Protokoll fra årsmøtet 2016

Protokoll fra årsmøtet i Vest-Agder Husflidslag, Lyngdal 5. Mars 2016.

 

 Protokoll fra årsmøte i Vest-Agder Husflidslag,

Lyngdal 5. mars 2016

Konstituering:

 • Registrering av deltakere og godkjenning av stemmeberettigede delegater. Deltakere:29 med stemmerett og 10 uten stemmerett. 9 lokallag representert. Se egen liste over utsendinger. Stemmerett har de som er delegater og har betalt kontingent for forrige år. Delegatliste godkjent.
 • Godkjenning av årsmøteinnkalling. Årsmøteinnkallingen godkjent.
 • Godkjenning av saksliste. Sakslista ble godkjent.
 • Valg av møteleder. Bernhard Aas ble valgt.
 • Valg av to referenter. Reidun Knutsen og Mari Sørensen valgt.
 • Valg av tellekorps. Kathrine Gregersen og Turid Eik valgt.
 • Valg av to personer til å undertegne protokollen. Helene Tangvald Larsen og Marion Midtbø, Flekkefjord, ble valgt.

Årsmelding 2015

Styrets forslag til vedtak: Årsmeldingen godkjennes.

Kristiansand Husflidslag: Tanker om at medlemstallet går ned. For høy kontingent?

Vedtak: Årsmeldingen godkjent.

Regnskap 2015:

Styrets forslag til vedtak: Regnskapet godkjennes.

Spørsmål: Skal vi betale for bladet? Skal det ut på e-post? Nå er bladet gratis for medlemmene. Medarbeidersamlinger har også vært gratis de siste årene.

Vedtak: Regnskapet enstemmig godkjent.

Arbeidsplan 2016:

Styrets forslag til vedtak: Arbeidsplanen godkjennes.

Lista Husflidslag ønsker at styret skal komme på lokallagsmøter. De ønsker også konkretisering av «nok interesse» for kurslederkurs.

Vedtak: Arbeidsplan godkjent.

Fordeling av kontingent mellom fylkeslag og lokallag.

 1. Forslag fra årsmøtet i Lista Husflidslag om ny fordeling av kontingent mellom fylkes- og lokallag slik: 70 % til lokallag / 30 % til fylkeslaget.
 2. Forslag fra årsmøtet i Kristiansand Husflidslag om ny fordeling av kontingent mellom fylkes- og lokallag slik: 75 % til lokallag / 25 % til fylkeslaget.
 3. Styrets forslag til vedtak: Dagens ordning opprettholdes (dvs 50/50 fordeling mellom lokallag og fylkeslag.

Lista trakk sitt forslag og støttet forslaget fra Kristiansand.

Vedtak: 14 stemmer for Kristiansands forslag. 15 stemmer for styrets forslag. Styrets forslag vedtatt, dvs fortsatt 50/50 fordeling.

Budsjett 2016

Styrets forslag til vedtak: Budsjettet godkjennes.

Vedtak: Budsjett 2016 vedtatt.

Innkomne saker til behandling:

Papirarbeid for lokallag.

Forslag fra Sirdal Husflidslag om å forenkle papirarbeidet for små lokallag tilsluttet Norges Husflidslag.

Styrets forslag til vedtak: Vi må forholde oss til de skjemaer som Norges Husflidslag bruker til registrering. Lokallag kan få hjelp i arbeidet ved henvendelse til fylkeslaget /

husflidskonsulenten.

Kort orientering fra Sverre Valdal om hva som må sendes inn og hva som kan utelates.

Vedtak: Styrets forslag vedtatt.

Saker fra Lista Husflidslag.

Kursholdere / kurslederkurs.

Lista Husflidslag etterlyser en plan for kurslederkurs og oversikt over kursholdere.

Styrets forslag til vedtak: Styret arbeider med saken og vil ha tips fra alle lag angående kursholdere i fylket, til bruk for andre lag som vil holde kurs.

Vedtak: Første del, se arbeidsplan.

Andre del: Forslag fra Nanne: Alle lag forplikter seg til å komme med navn på kursholdere/ ressurspersoner de bruker til kurs og foredrag. Det lages en kursholder-database ut fra dette.

Vedtak: Nannes forslag enstemmig vedtatt.

Kurshelg på Lista. Lista Husflidslag ønsker en kurshelg på Lista. Styret ser positivt på

initiativet og imøteser nærmere planer fra lokallaget.

Vedtak: Lista Husflidslag og fylkeslaget samarbeider om å få til en kurshelg på Lista.

Samarbeid. Styrets kommentar: Dette arbeider styret med gjennom hele året. Eksempler:

Endring av tidspunkt for utsending av medlemsbladet etter ønske fra lokallagene. Deltaking

på firefylkerssamling sammen med lokallag. Styret lar seg gjerne invitere til å ha styremøter rundt i lokallagene. Deltaking på lokallagenes årsmøter/ medlemsmøter.

Vedtak: Styrets forslag til samarbeidsplan vedtatt mot 1 stemme.

Fastsetting av godtgjørelse for tillitsvalgte. Styret i Vest-Agder Husflidslag mottar ingen honorar.

