Velkommen til nytt kurs.

ABSTRAKT MALERI – mixed media
Helgekurs 6.-8. september 2019 – Ungdom 13 – 26 år

Det abstrakte maleri bruker selve malingen som uttrykk.
Med ulike verktøy, akrylmedier og teknikker skal vi lære å utvikle ulike teksturer og skape personlig uttrykk i malerflaten. Vi skal leke oss med form og farger, og vi skal lære om fargens betydning for det abstrakte, hvordan farge og flate sammen skaper helhet i bildene. Det blir ingen tung teori. Her skal vi ha det gøy; leke og utforske med palettkniv og pensel, sparkel og kjøkkenutstyr, mens vi skaper vårt eget unike uttrykk, og lar egne følelser komme til uttrykk
i maleriet.
Hvis du lenge har ønsket å male, men ikke helt har visst hvordan nærme deg lerretet, er dette kurset midt i blinken for deg! Kurset passer for alle, nybegynnere og viderekommende.
Dag og Tid: Fredag 6. sept. kl. 16.00-18.30 og
Lørd. og sønd. 7. og 8. sept. kl. 10.00 – 15.00
Sted: Harestua ungdomsskole, Kunst- og Håndverksrommet
Kursholder: Hilde Frankum
Kursavgift. 300,- for medl., kr. 600,- for ikke medl.
Materialutgifter: ca kr. 200,-
Deltagere: Maks. 10, min. 4
Påmeldingsfrist: 23. august 2019
Kom i klær du har «råd» til å søle på.

6. sep 2019 - 8. sep 2019

Harestua ungdomsskole, Kunst- og Håndverksrommet

Kursavgift. 300,- for medl., kr. 600,- for ikke- medl. Materialutgifter: ca kr. 200,-

PEDDIGARBEIDE

Vi skal lage et lite brett ved å flette med peddig på finerplate. Peddig er lange, rørformede og elastiske kjerner fra spanskrørets indre. De blir bøyelige når vi væter dem i vann. 

Dag og tid: Mandag 9. sept. kl. 17.00 – 20.00

Sted: Grua skole

Kursholdere: Inger Berge og Nina Godli

Kursavgift: 50,- for medl., kr. 100,- for ikke medl.

Deltagere: Maks. 10 stk., min. 2 stk. Anbefalt aldersgrense 8 år.

Vi anbefaler at barn under ti år har med seg en voksen.

Faktura sendes i forkant og må være betalt innen kurskvelden.

Påmeldingsfrist: Tirsdag 3. september.

9. sep 2019 - 9. sep 2019

Grua skole

Kursavgift: 50,- for medl., kr. 100,- for ikke medl.

Kalender

Nyheter

Velkommen på årsmøte.

Vi ønsker alle velkommen til åpning av billedvevutstilling kl 1800.

Kl. 1900 starter årsmøtet. Håper å se mange av lagets medlemmer og andre interesserte.

For første gang i lagets historie arranger vi billedvevutstilling.

Til våre medlemmer
Velkommen til ekstraordinært årsmøtet i Lunner Husflidslag
Viser til årsmøtevedtak fra 15.2.2018 og tidligere utsendt informasjon fra styret 25.juni. Møtet holdes på Lunner Frivilligsentral på Roa onsdag 29. august kl 1800. 
Det har lykkes valgkomiteen og styret å få flere kandidater til styrevervene. Det er vi svært takknemlige for.
Nedenfor finner du dagsorden. Valgkomiteens innstilling ligger vedlagt
1 Konstituering
2 Godkjenning av innkalling og dagsorden
3 Valg av møteleder, referent, to til å signere protokollen.
4 Opprop og godkjenning av antall stemmeberettigede.
5 Valg - av styremedlemmer og varamedlemmer til styret.
Velkommen på møtet!
Vennlig hilsen styret i Lunner Husflidslag
Anne Langmoen, leder

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.