Nauma Husflidslag er fylkets største lag med over 100 medlemmer. Laget har møter med ulike aktiviteter hver onsdag i kulturhuset i Namsos. Ta en titt på kalenderen vår, så ser du hva vi driver med. I 2018 har vi forskjellige kurs om strikking, skinnsøm, plantefarging, spinning og nålebinding. Vi har et levende UNGHUSFLID lag hvor vi driver med aktiviteter for ungdom opp til 14 år. Flere ganger per år er vi representert på lokale martnan som Melamartnan, Sagdagen, Museumsmartnan og Julemartnan. Våre strikkekaffemøter er åpne for alle, ikke kun for medlemmer, så ta med benninga og bli med på en trivelig stund :-) Vi ønsker alle nye medlemmer velkommen!

Nauma Husflidslag, stiftet 1981, er tilknyttet Norges Husflidslag, og er en kultur og interesseorganisasjon. Husflidslag arbeider for å bevare tradisjonelle håndverk innen sløyd og husflid, og legger vekt på norsk håndverkshistorie. En viktig oppgave er å bevare og videreformidle kunnskaper og ferdigheter om teknikker innen husflid. Det som opptar medlemmene nå, er blant annet et stort votteprosjekt;

Votter i Namdalen

I forbindelse med den årlige juleutstillingen i Namsos kulturhus startet Nauma Husflidslag høsten 2007 med innsamling av gamle votter som medlemmene strikket opp. Kriteriene for at vottene skulle bli med i utstillingen var at det hadde vært brukt i Namdalen. Ikke nødvendigvis at det aktuelle mønsteret var oppstått i Namdalen, men at votten var kommet hit som gave, medgift, arv e.l. Historier som kunne fortelles i forbindelse med de enkelte votteparene var også av interesse. I alt kom 72 par votter med på utstillingen. Nauma Huflidslag ønsker å ta vare på tradisjonen med hjemmestrikkede votter og ønsker å bevare og videreformidle vottene fra utstillingen med bilder og oppskrifter. Opprinnelsen til vottene og hvor de ble brukt, og av hvem, ønsker vi også skal bli bevart for ettertiden. Votteprosjektet skal føre fram til et hefte med de fleste av strikkeskattene fra utstillingen. Her er det mye kvinnekultur som ligger bak strikkearbeidene og opptegning av mønstre i både fortid og nåtid.

Utsalgspris: Kr. 200,-

Bøkene sendes mot innbetaling pluss NOK 50,-- for porto, eller vips til Nauma Husflidslag 108761

Bankkonto: 44481387482

Husk på å oppgi navn og adresse og at innbetalingen er for votteboka! Du kan også kontakte vår kasserer Oddrun Grande oddrun.grande@ntebb.no.

Nyheter

Kalender

Votter i Namdalen

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.