Ullialt

NHs landsmøte i 2014 vedtok ny strategisk plan. For 2015-2018 er norsk ull vedtatt å være det strategiske satsningsområdet. Satsingen er organisert i et eget prosjekt, med navnet Ullialt.

Ullialt -sidene

BAKGRUNN

Prosjektets eier

Norges Husflidslag (NH) er en landsomfattende, frivillig kulturorganisasjon, stiftet i 1910, bestående av av 24.000 medlemmer i 370 lokallag, 150 profesjonelle husflidshåndverkere og 36 husflidsbutikker som medlemmer over hele landet. Organisasjonen har ansatt en fagperson (husflidskonsulent) i hvert fylke som driver de landsomfattende prosjektene regionalt.

Organisasjonens oppgaver er, ifølge strategisk plan 2015-2018, å ivareta, formidle og fornye husflidstradisjonene i Norge. Dette gjøres gjennom opplæring, næringsutvikling og synliggjøring. I 2014 ble Norges Husflidslag UNESCO-kreditert med et spesielt ansvar for immateriell kulturarv.

Visjon:
Husflid former framtida

Verdier:
Tradisjon, kvalitet og skaperglede

Nasjonal satsing på norsk ull

NHs landsmøte i 2014 vedtok ny strategisk plan. For 2015-2018 er norsk ull vedtatt å være det strategiske satsningsområdet. Satsingen er organisert i et eget prosjekt, med navnet Ullialt.
Norsk ull ble valgt fordi det er en del av vår tradisjon, som de siste åra har fått hard konkurranse fra importerte fiber, som merino og alpakka. Norsk saueull har imidlertid helt spesielle egenskaper og er vår viktigste fiber gjennom tidene, både innen tekstilindustri og husflidstradisjon. Den har reddet liv og gitt oss nasjonal identitet og stolte historier. Norsk ull er en fornybar og miljøvennlig ressurs. Gjennom prosjektet vil vi bidra til å markere norsk ull som et konkurransedyktig fiber, også i dagens marked. Vi vil øke bruken av og kunnskapen om norsk ull.
Mange av NHs aktiviteter forholder seg, uavhengig av dette prosjektet, allerede til ull. Årsaken til opprettelsen av et eget fireårig prosjekt er at fokuset og bevisstgjøringen nå skal rettes mer eksternt. Prosjektet har målsettinger som til dels faller utenom NHs kjerneaktiviteter.

Historikk
Norges eldste tekstil smeltet ut av Lendebreen i 2011. Det viste seg å være en kjortel fra ca. år 300 e.Kr. Funnet er viktig også i europeisk målestokk: Slike tekstiler har vi bare en liten håndfull av.

Baldisholteppet, vikingskipenes seil, båtryene, unike funn fra Osebergskipet, Selbuvotter og Mariusgensere har vært med på å definere vår nasjonale identitet. Alle disse tekstilene er laget i ull og med stor grad av handlingsbåren kunnskap for å få til det gode resultatet. Vårt forhold til ull går så langt tilbake at vi kan snakke om at det har vært med å forme vår egen utvikling.

I nyere tid vet vi at alle våre polfarere fra Amundsen og Nansen til dagens helter, brukte ull for å beskytte seg mot kulden. Våre idrettshelter har fulgt opp, og i undersøkelsen ”Waluing Norwegian Wool, har forsker Ingunn Grimstad Klepp funnet ut at 60 % av oss nordmenn har ull i våre klesskap mot nesten 0% i ull-landet England.

Moten er med på å profilere ull som materiale, men mye av den tekstile ullproduksjonen i Norge bruker ikke norsk ull. Kun 20 % av den norske ulla blir brukt her i landet, det resterende forsvinner inn i produksjon utenlands.

Materialkunnskapene, teknikkene og ferdighetene knyttet til fremstilling av ullprodukter[1], er ikke lenger i daglig kunnskapsoverlevering fra mor til datter, far til sønn – og formidles bare tilfeldig i skoleundervisningen. Ved å sette fokus på norsk ull vil vi gjøre flest mulig kjent med tradisjoner og teknikker knyttet til vår kulturarv. Det vil gi større mulighet til å forstå sine omgivelser – ”fra sau til genser”- og å følge hele verdikjeden til en miljøvennlig produksjon av klær. NH er landets største interesseorganisasjon på tekstilfeltet. Gjennom prosjektet Ullialt vil vi bruke vår posisjon til å sette fokus på norsk ull og øke bruken av den.

 

MÅL

Hovedmål
Øke bruken av og kunnskapen om norsk ull.

Delmål
Prosjektet skal:
-være en rød tråd i NHs opplæring og aktivitet i prosjektperioden.
-skape oppmerksomhet rundt norsk ull i media.
-bidra til bedre merking av norske ullprodukter.
-bidra til å øke tilgjengeligheten og bruken av norske ullprodukter.

