto 3633.38.67898, merk med Sølvlotteri.

NB! Om noen ikke har mulighet til å gå ut i disse dager, kontakt Martha Heggland på tlf 91107576, så ordner vi med henting av bøker. :-)
Trekningen blir gjort av styrets leder +1 styremedlem i uke 17, og annonseres på mail, FB og hjemmeside innen utgangen av samme  uke. Vinnere vil få særskilt melding.

For styret
Christin Å. Duesund, leder

MEDLEMSINFO

I korte trekk er dette hva som er vedtatt i Os Husflidslag per dato:

-Yrkesstova holdes stengt for aktiviteter

-Dugnad ute satt til 18.april, info lagt ut.

-Dugnad inne utsatt til over sommeren

-Planlagte konfirmasjoner med utleie av Yrkesstova er endret fra april/mai til september og november.

-Sølvlotteriet trekkes uke 17, innleveringsfrist av loddbøker 18. april, info lagt ut

- Jubileumsfeiring utsatt

-Sommertur utsatt/evt endret til annet arrangement, dette blir styresak når situasjonen stabiliserer seg.

-Låsen på inngangsdør i Yrkesstova kollapset, og er skiftet. Ny låskasse og sylinder er satt inn. Dette medfører at gamle nøkler ikke fungerer lenger og kan kasseres.

De som per i dag er satt opp til å inneha nøkkel er: Styret, leder Ung Husflid, kontaktperson vev, kontaktperson spinning/strikkemaskin, kontaktperson sygruppen, samt renholder og Strikkebutikken. Videre får vi vurdere behov for egen tilgang i forhold til nøkkel.

-Ellers kan vi si at steamer på kjøkkenet vil bli flyttet. Som den står i dag ødelegges veggen av damp. Dette arbeidet vil bli utført av CRUX Vindfanget i nærmeste fremtid. Løsningen de kom opp med medfører at kjøkkenet fremdeles fremstår som en helhet med jevne benkeplater.....

Inntil videre, ta vare på dere selv og de rundt dere!

GOD PÅSKE 

For styret

Christin Å. Duesund, leder

Som tidene nå er så har vi som kjent stengt Yrkesstova og avlyst alle arrangementer fram til 1.april. Dette får også konsekvenser for årets Sølvlotteri som etter planen skulle trekkes på temamøtet i mars. Styret har etter samråd besluttet å utsette trekningen til temamøte i slutten av april. Om aktiviteter, og Yrkesstova, er igang igjen til den tid er som dere sikkert forstår uvisst. Styret vil holde dere orientert i forhold til dette, og hvordan vi tenker lotteriet gjennomført.

Vi ser gjerne at dere beholder solgte loddbøker til nærmere beskjed blir gitt. Det kan i den sammenheng sies at styret har planlagt styremøte 1.april, og vil diskutere dette da. Dersom noen ønsker å betale inn loddpenger fra salg kan det gjøres til Os Husflidslags konto, nr 3633.38.67878 . Kasserer ber innstendig om innbetalinger merkes med SØLVLOTTERI :-)

Innitil videre, ta vare på dere selv og de rundt dere!
For styret, Chr.Å. Duesund, leder

På bakgrunn av utviklingen i samfunnet forøvrig avlyses alle studieringer og tirsdagstreff, dette inkluderer også Ung Husflid, frem til og med 31.mars. Kursdeltagere på pågående og fremtidig planlagte kurs, (kvitsøm og sykurs med maskin), vil få særskilt melding, dog slik at kvitsøm mandag 16.mars går ut og vil bli satt opp på en senere dato.

Inntil videre er ingen samlinger/kurs e.l. avlyst.

Det oppfordres til god hånd- og hostehygiene, og at nærkontakt som klemming og håndhilsing begrenses. Det vil bli utplassert spritdispensere for hånddesinfisering i Yrkesstova.

I tillegg ber vi om at de som har oppholdt seg i risikoområder eller har vært i kontakt med smittet person ikke deltar på Os Husflidslag sine treff eller kurs. Vi har alle et sosialt og solidarisk ansvar ovenfor hverandre!

Vedlagt er link til Folkehelseinstituttet for generelle retningslinjer som skal bidra til begrensning av smittespredning, og til enhver tid oppdatert informasjon.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

Nybegynnerkurs med Gunnvor D. Bergsvåg, Mia.Mi syloftet 

Kurset er et nybegynner kurs innen bekledning og passer for dei som ikke har sydd, til sydd litt fra før eller dei som trenger enn oppfriskning.

Vi skal lære hvordan man tegner av mønster til mønsterark og klippe ut i riktig trådrettning samt hvordan overføre merker fra mønster til stoff. Går også igjennom hvilke sømmer man skal bruke til dei ulike stoffene. 

VIl også gå igjennom dei  mest brukte bekledningsstoffene og deltakerene får her med seg en prøve så dei lettere finner riktig type stoff til senere prosjekter.

Underveis vil eg også gå igjennom hvordan man lett kan forandre et mønster og også gå igjennom lettere tilpassning hvis et plagg/mønster ikke passer.

Har også laget en kurshefte der er det bl.a beskrevet enkelte ord og uttrykk innen syverden, nåler og nålebruk,  mest brukte stoffer og hva dei blir brukt til, hvor man kan få kjøpt stoff og mønster på nett,

Lokalt har vi Tonje stoff og symaskiner som ligger på Kalandseidet og i Jon Smørsgt i Bergen sentrum og stoff og stil i Arna, Ull på rull (janusull) har også et utsalg av ull, denne ligger i Arna på Espeland. 

Bli med å lage eit meir aldersvennleg samfunn!

KURS for gutter og jenter 3. -10. klasse

Oppstart av Ung Husflid - Høsten 2019

Kalender

Nyheter

Styret planlegger årsmøte i ny form grunnet Covid 19. Dato for årsmøte er ikke fastsatt, informasjon vil følge så snart dato og hvordan det skal gjennomføres er på plass.

Det bes om at saker til årsmøte sendes til Styret innen 15.01.

Alle medlemmer vil bli underrettet via e-post og denne forespørselen vil også bli lagt ut på FB

Det nye året startet med høye smittetall for Covid-19 og strenge tiltak både nasjonalt og lokalt. For Yrkesstova betyr det at ingen aktivitet vil bli gjenopptatt og fortsatt stengte dører.

Det foregår likevel arbeid i kulissene, styret arbeider med en årsmelding.  Det planlegges også kurs i kvitsøm til våren. 

Skulle det være noen som har gode ideer til nye og spennende møtearenaer eller aktiviteter som kan gjennomføres uten smittefare bes de ta kontakt med Judith Andersen på 90030979 eller messenger.

Kjære medlemmer!
Det blir ingen «Basar» i høst, men vi skal selge loddbøker, som trekkes 27 oktober.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.