Ny artikkel

Referat Styremøte

 

 

 

Referat frå styremøte i Vest-Agder Husflidslag 22.mai 2017 kl 18.00 hjå Turid Eik.

 

Til stades: Reidun Knutsen, Turid Eik, Kathrine H Bringsdal, Annie Tollefsen, Laila Weilgaard Madsen, Ann-Olaug Håland og husflidskonsulent Kathrine Gregersen.

Forfall: Nanne Støhlmacher

 

Sak 15/17  Godkjenning av referat frå styremøte 29.mars.

                 Laila orienterte om organisasjonskurs/nettkurs. Deltakarane var godt nøgd med

                 kurs og stad.

                 Turid og Kathrine orienterte om årsmøtet i studieforbundet Vest-Agder.

                 Reidun og Ann-Olaug orienterte om fylkesleiarmøtet i Stjørdal.

 

Sak 16/17  Post: Innkalling til årsmøte i stiftelsen Sjølingstad Uldvarefabrik.

                          Kopi av budsjettsøknad 2018 for husflidskonsulenten til Vest-Agder

                          Fylkeskommune.

                          Brev frå Sverre Valdal : Gjennomføring av landsmøte i NH.

                          Studieforbundet v/Bjørg Shultz vil gjerne koma og ha kurs.

 

Sak  17/17  Arbeidsplan hausten 2017

                  Tema for Ung Husflids inspirasjonssamling 16.september er vev. Lokallaga i 

                   Aust-Agder og Vest-Agder vert invitert.

                   Torsdag 21.september blir det medarbeidarsamling/kurs i Lyngdal. Det er 

                   viktig at lokallaga set av denne dagen.

                   Firefylkessamling på Hovden 13.-15. oktober.

                   Det blir jobba med å få til ei gutesamling til hausten.

 

Sak  18/17  Kompetansebank.

                  Det skal sendast ut skjema til lokallaga der dei skriv inn kurslærarar og 

                  foredragshaldarar. Dette vert så sendt tilbake til fylkeslaget.

                

Sak 19/17  Eventuelt:

                 Nokre lag sender inn referat til fylkesstyret, og det er greit å få. Me oppfordrar 

                  lokallaga til å senda styrereferat til fylkesleiar.

                  Skal få laga brosjyre til hausten med litt info om husflidslaga i Vest-Agder.

                  Valkomite for fylkesårsmøtet 2018 er Sigrun H Johannsdottir 

                   shjsmykke@gmail.com, Sølvi Rita Lilledrange srl@vabb.no frå Flekkefjord

                  Inger Helene M Sparr ihmsparr@gmail.com og Anny Tonstad 

                  anny.tonstad@gmail.com frå Sirdal

                

                 Neste styremøte 21.august vert hjå Reidun.

 

Referent: Ann-Olaug Håland

I juni 2020 kommer husflidere fra hele landet til Mandal. Da skal de samles til for å diskutere landsmøtesaker og få oppleve mye av det Vest-Agder har å by på innen husflid. Allerede i januar inviterte fylkeslaget til idedugnad, der alle lag i Vest-Agder var representert.

På årsmøtet i Vest Agder husflidlag ble det utedelt HEDERSNÅL til Reidun Knutsen.

Styremøte 26.februar 2019

Kalender

Nyheter fra lokallagene

introduksjon om bakinng og steking av settekaker. 

Husflildkveldene er startet opp igjen på Minne torsdager fra klokken 17.00-21.00

Tilstede: Christin Eikjeland, Kari Anne Thorsland, Cathrine Thorsland, Nina Tollefsen og Heidi Tveit Auestad

Hva skjer i lokallagene

7 okt 2019 17:00, Langgata 10

30 okt 2019 19:00, Langgata 10

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.