MÅLGRUPPER

Det overordnede prosjektmålet setter fokus på norsk ull i hele vår verdikjede.  Gjennom prosjektets hovedmål vil vi i tillegg til vår egen medlemsmasse også nå forbrukere, forsknings-, landbruks- og designmiljøer. De forskjellige aktivitetene vil henvende seg til egne målgrupper, og samlet sett går vi dermed bredt ut.

Forbrukere
Øke kunnskapen om norsk ulls egenskaper og fremme salg av norske ullprodukter.

Forskningsmiljøet
Det er allerede opprettet dialog og samarbeid med forskningsmiljøet, særlig med tanke på én felles merkeordning for norsk ull. Vil også involveres i en eventuell konferanse.

Tekstilindustrien
Bidra til økt bevissthet rundt norsk ull.

Fylkeslag, lokallag, medlemmer
Øke bevisstheten rundt og markere betydningen av norsk ull.

Barn og unge (Ung Husflid)
Aktiviteter som øker kunnskapen om sauen og prosessene knyttet til ressursutnyttelsen av den. Breddegaven retter seg helt konkret til denne målgruppen.
Butikker og håndverkere
Øke tilgjengeligheten og bruken av norsk ull.

AKTIVITETER OG TILTAK

Prosjektet har en varighet på fire år. Tiltakene avhenger av økonomiske rammer, og planlegges mer detaljert når disse foreligger. Struktur og idéer:

2015: Forprosjekt
Forankre Ullialt internt (konsulenter, butikker, lokallag)
Tildeling av breddegaven
Nytt design for unge brukere
Ansette prosjektleder
Planlegge tiltak
Etablere eksternt nettverk

2016: Forankring
Ung Husflid: Strikkeopplæring på nett
Søke prosjektmidler
Utarbeide trykksaker og materiell
Handmade, nordisk samarbeid
Opplæring av butikkansatte
Forankre Ullialt internt
Utnevne ull-ambassadører
Ekstern bevisstgjøring gjennom kampanjer
Delta på interne og eksterne arrangementer
Synliggjøre Norges Husflidslag som fagorgan

2017: Formidling og aktivitet (ULLÅRET)
Konkurranse: Lett på foten
Kampanje: Ullvett
Nordisk konferanse og workshop
Vandreutstilling
Initiere merkeordningen for norsk ull

2018: Produkt
Merkeordning iverksettes?
Landsmøte 2018
Evaluering
Lansering av Husflidens spælsau-garn

SAMARBEIDSPARTNERE

Den røde tråden i prosjektet Ullialt er kommunikasjon, formidling av kunnskap og bevisstgjøring. NH har allerede flere samarbeidspartnere og vil i forbindelse med Ullialt også knytte til seg nye. Norsk ull er et tema som engasjerer, og som vekker et eierskap hos mange nordmenn. Dette blir et virkemiddel vi bevisst vil spille på i prosjektet. Den norske ulla er vår egen historie.
Allerede etablerte samarbeid:
HM Dronning Sonja: Norges Husflidslag høye beskytter
KRUS: Tverrfaglig prosjekt som arbeider for en forbedring av næringskjeden for ull i Norge.
Søsterorganisasjonene i Sverige, Danmark, Finland og Island
Norilia: Ull til arbeid med barn og unge.

Eksempel på tiltak, mulige samarbeidspartnere i parentes
Nordisk konferanse (Nordiske søsterorganisasjoner, forskningsmiljøene, landbruk og foredling[2])
Workshop (garnprodusenter, håndverkere, tekstilkunstnere)
Ullvett-kampanje/mobilapp (tekstilnæringen, Norsk Flid)
Ullambassadører (NRK, opinionsledere i forskjellige målgrupper)
Lett på foten, revitalisering av ullsokken (Den Norske Turistforening, garnprodusenter)
Merkeordning (KRUS, motebransjen, produsenter, leverandører)

Breddegaven
NH har blitt tildelt en breddegave på 2,8 mill. fra Sparebankstiftelsen DNB. Breddegaven ble videre fordelt videre til husflidslagene i januar 2015. Tilskuddet går til lokallagenes innkjøp av materialer og redskaper for arbeid med ull. Målet er at barn og unge skal bli kjent med materialet gjennom flere teknikker: Karding, spinning, vev, strikk, toving, farging  samt søm av skinn, under mottoet «barn levendegjør kulturarven». Noen av aktivitetene innen Ullialt kobles opp mot denne breddegaven.

Norges Husflidslag deltar også på Sjoggfest under Ungdoms-OL, med et eget ullverksted. Prosjektet er tildelt 200 000 fra Sparebankstiftelsen.

ØKONOMI

Ullialt går ut over NHs medlemsrettede kjerneaktiviteter. I dette prosjektet vil målgruppene i stor grad også være eksterne. Selv om Ullialt blir en bred satsing innen eget budsjett må vi også søke tilskudd fra andre økonomiske bidragsytere.

[1] Ullprodukter: Vi mener her materialer og ferdige produkter av ull.

[2] Norilia, Animalia, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag.

Problemer med å se medlemslistene?

Da ligger sannsynligvis problemet i Internet Explorer. Vi anbefaler å bruke nettleseren Google Chrome.

Last ned Google Chrome

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.