Referat frå styremøte 26.februar 2019 kl.18.00 i Mandal.

Styremøte 26.februar 2019

 

Til stades: Reidun Knutsen, Annie Tollefsen, Laila W Madsen, Nanne Støhlmacher, Ragnhild Smesland, Ann-Olaug Håland, Kathrine Gregersen og direktør i Norges Husflidslag, Marit Jacobsen.

Forfall: Mette Skofteby

 

Sak 10/19  Referat frå styremøte 7.januar godkjent.

 

Sak 11/19  Post:

                  Brev frå Marit Jacobsen ang. nye teamleiarar, og kva dette betyr for oss. – Marit

                  snakka litt om dette på styremøtet. Kathrine Gregersen er leiar i team næring.                                                                         

                Frå Berit Rasmussen:  Invitasjon til fylkesleiarmøte i Bergen 26.-28.april.

                Etter årsmøtet vert det valgt to frå styret, med ein vara, som reiser på

                fylkesleiarmøtet.

                

             

Sak 12/19  Årsmøtet.

                  Det er påmeldt 39 til årsmøtet. 10 av desse er utan stemmerett.

                  Nanne gjekk gjennom regnskap 2018 og budsjett 2019. Styret foreslo 20000kr

                  ekstra på medarbeidarsamling og kurs. Dette er midlar som lokallaga kan søkja

                  om støtta for å reisa på 4-fylkessamlinga.

                  Årsplan og program for årsmøtet godkjent.

                  Det var ingen innkomne saker frå lokallaga.

                  Saka frå årsmøtet 2018 om honorar til leiar, sekretær og kasserar vart handsama.

                  Det var einighet om at me vil foreslå honorar i 2019 og 2020 pga meirarbeid

                  før landsmøtet. Saka vert send til valnemnda som skal foreslå ein sum.

                  Annie har ansvaret for loddsalet.

 

Sak 13/19  Status kurs

                 Det er 9 påmelde til datakurset. Kathrine bestiller påsmurt og kaffi.

                 Modul 3 i kurslærarkurs bunad vart avslutta i februar. Neste modular er generelt

                 kurslærarkurs i mars, og grindvev / snorer og band til hausten. Fleire av

                 deltakarane er alt i gang med kurs.

                 

Sak 14/19  Oppsummering idedugnad.Landsmøtet.

Må vita kva NH har ansvar for og kva som er fylkeslaget sitt ansvar. Gjekk gjennom ansvarslista saman med Marit Jacobsen. Ho er kontaktperson hjå Norges Husflidslag.

Me må nå nedsetja ein hovudkomite og dei nødvendige underkomiteane.

Det er viktig å involvera lokallaga.

Reidun, Nanne og Kathrine skal senda søknad om pengar frå Fylkeskommunen. Søknadsfrist er 1.mars.

 

Ann-Olaug Håland

Sekretær.

I juni 2020 kommer husflidere fra hele landet til Mandal. Da skal de samles til for å diskutere landsmøtesaker og få oppleve mye av det Vest-Agder har å by på innen husflid. Allerede i januar inviterte fylkeslaget til idedugnad, der alle lag i Vest-Agder var representert.

På årsmøtet i Vest Agder husflidlag ble det utedelt HEDERSNÅL til Reidun Knutsen.

Styremøte 26.februar 2019

Kalender

Nyheter fra lokallagene

introduksjon om bakinng og steking av settekaker. 

8 damer og enda flere rokker møttes på Kajakklubbens lokaler på Gillsvann i Kristiansand

Ung husflid samling er på Minne tirsdager kl. 16.30-18.30

Hva skjer i lokallagene

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.