Aktivitetar

Her får du eit enkelt oversyn over dei ulike aktivitetane i Stord Husflidslag. Me håper me er i gong igjen med alle aktivitetane våre hausten 2021. Informasjon om kurs og oppstart av dei andre aktivitetane blir lagt ut fortløpande. Me håper du finn noko av interesse og at du ønskjer å bli med. Ta kontakt om du har spørsmål. Velkommen!

Klart for FIKSELAUG på Stord!  Husflidslaget og folkebiblioteket har oppstart av Fikselaug laurdag 20.nov.2021.kl.11.00-14.00

Fikselauget er ein verkstad der du kan koma og få tips og hjelp til å reparera klede slik at plagga varer lengre. Ved å vedlikehalda og reparera blir plagga nesten som nye. Miljøvenleg alternativ til bruk og kast!

Ta med deg noko du vil reparera. Symaskinar, material, utstyr og fiksarar som kan rettleia ,har me.

Ope for alle!

Hjartelag velkommen om du kan lite, mykje eller ingen ting om reparasjon - me hjelper deg.

UNG HUSFLID-gruppa er for born/ungdom frå 4kl. og oppover.  (Eventuelt eiga ungdomsgruppe om tilstrekkeleg påmelde)

Målgruppa er dei som liker å laga ting sjølv i ulike material og teknikkar. Laget ønskjer med dette å inspirera born/unge til skaparglede , læra å beherska ulike teknikkar og utvikla kreativitet.  Det vil bli opplæring i grunnleggjande handverksteknikkar. Det kan jobbast med spikking i rått material, leire/keramikk, strikking, hekling, knyteteknikkar, broderi, og maskinsaum . Gjenbruk og redesign er interessante tema. 

Stad: Leirvik skule  (kunst-og handverks avdelinga)

Dag og tidspunkt:: Annankvar tysdag frå 17.30-19.30.  

Kostnad : Medlemsskap pr.år.: 160 kr. + materialkostnadar

Påmelding til: johanne.langeland@sklbb.no Telefon: 99041096

Oppstart hausten 2021:  Tysdag 14.09.21.

 

Læringsgruppa samlast omlag ein gong i månaden i museumshallen på Sunnhordland museum. Treffet er på føremiddagstid og blir publisert i kalenderen og på facebooksida vår: Stord Husflidslag.

Har du lyst  til å vera med eller vita meir om dette, ta kontakt med Evelyn Brask Nordfonn på telefon 907 49 242

 

Oppstart hausten 2022: 27.10

Læringsverkstaden i trearbeid (spikking og småarbeid i tre) møtes annan kvar tysdag .Deltakarane kjem saman, deler erfaringar, får rettleiing og lager ulike produkt i tre.

Stad: Leirvik skule (sløydsalen)

Tid: Annan kvar tysdag klokka 17.00-20.00

Maks deltakarar: 10 

Påmelding: Læringsverkstaden krev påmelding. http://www.husflid.no/lokal_og_fylkeslag/hordaland/lokallag/stord_husflidslag/lokale_kurs/paamelding_laeringsverkstad_trearbeid

Eventuelle spørsmål kan rettast til studieleiar i Stord Husflidslag, Britt Thorsen britt.thorsen@sklbb.no

Oppstart hausten 2021:

Spinnetreffet er omlag ein gong i månaden  Me er ei lita gruppe og ynskjer oss gjerne fleire medlemmar.
Treffet er på ettermiddagen og blir publisert i kalenderen og på facebooksida vår: Stord Husflidslag - spinning.

Har du lyst  til å vera med eller vita meir om dette, ta kontakt med Grethe Tyse  mob.416 92 045, eller Evelyn B.Nordfonn, mob. 907 49 242. Vel møtt til alle som har lyst å spinna på rokk eller handtein! 

Frå okt.2021 blir frammøtestad lagslokalet i Gruo 7. på Litlabø.

Oppstart hausten 2021: 20.10

Vevgruppa treffes kvar måndag kl 18:00 - 21:00 i lagslokalet på Litlabø. På grunn av begrensa plass og eit bestenḿt antall vevar har me begrensa med plassar.
For tida er me ca 10 aktive medlemmer og har per dags dato ingen ledige plassar. For å vera med er det krav om erfaring i vev. Har du ingen forkunnskap og ønskjer å bli "lærling", ta kontakt med gruppeleiar.

