Lunner Husflidslag ble stiftet januar 2013 på Harestua Skole, og er det yngste laget i Oppland. 

I januar 2018 fyller vi fem år. I 2017 har vi 68 medlemmer og omrent en tredjedel er "Unge Husflidere". Vi har 23 medlemmer under 26 år, særdeles bra. Vi har god plass til flere medlemmer og håper flere finner glede i husflid og håndverk. Det er husflidslagene som bringer teknikkene videre og er stedet i lokalsamfunnet der du kan lære nye ting og bli bedre innen husflid og håndverk.

I tråd med Norges Husflidslags intensjoner om å legge vekt på

  • Videreføring av norsk håndverk-og husflidstradisjoner
  • Kreativitet og nytenking
  • Kunnskap om materialer og verktøy
  • Form, farge og funksjon.

Vi ønsker å gi våre medlemmer og andre interesserte mulighet til å bli kjent med, og lære tradisjonelle håndverks- og husflidsteknikker.

For å få dette til, vil vi jobbe for å legge til rette for aktiviteter som medlemsmøter med foredrag og demonstrasjoner. Tilby spennende kurs og inspirasjonsturer. Samarbeide med andre lokallag i vårt nærområde for å kunne gi våre medlemmer det beste tilbudet.

Et av våre mål vil være å styrke interessen for den levende husflidstradisjonen i et skapende og tryggt felleskap på tvers av generasjoner. Et annet vil være å bidra til å skape et levende og dynamisk miljø for kreativ aktivitet rundt om i vårt nærmiljø.

Vi ønsker å være en inkluderende arena med mange gode aktiviter for barn, unge og voksne.

Det ønsker vi å gjøre ved å organisere aktiviteter og tiltak som øker husflidsfaglig interesse og kunnskap, og som kan skape samhold i på tvers av generasjoner i et område som har stor befolkningsvekst.

Bli medlem du også! http://www.husflid.no/medlemssider/bli_medlem

Velkommen til et av våre kurs, temamøter, foredrag og Ung HusflidAlle er hjertelig velkomne! 

Programmet finner du her:

For mer info og påmelding til våre kurs og aktiviteter, klikker du på lenken under:

http://www.husflid.no/lokallag/oppland/lokallag/lunner_husflidslag/lokale_kurs

Noen av våre aktiviteter og kurs foregår på Bergosenteret. Noe er også lagt til verkstedet til Frøydis Samuelsson i Garverigården på Roa, Grua skole og Harestua skole.

Vi har stor bredde i aktiviteter for alle aldre. Temamøter, kurs i meksikansk fletting, toving, plantefargeing, søm- og skinnverksted. Ung Husflid-kveldene denne våren er glasskunst, påskeverksdted og "stirng art".

Alle er velkomne til våre arrangement, kurs og opplæring. Du trenger ikke være medlem, men vi har alltid gode medlemspriser og rabatter for medlemmer i Norges Husflidslag. Det lønner seg å være medlem. ER du medlem, støtter du det lokale kulturlivet og bidrar til å bringe husflid-og håndverksteknikker videre. Husflidslaget gir innføring, opplæring og videreutdanning i mange ulike teknikker so for bare noen år siden var allment utbredt.  Vi er med på å gi enkeltmennesker et sosialt nettverk, hyggelige og kreative stunder, styrker skapergleden, større mangfold og styrker det lokale kulturlivet.

Bli medlem du også! http://www.husflid.no/medlemssider/bli_medlem

 

Påmelding til våre kurs gjøres på:

http://www.husflid.no/lokallag/oppland/lokallag/lunner_husflidslag/lokale_kurs

Det er bindende påmelding.

Påmeldingsfrist er 14 dager før første kursdag. Kursavgiften må være betalt

senest  dagen før kursstart. Dersom det er ledige plasser tar vi mot

påmelding fram til kursstart.

Kontonr. 2030 23 52101. Merk betalingen med kursnavn

Om et kurs blir avlyst, vil du få beskjed.

Ved avmelding senere enn fem (5) dager før kursstart, vil kursavgiften ikke refunderes.

Kalender

Nyheter

Til våre medlemmer
Velkommen til ekstraordinært årsmøtet i Lunner Husflidslag
Viser til årsmøtevedtak fra 15.2.2018 og tidligere utsendt informasjon fra styret 25.juni. Møtet holdes på Lunner Frivilligsentral på Roa onsdag 29. august kl 1800. 
Det har lykkes valgkomiteen og styret å få flere kandidater til styrevervene. Det er vi svært takknemlige for.
Nedenfor finner du dagsorden. Valgkomiteens innstilling ligger vedlagt
1 Konstituering
2 Godkjenning av innkalling og dagsorden
3 Valg av møteleder, referent, to til å signere protokollen.
4 Opprop og godkjenning av antall stemmeberettigede.
5 Valg - av styremedlemmer og varamedlemmer til styret.
Velkommen på møtet!
Vennlig hilsen styret i Lunner Husflidslag
Anne Langmoen, leder

Kirkene i Lunner har gått inn for babysokkedugnad! Ta fram strikkepinnene og bli med på dugnaden!

Årsmøteprotokollen er nå tilgjengelig for våre medlemmer:) 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.