Akershus Fylkeshusflidslag er Norges største fylkeshusflidslag og ble stiftet i 1937. Laget er tilsluttet Norges Husflidslag. Organisasjonen har som formål å arbeide for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.

Formålet søkes nådd ved:

  • opplæring i husflidsarbeid med krav til grundighet og kvalitet.
  • opplysningsarbeid gjennom bl.a. tidsskrift, presse og andre massemedia.
  • utstillinger, demonstrasjoner, mønstertjeneste og konkurranser.
  • bruk og tilpasning av stedegne teknikker, modeller og mønster.
  • å fremme produksjon av gode og tidsmessige husflidsvarer.
  • å organisere arbeid for husflid på alle alderstrinn gjennom lokallag.
  • å medvirke til samarbeid innen organisasjonen og ellers for å fremme husflid.

Akershus Fylkeshusflidslag består av 23 lokale husflidslag fordelt på de fleste kommunene i fylket.

Akerhus Fylkeshusflidslag skal ivareta lokallagenes og medlemmenes interesser.

Fylkeslaget ledes av et styre som består av 2 representanter fra hver av de 6 regionene i Akershus.

Se også Akershus Fylkeshusflidslags egen side på www.akershusfhl.no

Akershus Fylkeshusflidslag har egen hjemmeside på 

www.akershusfhl.no

Nyheter fra lokallagene

Vi starter opp strikkekafe på dagtid i Frivilligsentralens nye lokaler på Saga. Hver onsdag kl 11.00 - 13.00 møter du en av våre strikkekyndige medlemmer i stua i administrasjonsbygget. Strikkekafeen er åpen for alle, både medlemmer og de som ikke er medlemmer av husflidslaget. Det serveres kaffe/te og litt å bite i. Velkommen

Vel møtt til Ullensaker husflidslags årsmøte på Algarheim gamle skole torsdag 31. januar. 

Hva skjer i lokallagene

24 jan 2019 19:00, Ås Bibliotel

31 jan 2019 19:00, Algarheim gamle skole

4 feb 2019 19:00

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.