Høringssaker Norges Husflidslags landsmøte:

 1. Stiftelsen Husflidsfondet- oppheving. Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet støtter landsstyrets forslag til oppheving.

Fra Lista Husflidslag: Tas med til landsmøtet at Vest-Agder Husflidslags årsmøte har følgende kommentar: Hvis Husflidsfondet oppheves, skal midlene brukes slik at formålet med fondet videreføres. Forslaget vedtatt.

 1. Forslag til endringer i vedtekter for fylkeslag. Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet støtter landsstyrets forslag til endring.
 1. Vedtak: Årsmøtet støtter enstemmig landsstyrets forslag.
 2. Vedtak: Årsmøtet støtter enstemmig landsstyrets forslag.
 3. Vedtak: 8 stemmer for landsstyrets forslag. 21 stemmer for Lundersæter Husflidslags forslag om å gjeninnføre honnørkontingent.
 1. Forslag fra Stor-Elvdal Husflidslag. Årsmøtet støtter enstemmig landsstyrets forslag.

Valg av leder, styremedlemmer og revisor, ved valgnemnda.

Nytt styre ble valgt:

Leder: Reidun Knutsen, ny som leder valgt for 1 år

Styremedlemmer: Annie Tollefsen, Åseral gjenvalgt for 2 år

Karthrine Bringsdal, Mandal, ny valgt for 2 år

Turid Eik, Kristiansand, ny valgt for 2 år

Hanne Torgersen, Lyngdal, ny valgt for 1 år

Simona Stene, Lyngdal, ny valgt for 1 år

2.vararepresentant Liv Færøyvik Damman, Lyngdal, gjenvalgt for 2 år

1. vararepresentant Nanne Støhlmacher var ikke på valg i år

Revisor Karina Wathne – gjenvalgt for ett år

Valg av utsendinger til Norges Husflidslags landsmøte 2016.

Styrets forslag til vedtak: Fra styret reiser leder og et styremedlem, som pekes ut innad i

styret. Som tredje utsending har Sirdal Husflidslag valgt sin representant (lokallagsleder

Inger-Helene Mittet Sparr).

Lista Husflidslag ønsker at styret prioriterer en av de unge, nye som representant til LM.

Valg av utsending til årsmøte i studieforbundet. Greta Kittilsen, Lista, valgt av årsmøtet. Styret finner en representant.

Informasjonssaker

 • Informasjon fra Norges Husflidslag ved husflidskonsulent Kathrine Gregersen.
 • Årsmøte 2017: Årsmøtet 2017 foreslås lagt til Sirdal lørdag 18.mars. Valgnemnd for 2017: Britt Ljosland Johansson og en annen representant fra Åseral og Greta Kittilsen, Lista.

Kulturelle innslag: - Ådne Fardal Klev kåserte om Gustava Kielland.

- Åkleboka ved Kathrine Bringsdal og Nanne støhlmacher.

Stor takk til Lyngdal Husflidslag for et godt planlagt og gjennomført arrangement.

Referenter: Reidun Knutsen, Mari Sørensen

Signering protokoll: Helene Tangvald Larsen, Marion Midtbø

Vest-Agder Husflidslag har gjennomført utsatt årsmøte på Sjølingstad Uldvarefabrik lørdag 10. oktober 2020

Vest-Agder Husflidslag avholder sitt årsmøte lørdag 21.mars i Mandal Husflidslags lokaler.  

I juni 2020 kommer husflidere fra hele landet til Mandal. Da skal de samles til for å diskutere landsmøtesaker og få oppleve mye av det Vest-Agder har å by på innen husflid. Allerede i januar inviterte fylkeslaget til idedugnad, der alle lag i Vest-Agder var representert.

Kalender

Nyheter fra lokallagene

Dette gis til en person som fortjener heder og ære og som har pekt seg ut gjennom en utrettelig innsats gjennom mange år, til sammen ganske mange årsverk. Det er en ære som henger veldig høyt.

Vårt æresmedlem Harriet Beisland fikk overrakt sitt diplom på julemøtet 10. desember 2020.

Vi er inne i et rart år, med koronasmitte i samfunnet og anbefalinger fra myndighetene våre som endrer seg proporsjonalt med smittenivået.

I Kristiansand Husflidslag var vi helt nedstengt i vår. I høst har vi gjort vårt ytterste for å ha en sunn og god aktivitet i laget. Vi har vært nøye med å overholde smittevernreglene, har holdt 1 meter avstand til hverandre, brukt håndsprit osv. Det er veldig bra, og vi er stolte av dere som har gjort en fin innsats for å holde smitten nede.

Høstens Strikkeprosjekt er i gang: Nyfødtgaver/luer til føden. Det er dessverre et vanlig problem at de nyfødte blir kalde.Jordmødrene er så glade for strikkeprosjektet vårt og har skrevet dette diktet for å hjelpe oss i gang:«Når jeg ny til verden kommer- trenger jeg lue - vinter som sommerEi lue av ull,det er gull .Føden takker på vegne av de småfor alle bidrag vi kan få.»Oppskrift på kjekke luer til prosjektet ligger på Norsk Flid Husfliden og Hobbyhimmelen, og her:

Hva skjer i lokallagene

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.