Ny artikkel

 

 

 

 

 

Referat frå styremøte 21.november kl. 18.30 i Lyngdal Kirkesenter.

 

Til stades: Reidun Knutsen, Turid Eik, Kathrine H Bringsdal, Annie Tollefsen, Nanne Støhlmacher, Ann-Olaug Håland og husflidskonsulent Kathrine Gregersen. 2. vara Liv Damman møtte også. Sigrunn H Johannesdottir og Sølvi Rita Lilledrange frå Flekkefjord møtte som valnemnd.

Forfall: Laila W Madsen

Forfall frå valnemnda: Inger Helene M Sparr og Anny Tonstad, Sirdal

  

         

 

 

 

 

 

 

 

Referat frå styremøte 21.november kl. 18.30 i Lyngdal Kirkesenter.

 

Til stades: Reidun Knutsen, Turid Eik, Kathrine H Bringsdal, Annie Tollefsen, Nanne Støhlmacher, Ann-Olaug Håland og husflidskonsulent Kathrine Gregersen. 2. vara Liv Damman møtte også. Sigrunn H Johannesdottir og Sølvi Rita Lilledrange frå Flekkefjord møtte som valnemnd.

Forfall: Laila W Madsen

Forfall frå valnemnda: Inger Helene M Sparr og Anny Tonstad, Sirdal

 

 

Fyrste delen av møtet var saman med valnemnda, med litt orientering om valnemnda sitt ansvar og arbeid.

 

Sak 26/17  Referat frå styremøte 21.august godkjent.

 

Sak 27/17 Post:

                 NH ynskjer referat frå styremøta til fylkeslaga. Me sender alltid kopi av referata til

                 Marit Jacobsen.

                 Spørjeundersøkelse til lokallag/fylkeslag ang strategisk plan. Sendt inn svar.

                 NH minner om at nye malar for årsmelding, adresselister mm ligg ute på medlemssidene på

                 nett. Ta ut medlemslistene før 1.november.

                 Brev frå Kulturvernforbundet ang Det europeiske kulturarvåret 2018.

                 Nanne har sendt ut mail til lokallaga med mal for reiknskap.

                 Frå Sverre: Oversikt over lokallagas medlemmar fordelt på kategoriar.

                 Frå Jorid, ang statsbudsjettet 2018, med forslag om kutt til frivillige org.

                 Frå Marit Jacobsen, ved Sverre, «Gjennomføring av landsmøter i NH»

                 Nordisk Ungdomsleir 2018 på Romerike FHS 8.-12.aug.

                 Styret vedtok at fylkesstyret evt. kan støtta økonomisk dersom nokon lokallag ynskjer å

                 senda deltakarar.

 

                 Evalueringar:

                 Fargerik helg på Lista. Kathrine B var kurshaldar. Reidun vitja arrangementet-

                 Inspirasjonsdag Ung Husflid 16/9, saman med Aust-Agder Husflidslag. 12 deltakarar.

                 Organisasjonskurs 21/9. 16 deltakarar frå 7 lag.

                 4-fylkerssamling på Hovden. Annie og Turid møtte for fylkeslaget. Kathrine B og

                 husflidskonsulenten var kurslærarar.

                 Gutelaurdag 10/11 på Evje. Dette var i samarbeid med Aust-Agder Husflidslag.   

                  Det blir ny samling til våren. Lokallag arrangerar.

                 Fylkesleiarsamling 27.-29. oktober på Gardermoen. Leiar og sekretær møtte.

                 Tema var bl.a. Strategisk plan, Rødlistearbeid med fokus på dokumentasjon, synliggjering

                  og rekruttering.

                 Det vart skrive eit opprop til politikarane ang forslag til kutt i stytta til studieforbunda.

 

Sak 28/17  Brosjyre.

                  Kathrine G orienterte om brosjyren. Brosjyren blir klar til årsmøtet.

 

Sak 29/17  Kurs.

                  Bunadslærarkurs. Kathrine B orienterte. Må laga ein avtale med kursdeltakarane før kurset

                  startar.

           

 

 

 

                  Organisasjonskurs laurdag 3.mars 2018 for alle styremedlemmar i lokallaga.Set av den

                  dagen nå.

                  Organisasjonskurset blir i Lyngdal Kirkesenter

 

 

 

Sak 30/17 Årsmøtet laurdag 17.mars 2018, i Flekkefjord

                 Fordeling av oppgåvene til årsmøtet.

 

Sak 31/17  Landsmøtet 2020

                  Styret jobbar vidare med dette og ein tek kontakt med Norges

                  Husflidslag. Saka må eventuelt leggjast fram på årsmøtet 17.mars.

 

Sak 32/17  Eventuelt

                  Nanne orienterte litt om reiknskapet 2017

                  Fylkeslaget kjøper 10 kabylske vevar og 2 karder som husflidskonsulenten kan bruka.

                  Neste styremøte 8.januar kl 18.00 hjå Kathrine B.

                  På styremøtet 22.mai vart det bestemt at fylkeslaget skulle leiga ei bod til

                  Vest-Agder Fylkeslag sine ting.

 

 

 

Ann-Olaug Håland

Sekretær

         

 

 

Vest-Agder Husflidslag har gjennomført utsatt årsmøte på Sjølingstad Uldvarefabrik lørdag 10. oktober 2020

Vest-Agder Husflidslag avholder sitt årsmøte lørdag 21.mars i Mandal Husflidslags lokaler.  

I juni 2020 kommer husflidere fra hele landet til Mandal. Da skal de samles til for å diskutere landsmøtesaker og få oppleve mye av det Vest-Agder har å by på innen husflid. Allerede i januar inviterte fylkeslaget til idedugnad, der alle lag i Vest-Agder var representert.

Kalender

Nyheter fra lokallagene

Forskriften trer i kraft fra midnatt 25/3 og gjelder inntil videre. 

Her står det: "Det blir forbud mot innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne." 

Ung Husflid kan dermed fortsette som planlagt.

Det skal gjøres en ny vurdering innen 12. april.

Viktig informasjon: 

Det blir ingen aktivitet i laget vårt i perioden 2.mars tom 15.mars 2021. Kurs utsettes, og andre aktiviteter avlyses med unntak av UH

Coronatiltak

Hva skjer i lokallagene

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.