Ny artikkel

Referat Styremøte

 

 

 

Referat frå styremøte i Vest-Agder Husflidslag 22.mai 2017 kl 18.00 hjå Turid Eik.

 

Til stades: Reidun Knutsen, Turid Eik, Kathrine H Bringsdal, Annie Tollefsen, Laila Weilgaard Madsen, Ann-Olaug Håland og husflidskonsulent Kathrine Gregersen.

Forfall: Nanne Støhlmacher

 

Sak 15/17  Godkjenning av referat frå styremøte 29.mars.

                 Laila orienterte om organisasjonskurs/nettkurs. Deltakarane var godt nøgd med

                 kurs og stad.

                 Turid og Kathrine orienterte om årsmøtet i studieforbundet Vest-Agder.

                 Reidun og Ann-Olaug orienterte om fylkesleiarmøtet i Stjørdal.

 

Sak 16/17  Post: Innkalling til årsmøte i stiftelsen Sjølingstad Uldvarefabrik.

                          Kopi av budsjettsøknad 2018 for husflidskonsulenten til Vest-Agder

                          Fylkeskommune.

                          Brev frå Sverre Valdal : Gjennomføring av landsmøte i NH.

                          Studieforbundet v/Bjørg Shultz vil gjerne koma og ha kurs.

 

Sak  17/17  Arbeidsplan hausten 2017

                  Tema for Ung Husflids inspirasjonssamling 16.september er vev. Lokallaga i 

                   Aust-Agder og Vest-Agder vert invitert.

                   Torsdag 21.september blir det medarbeidarsamling/kurs i Lyngdal. Det er 

                   viktig at lokallaga set av denne dagen.

                   Firefylkessamling på Hovden 13.-15. oktober.

                   Det blir jobba med å få til ei gutesamling til hausten.

 

Sak  18/17  Kompetansebank.

                  Det skal sendast ut skjema til lokallaga der dei skriv inn kurslærarar og 

                  foredragshaldarar. Dette vert så sendt tilbake til fylkeslaget.

                

Sak 19/17  Eventuelt:

                 Nokre lag sender inn referat til fylkesstyret, og det er greit å få. Me oppfordrar 

                  lokallaga til å senda styrereferat til fylkesleiar.

                  Skal få laga brosjyre til hausten med litt info om husflidslaga i Vest-Agder.

                  Valkomite for fylkesårsmøtet 2018 er Sigrun H Johannsdottir 

                   shjsmykke@gmail.com, Sølvi Rita Lilledrange srl@vabb.no frå Flekkefjord

                  Inger Helene M Sparr ihmsparr@gmail.com og Anny Tonstad 

                  anny.tonstad@gmail.com frå Sirdal

                

                 Neste styremøte 21.august vert hjå Reidun.

 

Referent: Ann-Olaug Håland

I juni 2020 kommer husflidere fra hele landet til Mandal. Da skal de samles til for å diskutere landsmøtesaker og få oppleve mye av det Vest-Agder har å by på innen husflid. Allerede i januar inviterte fylkeslaget til idedugnad, der alle lag i Vest-Agder var representert.

På årsmøtet i Vest Agder husflidlag ble det utedelt HEDERSNÅL til Reidun Knutsen.

Styremøte 26.februar 2019

Kalender

Nyheter fra lokallagene

introduksjon om bakinng og steking av settekaker. 

8 damer og enda flere rokker møttes på Kajakklubbens lokaler på Gillsvann i Kristiansand

Ung husflid samling er på Minne tirsdager kl. 16.30-18.30

Hva skjer i lokallagene

27 nov 2019 19:00, Lindesnesgården

2 des 2019 17:00, Langgat 10

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.