Bunadsøm kan ikke lenger bli FOR populært!

Om et tradisjonshåndverksfag årlig har hatt flere enn 5 nyinngåtte lærekontrakter over hele landet har retten til ekstra tilskudd falt bort. Nå er reglene endret til glede for bunadstilvirkerfaget sammen med en rekke andre verneverdige håndverksfag.

Tidligere har muligheten til ekstra tilskudd fra fylkeskommunen vært begrenset til fag med 15 eller færre lærekontrakter over en treårsperiode (dvs. 5 kontrakter årlig til sammen for hele landet).  Tilskuddet har fram til nå falt bort om flere enn dette har villet tilby lærlingskontrakter. Utdanningsdirektoratet fjerner nå dette kravet om en øvre grense for å kunne regnes som verneverdig tradisjonshåndverk. For bunadstilvirkerfaget betyr dette en større forutsigbarhet i utdanningsløpet. På sikt kan det også bety en styrking av faget i konkurranse mot f.eks bunadsproduksjon i utlandet.

Det ekstra tilskuddet kommer i tillegg til basistilskuddet en bedrift får pr. lærling. Ordningen er viktig for næringer som ønsker å bidra for å ivareta verneverdige fag.

Følgende kriterier gjelder for å kunne havne på listen over verneverdige tradisjonshåndverksfag:

  • Faget skal være en del av tilbudsstrukturen for videregående opplæring eller være godkjent som et forsøk.
  • Faget er truet og fagkunnskaper står i fare for å dø ut på grunn av mangel på ny rekruttering.
  • Faget skal ivareta tradisjonelle håndverksfaglige teknikker, materialer og metoder.
  • Faget har kulturell verdi, som det av samfunnsmessige årsaker er viktig å videreføre.

De nye kriteriene betyr at fagene bunadstilvirker, hovslager, smed og trebåtbygger som før har falt ut av oversikten over verneverdige fag, nå igjen er inne på lista.

Endringen av kriterier har en klar sammenheng med anbefalingen i rapporten fra yrkesfaglig utvalg for immatriell kulturarv og verneverdige fag, Lenge leve tradisjonshåndverket! (Udir, 2016). Utvalgets mandat var å vurdere dagens kriterier om et fag er verneverdig og ved behov foreslå endringer. Utvalgets anbefaling var å fjerne begrensingen på 15 kontrakter og heller fokusere på viktigheten av faget som felles kulturarv og bevaring av tradisjonelle håndverksfaglige teknikker, materialbruk og bruksmåter for verktøy.

 Foto: Anne Marte Før

 

 

 

 

 

 

2 aug 2019, Skiringssal folkehøgskole, Sandefjord

9 sep 2019, Rauland/Fagernes

14 sep 2019

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.