Referat styremøte 7 Jan 2018

Referat fra styremøtet 7 januar 2018 

 

 

 

 

Referat frå styremøte 7.januar 2019 kl 18.00 på husflidskonsulenten sitt kontor.

 

Frammøtte: Reidun Knutsen, Annie Tollefsen, Laila W Madsen, Ragnhild Smesland, Mette Skofteby, Ann-Olaug Håland og Kathrine Gregersen.

Forfall: Nanne Støhlmacher

 

Sak 1/19   Godkjenning av referat frå telefonmøte 20.november-

                Godkjent.

 

Sak 2/19    Post.

                 -Frå NH november -18, årsmelding og årsplan 2019 er sendt alle lokallag.

                  Forslag til vedtektsendringar som ein ynskjer skal takast opp på neste landsmøte

                  må sendast styret i NH innan 1.august 2019.

                 -Petra-Mari Linaker sluttar som teamleiar. Ny leiar er Berit Rasmussen, Rogaland.

                 -Kathrine G er ny leiar for team næring.

                 -Jorid Martinsen sluttar som komminikasjonsrådgjevar i NH.

                 -Hægebostad Husflidslag ynskjer besøk på årsmøtet tysdag 5. februar.

 

Sak 3/19   Møte med valkomiteen 16.januar kl 17.30 i Mandal.

                Reidun leiar møtet. Styret møter saman med valkomiteen.

 

Sak 4/19   Ide-dugnad for landsmøtet 16.januar kl 18.00 i Mandal.

                Kathrine leiar møtet, og har laga opplegg for kvelden med introduksjon og 

                gruppearbeid. Styret møter. Servering av pizza og frukt.

 

Sak 5/19   Årsmelding 2018.

                Forslag til årsmelding er godkjent.

 

Sak 6/19   Datakurs mars 2019.

                Datakurs 5. og 12.mars i terminalbygget 2.etg.Kjevik flyplass. .Kathrine har laga 

              invitasjon som blir sendt lokallaga. Min. 6 deltakarar, det er bindande påmelding.  

               Påmelding til Ragnhild Smesland.

 

Sak 7/19   Kurslærarkurs 2019

               Generelt kurslærarkurs. Forslag til datoer blir presentert for deltakarane på

               kurslærarkurs i bunad.

 

Sak 8/19  Sak frå årsmøtet 2018.

                «Godtgjøring for leder, sekretær og kasserer for Vest-Agder Husflidslag.

                Saker lagt fram av Lyngdal Husflidslag.

                Vedtak: Saken sendes tilbake til Fylkeslaget for utredning og presenteres neste år»

                Saka er diskutert og me ser ikkje at det er aktuelt nå. Det blir laga eit forslag til 

                årsmøte.

  

Sak 9/19   Eventuelt.

                Kathrine orienterte om Fikselaug på Grønt Senter i Kristiansand.

                Marit Jacobsen kjem på neste styremøte 26.februar i Mandal kl.18.00

                

Ann-Olaug Håland

Sekretær

I juni 2020 kommer husflidere fra hele landet til Mandal. Da skal de samles til for å diskutere landsmøtesaker og få oppleve mye av det Vest-Agder har å by på innen husflid. Allerede i januar inviterte fylkeslaget til idedugnad, der alle lag i Vest-Agder var representert.

På årsmøtet i Vest Agder husflidlag ble det utedelt HEDERSNÅL til Reidun Knutsen.

Styremøte 26.februar 2019

Kalender

Nyheter fra lokallagene

introduksjon om bakinng og steking av settekaker. 

8 damer og enda flere rokker møttes på Kajakklubbens lokaler på Gillsvann i Kristiansand

Ung husflid samling er på Minne tirsdager kl. 16.30-18.30

Hva skjer i lokallagene

27 nov 2019 19:00, Lindesnesgården

2 des 2019 17:00, Langgat 10

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.