Styret i Voss Husflidslag kallar inn til Årsmøte i laget tirsdag 6. februar kl 18.30 på Vestnorsk kulturakademi

Innkalling og årsmeldiga finndu i arkivmappa i venstremenyen

---------------------------------------------------------------------

Voss Husflidslag vart skipa i 1904, så Voss var svært tidleg ute med å danna husflidslag.

Me vil gjerne fortsetja med det arbeidet som har blitt gjort alle desse åra med å halda på gode handverkstradisjonar. Men samstundes ynskjer laget å fornya seg.

AKTIVITETAR

Cirka ein gong i månaden held laget opne medlemsmøter med ymse tema. Då låner ein lokale hjå Vestnorske kulturakademi på nederste platå på Tvildemoen.

UNG FLID

Januar 2015 skipa Voss Husflidslag  arbeidsstove for born frå 2.- 5. klassetrinn. Vonleg vil dette bli ein varig aktivitet. Hausten 2016 har ein hatt kortkurs i perlesaum

KURS

Laget held kurs kvar haust og vår. Til dømes har det siste åra vore populært å sy kvitsaum Nytt hausten 2016 er korte kurs i perletreing og trearbeid i regi av Ung Flid  .  Kursa i knipling og trearbeid kom ikkje i gang, men unge jenter har tredd perler til eige bunadsbelte

 Les meir om kursa i venstremenyen.

Viss medlemmer i laget ynskjer gå på kurs sjølve for å utvikla seg innan ein handverksteknikk og laget kan dra nytte av dette, er det råd å søkja styret om midlar. Det ligg skrivne retningsliner for dette . Les meir under arkiv i venstremenyen.

VEVSTOVA

Også vevstova leiger lokale hjå Kulturakademiet. Ho er open alle kvardagar.

TREBUA

 Husflidslaget driv ein treverkstad. Dei held no til i snikkarverkstaden til Vestnorsk Kulturakademi.

Dette kan ein lesa meir om ved å klikka seg inn på venstremenyen frå framsida.

Kalender

Nyheter

Ope møte på Vestnorsk kulturakademi onsdag 11. april kl 18.30.

Kari Kvingedal fortel om bringklutar

Kjell Tvilde, ein av dei som har lengst erfaring innan knivmakararbeidet på Voss vil fortelja og visa oss litt av det han held på med. 

9. september kl 10- 15 arrangerer Voss Husflidslag stend på torget

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.