Stord husflidslag held i år to parallelle bunadskurs på hausten. Kursa varer i totalt 21 timar, og går over totalt 7 kveldar. Kursa går på kveldstid annan kvar torsdag (3 timar).

Oppstart kurs 1: torsdag 29.08.2019 FULLTEIKNA

Oppstart kurs 2: torsdag 05.09.2019 FULLTEIKNA

Venteliste

Kurshaldar: Trude Grini Olsen 

29. aug 2019 - 31. des 2019

Lagslokala (Gruva 7)

Medlem: 800 kroner | Andre: 1500 kroner (eksl. materiell)

Stord husflidslag tilbyr i haust eit keramikkurs som går over 16 timar. Alle deltakarane vil sitje igjen med eit konkret sluttresultat beståande av ferdige lyslykter. 

Kurshaldar: Anneli Belsvik Aras

KURSHELG l (18.-19. okt.)

Fredag 18.00-21.00 Introduksjon, demonstrasjon og fyrste utprøvingar

Laurdag 10.00-14.00 Demonstrasjon og arbeid under rettleiing. 

KURSHELG ll (1.-2. nov.)

Fredag 18.00-21.00 Pussing av råbrende porselenslykter 

Laurdag 10.00-14.00 Dekorering og glasering. Demonstrasjon av ulike dekorteknikkar. 

KURSHELG lll (8. nov.)

Fredag 19.00-21.00 Me tenner alle dei ferdige lyslyktene, og har ein samtale kring resultata. 

18. okt 2019 - 8. nov 2019

Stord, nærare informasjon kjem

Medlem: 1500 kroner | Andre: 2000 kroner (Inkludert materialar og brenning)

Kurset går over fire kveldar og kursdeltakarane vil læra å lage band til Sunnhordlandsbunad. Det vert høve for å arbeide med bandveven også mellom kurskveldane. 

Kurskveldar: 

Måndag 21.10.2019 klokka 18.00-21.00

Måndag 28.10.2019 klokka 18.00-21.00

Måndag 04.11.2019 klokka 18.00-21.00

Måndag 11.11.2019 klokka 18.00-21.00

Materiell kan kjøpast på kursstaden. Det er ein fordel å ha med eigen bandvev

Kurshaldar: Bodhild Sætrevik 

21. okt 2019 - 11. nov 2019

Lagslokala på Litlabø (Gruva 7, 5415 STORD)

Medlem: 800 kroner | Andre: 1200 kroner (materiell er ikkje inkludert)

Stord Husflidslag arrangerer i november lefsekurs! Kurset går over ei helg (fredag kveld og laurdag føremiddag). 

Kurshaldar

Annbjørg Førland Grov

Tidspunkt

Laurdag 08.11.2019 17.30-20.00 

Sundag 09.11.2019 10.00-14.00 

8. nov 2019 - 9. nov 2019

Nordbygdo ungdomsskule

Medlem: 450 kroner | Andre: 650 kroner

Kalender

22 okt 2019 17:30, Lagslokala (Gruva 7)

23 okt 2019 11:00, Sunnhordland museum

28 okt 2019 11:00, Føyno 136

I 2018 hadde laget 137 medlemmar, fordelt på 112 kvinner, 5 menn og 20 barn/ ungdom. Ein auke på heile 33 frå i fjor, noko som satsinga på Ung Husflid i haust har bidrege sterkt til.

Fylgjande kurs med lærar er avvikla : -Fire bunadkurs. Kipebinding. Rammevev. Og helgekurs i Maskinsaum.

Det har vore organisert ulike  læringsverkstader 2018:

-       Keramikkgruppa har møtst annankvar fredag/ laurdag på HVL.

-       Det har vore strikkekafe på Museet annankvar onsdag føremiddag, open for alle.

-       Broderigruppa har møtst ein onsdag i månaden i lagslokalet i Gruo.

-       Kniple- og nuperellegruppa har hatt treff ein føremiddag i månaden på Føyno.

-       Det har vore Spinnetreff på Føyno ein onsdag i månaden.

-       Vevgruppa har vore samla kvar måndag i lagslokalet i Gruo.

-       I haust starta det opp læringsverkstad i trearbeid på HVL, som er open for alle.

-       24 januar starta det opp læringsverkstad i rammevev, etter kurset i haust.

medlemsmøta siste torsdag i månadenhar me i 2018vore på SunnhordlandMuseum. Her har me hatt ulike tema som:

-       Handtverk og tradisjon i moderne interiør.

-       Demo og laging av påskebukett.

