Midtre Sunnfjord Husflidslag har medlemmer frå kommunane Førde, Jølster, Gaular, Fjaler, Naustdal og Askvoll. Laget vart stifta 29.april 1980. Høyanger og Hyllestad har kome til seinare. Laget har i 131 medlemmer, medrekna Ung Husflid (mai 2018).

Ann Lundekvam viser stell av bunadstakk. 

Styret i Midtre Sunnfjord Husflidslag for 2017/2018 er samansett slik

Leiar : Gerd Nesbø -  tel. 90566138

Nestleiar: Else Aabrekk - tel. 90619598

Skrivar : Petra Storkås - tel. 99034918

Kasserar:  Ingunn Ramstad - tel.  48043854

Studieleiar: Kari Esaiassen - tel. 90938796

1.vara Sigrid Grov - tel.  93837060

Vi har styremøter ca ein gong i månaden , i førekant av medlems/husflidsmøter

Aktiviteter

Vi har møte med ulike tema, arrangerer kurs, strikkekafèar og turar. Vi har òg ei stor husflidsmesse kvart år i samarbeid med Sunnfjord Museum.

Fast møtestad er Halbrendshuset på Sunnfjord Museum. Kursa går for det meste i Førdehuset, men kan òg vere ute i distriktet på ein skule eller ein verkstad.

STRIKKEKAFÉ KVAR TYSDAG KL.19 I ODDETALSVEKER I FØRDEHUSET

Styremøter og medlemsmøter 2018

STYREMØTER: Haust:

-          23 august

-          20. sept.

-          24. okt.

-          22. nov.

MEDLEMSMØTER:

VÅR:

 •  Torsdag 15. mars – samarbeidsmøte med qviltelaget
 •  Torsdag 18 April – Furubø gamle skule i Angedalen – gamle broderi, gamle dukar og pyntehandkle.
 •  Torsdag 31 Mai – bunadstell med Ann Lundekvam
 •  Laurdag 9 juni - Tur til Innvik.

Haust:

 •  30 Aug: Besøk hos Kari Astrup- Geelmuyden – bunadsforkle
 •  8. og 9. september – Husflidsmesse i Movika
 •  27 Sept: Jorunn Russøy - gyldenlær
 •  Torsdag 4 oktober - Strikkekafe på Domus
 •  Torsdag 8 november – Medlemsmøte med husflidskonsulenten.
 •  Onsdag 28. november -  Fellesmøte med Ung Husflid på Kletten.  Julemøte med graut og aktivitet.
 •  Onsdag 5 desember – brette juletre med Marit Andersen.

KURS:

Kurs og læringsverkstad haust 2018

KURS:

Bunadsaum Start siste del av oktober.

24 timar fordelt på 6 el 8 kveldar.

Pris kr 1920 for ikke-medl., 1550 for medl

Kursleiar Kristine Wallesvik.

Kursstad: Førde, lokaliteter ikkje bestemt enno

Broderi/engelsk saum Start siste del av oktober. 12 t fordelt på 4 kveldar.

Pris: kr 960 for ikke-medl., kr. 770 for medl

Kursleiar: Norunn Hjellbrekke. Kursstad: vevrommet, Førdehuset

Smiing Start tirsdag 9.oktober. 12 timar (tirsd og torsd over 2 veker).

Pris: kr. 1000 for ikke-medl., kr 800 for medl

Kursleiar: Magnus Hope. Kursstad: Smia på Mo og Øyrane vidaregåande skule, Mo.

Sying/re-design Start torsdag 17.oktober.

12t (torsdager over 4 veker).

Pris: kr 960 for ikke-medl., kr. 770 for medl

Kursleiar: Malin Charlotte Ødemark.

Kursstad: Førde barneskule                                                                                 

Grindvev Start oktober. 12 timar over 3 el 4 kveldar.

Pris: kr 960 for ikke-medl., kr. 770 for medl

Kursleiar: Jorunn Sundal. Kursstad: vevrommet, Førdehuset

Keramikk  5. og 19.nov. 8 timar.

Pris: kr 640 for ikke-medl., kr. 510 for medl

Kursleiar: Nina Masdal.

Kursstad: Slåtten skule

Strikking  Start 1.okt. 12 timer over 4 kveldar.

Pris: kr 960 for ikke-medl., kr. 770 for medl.

Kursleiar: Norunn Hornnes. Kursstad: vevrommet, Førdehuset

Vev Fullteikna (tek imot på venteliste)

Kursleiar: Maren Erland. Kursstad: vevrommet, Førdehuset

 

LÆRINGSVERKSTAD (tidl. Studiering):

I læringsverkstadene samarbeider deltakarane om å overføre kunnskap til kvarandre og finne løysingar saman. Det vert forventa at alle bidreg til felles læring.

Glassmåling Anna kvar mandag. Start siste del av okt. Stad: Førdehuset

Kontaktperson:

Brodering Anna kvar onsdag/etter avtale. Stad: Førdehuset kl. 19

Kontaktperson: Ragnhild Hukset tlf

Strikkekafe  Anna kvar tirsdag i oddetallsveke. Stad: Førdehuset kl. 19

Kontaktperson: Olise tlf 90044458.

Info og påmelding til Midtre Sunnfjord husflidslag

v/Kari Esaiassen-postesaiassenkari@gmail.com

 

 

Kalender

Nyhende

Det fyrste husflidslagmøte vert på kyrkjetunet og i Førde Kyrkje.Vi startar p Kyrkjetunet der det vert enkel servering og informasjon om drifta i MSH 2018.
Deretter vert det utlodding. Vi held fram med møte i Førde Kyrkje. Maren Erland syner oss og fortel oss om vevnadane sine som heng i kyrkja.
Alle er hjarteleg velkomne.

Bodl Myklebust vart utnemt som æresmedlem på Midtre Sunnfjord Husflidslag sitt årsmøte 3. februar 2018.

 Årsmøte laurdag 03.02.18 kl 12 på Trapp Ned (Sentrum Sør, Førde)
Det vert vanlege årsmøtesaker.
Enkel servering
Loddsal (årer)

Alle er velkomne

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.