En ny fremtid for tradisjonshåndverket?

Norges Husflidslag har vært med på arbeidet med å foreslå framtida for tradisjonshåndverket i utdanningssystemet, og mener blant annet at statlig ansvar for disse fagene må tas i større grad enn i dag.

Rapporten ”Lenge leve tradisjonshåndverket” tar for seg nedgangen i antallet som utdanner seg innen de små og verneverdige yrkesfagene, og kommer med konkrete forslag til hvordan fagene kan få bedre vilkår i framtida.

Utvalget som står bak rapporten har arbeidet på bestilling fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet, og er ett av flere utvalg som har tatt for seg de yrkesfaglige utdanningsløpene. Dette utvalget har vært ledet av Kirsti Kolle Grøndahl, og kurs- og kompetanseutvikler i Norges Husflidslag, Solveig Grinder, har vært et av utvalgsmedlemmene.

Gjennom arbeidet har de fått innspill fra elever, næringsdrivende, interesseorganisasjoner, lærere og andre med interesse i fag som bunadtilvirkning, båtbygging, smiing, duodji, tredreiing og mange flere, og de har kommet frem til en beskrivelse av dagens situasjon med blant annet følgende:

 • Det mangler håndverksopplæring/praktiske ferdigheter i dagens grunnskole
 • Lærere og rådgivere i grunnskolen og i den videregående opplæringen mangler tradisjonell håndverksfaglig kompetanse.
 • Det mangler fag og læreplaner i videregående opplæring for viktige tradisjonsfag og teknikker
 • Det mangler lærebedrifter for de små verneverdige fagene.
 • Dagens forskrifter og lovverk hindrer rekruttering av voksne over 25 år til de små verneverdige fagene.
 • Mulighetene for karriere og videreutdanning for en håndverker er mangelfulle.
Utvalget foreslår blant annet følgende:
 • å endre fra ”små verneverdige fag” til ”små tradisjonelle håndverksfag”
 • å styrke håndverksfag/praktiske ferdigheter på alle nivå i opplæringen
 • å legge bedre til rette for at praktiserende håndverkere kan være veiledere gjennom hele skoleløpet.
 • å opprettholde tilbudet for de små tradisjonelle håndverksfagene som en del av den offentlige tilbudsstrukturen
 • å etablere nasjonale prøvenemnder
 • å etablere stipendieordninger til lærlinger, studenter, lærere, sterke fagpersoner og tradisjonsbærere
 • å gjøre opplæringen mer tilgjengelig for voksne som ønsker utdanning
 • å utvikle videre mulighetene for høyere utdanning

Videre vil utvalget gi Staten direkte økonomisk ansvar for fagtilbudene, og også endre syn til at Norden må ses på som ett kunnskapsområde.

Veien videre:

Utdanningsdirektoratet vil levere sine anbefalinger høsten 2016, etter å ha sammenstilt og vurdert innspillene fra de faglige utvalgene. Etter dette sendes anbefalingene videre til Kunnskapsdepartementet, og videre på offentlig høring. Det er derfor all grunn til å følge med på arbeidet videre, og bruke mulighetene som dukker opp til å si din mening om de små og verneverdig fagene!

Hele rapporten finner du her

8 mai 2021

30 juni 2021, Den danske Design- og Håndværksefterskole i Skjern, Danmark

30 aug 2021

7 mai 2022

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.