-       Foredrag om mohairgeit-ull.

-       Trearbeid.

-       Foredrag om re-design og berekraft.

-       Idear til juledekorering.

Me hadde 7 medlemsmøte med totalt 181 deltakarar 2018.

165 medlemar og ikkje-medlemar har delteke på 21 tysdagstreff i lagslokalet. Der har ein hatt eit tema/ demonstrasjon av ein handverksteknikk på kvart møte, samt noko godt å «bita» i.

1 mai deltok me på Open dag i Gruo. Her hadde me kafe, utstillingar, og handtverk-aktivitetar for born.

26 mai hadde me den årlige medlemsturen. Den gjekk til Granberg Garveri i Ølensvåg, og vidare til Galleri Fønix  og Jan Terje Rafdal i Etne. Turen blei avslutta med besøk hos Etne Husflidslag. Det var 18 deltakarar på turen.

I juni hadde me eit formiddagstreff for seniorar i lagslokalet. I september hadde me eit treff for yngre medlemmar, også i lagslokalet. Her diskuterte me korleis ein skulle gå fram for å rekrutera yngre medlemar til laget.

Samarbeid med Sunnhordland Museum om Husflidsdagen/ museumsdagen 8 september. Temaet i år var « Haust på Museet». Laget sine medlemar sto for kafeen, og hadde ansvar for aktivitetane : Toving, eplekrans og eskebretting. Me hadde stand der me marknadsførte husflidslaget. 3 stykker frå Hordaland Husflidslag deltok med ulike aktivitetar.

Samarbeid med Sunnhordland Museum om «Jul på Museet» 1 desember. Ein fin tradisjon med mange besøkande. Laget bidrog med aktivitetane : -Englar og stjerner i papir. - Broderi og filthjerter. –Greinnissar og juletre. – Smiing. Ung Husflid hadde utstilling av haustens produksjon, og Husflidskonsulenten var her og demonstrerte kunststopping.

Av store hendingar i 2018 er satsinga på Ung Husflid. Det starta opp «arbeidsstove» på Leirvik skule 2. oktober. Denne fekk stor respons. 18 barn/ unge fekk plass, og det er lang venteliste. Frammøte er annakvar tysdag. Der tek ein for seg ulike material og handtverksteknikkar. Det er søkt om, og tildelt midlar frå ulike stiftingar, som Olav Thon, Sparebankstiftinga Kvinnherad, SR bank, Hordaland Husflidslag og Norges Husflidlag. Dette er brukt til innkjøp av 6 symaskiner og ei strikkemaskin så langt.

I haust deltok to representantar frå laget på Folkehelseforum i regi av Stord kommune.

Styret har hatt 8 Styremøte og handsama 83 saker.

Laget har deltatt på årsmøte i Hordaland Husflidslag på Stord, og på medarbeidarsamling i Bergen.

På heimesida og på facebook vert me oppdaterte på aktivitetar og kurs i laget.

Styret 2018

Johanne Gram Langeland, leiar

Bente Alfarnes Johansen, nestleiar

Jorunn Kathrine Utslottøy, studieleiar, nettansvarlig

Anne Hege Rogne, kasserar

Åsbjørg Lygre, styremedlem

Solfrid Ottesen, styremedlem

Bente Hjøllo Kristiansen, skrivar, og Ung Husflid-kontakt

Evy Dybvik Fosse, revisor

 

Stord 25.01.19

Bente Hjøllo Kristiansen.

8. november kl.17-19 skal Stord kommune arrangere folkehelseforum med tema Leva heile livet – kva har me og kva treng me av aktivitetar når me har passert 60. Forumet skal vere på nye Stord ungdomsskule. I forumet ønskjer me dialog mellom innbyggjarar, frivillige lag, kommunale tenester og folkevalde om korleis me saman kan leggje til rette slik at fleire seniorar og eldre deltek i trivselsfremjande aktivitetar. Me håper dykkar organisasjon finn dette interessant, og at de har høve til å delta i forumet. 

 

Med venleg helsing,
Tove Vikanes Agdestein
Folkehelsekoordinator, Fagavdeling NMK

Nytt tilbod i Stord Husflidslag:  Læringsverkstad  i trearbeid 

Husflidslaget vil starta eit tilbod i trearbeid der deltakarar møtest, deler erfaring, får rettleiing og  lager ulike produkt i tre.  

Oppstart: Slutten av oktober 2018

Stad: Høgskulen Vestlandet

Tilbodet er ope for alle.

Hans Andersen blir kontaktperson og motivator. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.