De viktigste arbeidsområdene for oss i Sogn Husflidslag er maskinstrikking og brodering, hvor vi har hyggelige og aktive miljøer. Vi ønsker å holde i hevd gamle håndverksteknikker og håndstrikkeapparater har allerede en 400 år lang tradisjon. Vi tilbyr våre medlemmer muligheter til å utvikle seg gjennom våre kurs, opplæring og månedlige treff. Vi har en datastrikkgruppe som møtes en gang i måneden, hjelper hverandre og deler kunnskap. I tillegg har vi en maskinstrikkegruppe for medlemmer med alt fra den enkleste maskinen til den mest kompliserte.

Laget ble stiftet i 1990 og har ca. 70 medlemmer. Både medlemmer og andre er hjertelig velkommen til å delta på våre aktiviteter. Du finner også informasjon om oss på hjemmesiden til husflid.no og på vår facebook-side.

Velkommen til årsmøte i Sogn Husflidslag onsdag 28. februar 2018!

Møtet holdes på Engebråten skole, innkjøring fra Neptunveien kl 18:00-20:00

Vi får besøk av noen av studentene "våre" fra Høgskolen i Sørøst Norge som studerer Kreativ Maskinstrikk 1. De forteller litt om livet på campus og studiet.

Dagsorden

  1. Konstituering
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
  3. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen 
  4. Opprop og godkjenning av antall stemmeberettigede
  5. Godkjenning av årsmelding (deles ut på møtet)
  6. Godkjenning av revidert regnskap (deles ut på møtet)
  7. Budsjett og arbeidsplan for 2018
  8. Valg av styreleder, studieleder, varemedlem, revisor, valgkomité og utsendinger til OFHs årsmøte. 
  9. Eventuelt. 

Saker som medlemmer ønsker å ta opp må meddeles styret senest 1 uke før møtet.

 Servering av kaffe, te og kaker.

  Nye og gamle medlemmer ønskes velkommen!

 Styret

For mer informasjon om aktiviteter, kurs og påmelding se  http://www.husflid.no/lokallag/oslo/lokale_kurs

Møter og treff er:

Strikkemaskintreff første onsdag i måneden

kl. 11.00 – 18.30, Frysja 33, Kjelsåsvn. 151         

Ta med egen maskin og bli med i et sosialt nettverk.  Inngang kr. 100.- pr. gang. 

Datastrikketreff andre onsdag i måneden

kl. 19.00 – 21.00

Engebråten skole, Kapellvn. 120, inngang Neptunvn.

Kr. 150.- pr. semester.

Broderiring

Dato og sted blir annonsert fra gang til gang på facebooksiden til Sogn Husflidslag og ved sms-varsel til deltakerne.

Kontakt Helga K. Scheidl, tlf. 906 67 229.

Kr. 100.- pr. semester.

Kalender

Nyheter

STRIKKEMASKINTREFF PÅ FRYSJA, 
Kjelsåsveien 151, 0491 Oslo
Ta med strikkemaskin og bli med i et sosialt nettverk.
Vi treffes den første onsdagen hver måned. 
Dørene åpner klokka halv 11 for montering av strikkemaskin, og vi starter med dagens tema klokka 11. Vi spiser lunsj klokka ett, og avslutter senest klokka seks. Pris 100 kroner per gang.
5. september - Vi strikker raglan ovenfra og ned. 
3. oktober - Ermløsninger er så mangt! Vi prøver ut ulike løsninger.
7. november - Halser i ulike variasjoner. Vi prøver ut former og teknikker.
5. desember - Julemøte med julelunch. Vi lager «Dorset buttons».

DATAPROGRAMMET DESIGNAKNIT 8 

Ta med PC og vi hjelper hverandre. Pris 150 kroner per semester.
Engebråten skole, Kapellveien 120, inngang fra Neptunveien
Vi treffes den andre onsdagen hver måned fra klokka 18 til 21
12. september
10. oktober
14. november

BRODERIRING
Sted blir annonsert fra gang til gang på Facebooksiden vår og ved sms-varsel til deltakerne.
Vi treffes tirsdager fra klokka 18 til 21. Pris 100 kroner per semester.
21. august
18. september
16. oktober
13. november
4. desember

STRIKKEMASKINGRUPPA PÅ FRYSJA
Vi treffes onsdager fra klokka 11:00 til 18:30 
Fysja 33, Kjelsåsveien 151
Ta med strikkemaskin og bli med i et sosialt nettverk.
Kroner 100 per gang.
3. januar, 7.februar, 7.mars, 4.april, 2.mai og 6.juni

DATAPROGRAMMET DESIGNAKNIT
Vi treffes onsdager fra klokka 18:00 til 21:00
på Engebråten skole, Kapellveien 120, inng fra Neptunveien
Ta med datamaskin og vi hjelper hverandre.
Kroner 150 per semester.
10.januar, 14.februar, 14.mars, 11.april, 9.mai og 13.juni

BRODERIRING
Kontakt Helga K. Scheidl, telefon 906 67 229
Kroner 100 per semester
9.januar, 6.februar, 6.mars, 10.april, 8.mai og 5.juni

Har du som jeg et gammelt strikkeplagg du er glad i, men som kanskje ikke passer helt lenger?!

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.