Spennande og nyttig for dei yngre …

Vi lanserer i desse dagar ein aktivitetskalender retta mot born og unge. Kalenderen inneheld 12 ulike oppgåver, som kan gje stor glede i å lage - og også vere ei fin gåve til alle.

Det er Ung Husflid-klubbane i fylket vårt som står for innhaldet, og kalenderen er oppbygd med bilete og framgangsmåte for kvar oppgåve. Den gir ei variert, nyttig og morosam oppleving både for den oppveksande generasjon og for vaksne som ønskjer å lage ting saman med born og unge.

Aktivitetskalenderen er blitt til gjennom eit samarbeid med lokallaga våre, husflidskonsulent Synøve Eriksen Vadøy og fylkeslaget.

Kalenderen kostar kr. 150,- inklusiv porto.

Du tingar kalenderen på følgjande måte:

Send epost til sfjh@online.no

Samstundes betalar du til kontonr. 3700 35 00374.

NB! Hugs å setje namnet ditt på betalinga!

____________________________________________________________________________________________________________

Sogn og Fjordane Husflidslag har kontor på Igelkjøn i Flekke, Sunnfjord. Sekretæren vår er tilsett i 30% stilling. Kontordag er måndag, kl. 08.00 - 15.30 pluss kl. 18.00 - 21.00. Dersom du vil på besøk, er det fint om du tek kontakt på førehand. Tlf. 977 04 140.

Vi har også dette for sal:

Fylkesvotten - og oppfølgaren Fylkessokken - har skapt stor interesse over heile landet – noko fylkeslaget og dama bak idè og design, Åshild Dombestein, er svært stolte over. 
Framleis er mønstra populære salsvarer – og folk som kontaktar oss MÅ få tilsendt mønster snarast, fordi det skal bli gåve til fleire!

Også hefter RAUDLISTA, som kom i sal på etterjulsvinteren i fjor - og som omhandlar truga handverksteknikkar i fylket vårt, har fått stor merksemd og vorte ei fantastisk salsvare.
Kva tidlegare generasjonar MÅTTE sysle med kvar dag, er teknikkar som held på å døy ut – men som MÅ ivaretakast på ein god måte. Heftet RAUDLISTA viser 13 teknikkar – og gir eit godt bilete av tida som var - og god historie!
 
Du kan bestille mønster eller RAUDLISTA på:
Epost: sfjh@online.no eller tlf. 977 04 140, måndag/torsdag.
 
Prisar:
Mønster Fylkesvotten/Fylkessokken, sendt digitalt kr. 40,- pr. mønster. Må førehandsbetalast til konto 3700 35 00374.
RAUDLISTA: Kr 150.- pluss porto (for 1 eks.) kr. 31,-.

Mønster til "Fylkessokken"

Etter stor oppfordring frå FB-medlemmer er mønsteret til "Fylkessokken" klar for sal. 

”Fylkessokken” er oppføljaren til "Fylkesvotten", som vart lansert på Landsmøtet i Førde i juni 2012. Også idè og design for "Fylkessokken" er det Åshild Dombestein som står bak!
Salet av møsteret skjer elektronisk og kostar kr. 40.

Tinginga gjer du på følgjande måte:
Send epost til sfjh@online.no.
Overfør samstundes kr. 40 til kontonummer 3700 35 00374.
Så snart transaksjonen er notert hos sekretæren får du mønsteret tilsendt pr. epost i eit pdf-format.
For deg som ikkje har tilgang til elektronisk kjøp, ringjer SFH-kontoret, måndagar, på tlf. 977 04 140.
Mønsteret kostar då kr. 50 (inkl. porto) – men betalingsrutinen med førehandsbetaling vil vere den same.
NB! Snart jul - lekker gåve for heile familien …..!

Mønster til ”Fylkesvotten”

”Fylkesvotten”, som vart lansert på Landsmøtet i Førde i juni 2012, har vorte ein suksess. Åshild Dombestein, dama bak idè og design, gler seg over den store interessa som har vorte vist. Og nettopp på grunn av den positive responsen ser vi det naudsynt å endre rutinen til eit ”elektronisk kjøp” av mønsteret til alle som har mulegheiter for det.

Å få mønsteret tilsendt elektronisk kostar deg kr. 40 – og tinginga gjer du på følgjande måte: Send epost til sfjh@online.no.Overfør samstundes kr. 40 til kontonummer 3700 35 00374. Så snart transaksjonen er notert hos sekretæren får du mønsteret tilsendt pr. epost i eit pdf-format.

For deg som ikkje har tilgang til elektronisk kjøp, ringjer SFH-kontoret, måndag eller torsdag, på tlf. 977 04 140. Mønsteret kostar då kr. 50 (inkl. porto) – men betalingsrutinen med førehandsbetaling vil vere den same.

NB! ”Fylkesvotten” kan vere ei lekker gåve for heile familien …..!

Opne lenka nedanfor og sjå kva akademeiet har å by på:

http://www.sommerakademiet.com/

www.sommerakademiet

Epost: sa@somak.no

Mobil: 0047 952 15 399

Sommerakademiet og Galleri Frøya, 16. - 25. juni, i Kalvåg, Bremanger, Sogn og Fjordane.

Opne linken nedanfor og sjå kva du kan få oppleve:

http://www.sommerakademiet.com/

Sommerakademiet  www.sommerakademiet 

E-post: sa@somak.no

Mobil 0047 952 15 399

Fleire bilete frå årsmøtet.

Kalender

Nyhende frå lokallaga

Her kjem kursplanen for vinter/vår 2018.
Vi har mykje spanande å by på.

Velkommen til ein triveleg husflidskveld i Hopastova, måndag den 11.desember klokka 19.30. Tilstellinga er open for alle.

Kurs som vert skipa i januar/ februar er fylgjande:
Sykurs medio januar
Vottekurs i saueskinn(helgekurs)
Kurs i bunadsband
Nupperellekurs (helgekurs i februar)
Meir konkret informasjon om dei forskjellige kursa kjem seinare.
Eg ber om at det melder dykkar interesse til
Brita Eilertsen Grønli mobil 99502439
epost 'beigroen@online.no

Kva skjer i lokallaga

31 jan 2018 18:00, Kletten Grendahus

28 feb 2018 18:00, Kletten Grendahus

21 mars 2018 18:00, Kletten Grendahus

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.