UNG HUSFLID - Påskeverksted

Påskeverksted. Gratis for medlemmer. Kr 50 for ikke-medlemmer. Ansvarlig Leona Folde og Inger Berge. Påmelding gjøres til Leona tlf. 90 58 56 53, gjerne sms, opplys navn og alder på barnet, samt om det er medlem eller ikke. Maks 12 barn. Velkommen! Barn under 10 år må ha med seg en voksen.

14. mars 2018 - 14. mars 2018

Bergo, 2740 Roa

Kalender

Nyheter

Til våre medlemmer
Velkommen til ekstraordinært årsmøtet i Lunner Husflidslag
Viser til årsmøtevedtak fra 15.2.2018 og tidligere utsendt informasjon fra styret 25.juni. Møtet holdes på Lunner Frivilligsentral på Roa onsdag 29. august kl 1800. 
Det har lykkes valgkomiteen og styret å få flere kandidater til styrevervene. Det er vi svært takknemlige for.
Nedenfor finner du dagsorden. Valgkomiteens innstilling ligger vedlagt
1 Konstituering
2 Godkjenning av innkalling og dagsorden
3 Valg av møteleder, referent, to til å signere protokollen.
4 Opprop og godkjenning av antall stemmeberettigede.
5 Valg - av styremedlemmer og varamedlemmer til styret.
Velkommen på møtet!
Vennlig hilsen styret i Lunner Husflidslag
Anne Langmoen, leder

Kirkene i Lunner har gått inn for babysokkedugnad! Ta fram strikkepinnene og bli med på dugnaden!

Årsmøteprotokollen er nå tilgjengelig for våre medlemmer:) 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.