Pris: kr. 200 pr. halvår

Kontaktperson: Solfrid Ottesen (sol-otte@live.no

Oppstart hausten 2021:

Stord Husflidslag har ein læringsverkstad i rammevev. Denne starta hausten 2019.  Gruppa møtest ein gong kvar månad i lagslokalet i Gruo 7 til ei økt med veving, erfaringsdeling, påfyll og sosialt samvær.

Kontaktperson for gruppa er

Heidi Haugland  Mob.934 93 048  heidib@live.no

Har du lyst å vera med eller vita meir om gruppa, ta kontakt med Heidi eller nokon i styret!

Oppstart haust 2021:  Onsdag 01.09.21

Ein kjekke gjeng samlast omlag ein gong i månaden (tysdagar) i lagslokalet i Gruo på ettermiddagstid. Møtetidspunkta blir publisert i kalenderen og på facebooksida vår Stord Husflidslag - Brodering

Kanskje har du eit eller fleire prosjekt du gjerne skulle hatt ferdig? Hardangersaum, korsting, plattsaum? Ja her er det ingen begrensning for målet er å hjelpe og inspirera kvarandre.

Medlemmane bytter på å ta med seg ”enkel” kaffimat. Gruppa er open for alle og ynskjer seg fleire medlem! Har du lyst  til å vera med eller vita meir om dette, ta kontakt med Bente på telefon 913 42 235 eller Jorunn på telefon 454 11 168  

Stad: Gruva 7, 5415 Stord

Tid: 17.30 - 20.30

Kostnad: Gratis for husflidsmedlem

Oppstart hausten 2021: tysdag 31.august

Saman med Sunnhordland museum arrangerer me strikkekafè i museet sine lokaler (stort sett) annakvar veka frå klokka 11.00 -14.00.

Kaffe og litt attåt vert servert - til ein hyggeleg pris.

Alle er velkommen innom og her er ingen krav til medlemsskap.

Kontaktperson: Margunn Oma

Oppstart hausten 2021:   Onsdag 15.09.21 

Velkommen til tysdagstreffet! Eit sosialt møtepunkt for husflidsinteresserte.  Her kan du få læra ulike handverksteknikkar. Du kan også ta med eige arbeid og jobba med det . Kom gjerne med forslag til noko du ønskjer å læra av husflid-og handverksteknikkar.

  Heidi Haugland  og Mari Dale er kontaktpersonar   Enkel servering!

Ope annankvar tysdag frå kl 18.00 til 21.00 , også den veka det er medlemsmøte. 

 

Oppstart haust 2021:

Alle er velkomne innom til ei triveleg husflidsstund. Her er ingen krav til kvalifikasjonar eller medlemsskap. Inviter gjerne med deg interesserte!

 Læringsverkstad keramikk har samlingar på HVL annankvar fredag/laurdag (fredag kveld kl.18.00 og laurdag frå kl.10.00).

På grunn av avgrensa adgang til omn er det for tida ikkje ledige plassar i denne gruppa.  

Kontaktperson for gruppa er Johanne Langeland,  Telefon: 99041096, E-post: johanne.langeland@sklbb.no

Oppstart hausten 2021:

Kalender

1 des 2021 18:00, Lagslokalet i Gruo 7

7 des 2021 18:00

"Kistefornøyelse"

Berit Elise Sævig forteller og viser oss gamle tekstiler med ulik dekor; broderi, blonder, og kniplinger.

Orientering om lagsarbeid. Åresalg og lett servering.

Ope for alle. Vel møtt!

Medlemsmøtet 28. oktober blir denne gongen i butikklokala til vevnad.no på Heiane. Butikken sel ulike typar garn, oppskrifter, strikke- og vevutstyr, og tilbyr også ulike kurs. Me møtest kl. 19 i Ringveien 12 der Solveig Meyer Eide vil fortelje om forretningside og oppstart. Butikken ligg i 2.høgda til XL-Bygg, parkering på toppen av den bratte bakken på hjørnet av XL-Bygg.

Me har også ein del lagssaker å snakke om. Fikselaug og Grøn november, jul på museet og førebuing til jubileet er stikkorda her. Lett servering.

 

Vel møtt til medlemsmøte!

 

Styret

Spinnegruppa startar opp igjen med spinning på rokk og handtein, no i lagslokala på Litlabø, Gruo 7. Det blir to møter før jul, 20. oktober og 17. november frå kl. 18 - 21. Gamle og nye medlem er velkomne! Ta kontakt med Grethe Tyse, mob. 41692045 eller Evelyn B. Nordfonn, mob. 907 49 242 om det er noko du lurer på.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.