Et stabilt statsbudsjett

I Trine Skei-Grandes første statsbudsjett som kulturminister er det økninger tilsvarende prisvekst på både voksenopplæringsmidler og kulturvern. Det inneholder ingen store løft, men er et stabilt budsjett uten de samme kuttene vi har sett de seneste årene.

Etter flere statsbudsjett på rad hvor Norges Husflidslag og andre frivillige organisasjoner har måtte kjempe for å bevare støtten til opplæring gjennom studieforbundene, det godt å se at denne ordningen på budsjettet for 2019 har fått en svak økning. Støtten til voksenopplæring gjennom studieforbundene er foreslått økt med om lag 3 prosent. Disse midlene er viktig for alle våre husflidslag som arrangerer kurs i små håndverksteknikker, og en helt nødvendig ordning for å holde sikre videreføring av tradisjonell håndverkskunnskap.

Norsk kulturfond via Norsk kulturråd er der Norges Husflidslag får midler til drift, og her er det totalt en øking tilsvarende prisvekst. Det er derimot mange søkere om benet på disse midlene, og det endelige utfallet for Norges Husflidslag vet vi først i desember etter Kulturrådet har gjort sine prioriteringer. Tildelingene gjennom Kulturrådet er grunnleggende for det mangfoldige kulturlivet vi har i Norge i dag. Vi skulle gjerne ønsket oss en større økning av denne posten, og en tydelig prioritering av immateriell kulturarv og oppfølging av Norges forpliktelser innen UNESCO-konvensjonen om vern av dette.

En virkelig gladnyhet på kulturbudsjettet er at Valdresmusea sammen med våre samarbeidspartnere Institutt for bunad og folkedrakt får 2,2 millioner til bygging av nye utstillinger. Vi gratulerer så mye!

Vi er også godt fornøyd med at dette budsjettet tar et stort steg i retning full momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Ut fra Frivillighet Norges utregninger kan frivillige organisasjoner få kompensert 75 prosent av momsutgiftene for budsjettåret 2019. Dette er et av mange signaler på at kulturministeren ser verdien av det frivillige kulturlivet.

Støtteordningen LNU Kultur, hvor det deles ut midler til kulturaktivitet for barn og unge, styrkes også i dette budsjettet. Ung Husflid har vært helt avhengig av disse midlene for å gjennomføre flere store formidlings- og opplæringsprosjekter, og vi glade for å se at den unge frivilligheten prioriteres i budsjettet.

Kunnskapsbudsjettet forteller at arbeidet med en ny lærernorm for praktisk-estetiske fag er utsatt. Her forventer vi å se resultater i neste budsjett, da regjeringen tidligere har tydelige på at det er viktig å styrke den praktiske opplæringen. Om de mener dette, må det også følge med midler til å gjennomføre det.

Budsjettet sier ingenting om satsing på lokaler til kulturfrivilligheten, selv om dette er et tema som har vært på agendaen over lenger tid, og det gir heller ingen signaler om hvilke effekter regionreformen vil ha for kulturlivet. Dette er et av temaene Kulturalliansen kommer til å jobbe videre med i året som kommer, og sammenslutningen av kulturorganisasjoner har heldigvis fått 1 millioner kroner på budsjettet til å følge opp dette arbeidet.

Totalt sett viser dette budsjettet en kulturminister som ser verdien av frivillighet og bredde i kulturlivet, hvor midlene heller er lagt i å styrke eksisterende ordninger over å opprette elitesatsinger. 

For ytterligere kommentarer på statsbudsjettet fra vår side kan du se strømming av dette arrangementet fra 10. oktober, hvor vår direktør Marit Jacobsen deltok.

2 aug 2019, Skiringssal folkehøgskole, Sandefjord

9 sep 2019, Rauland/Fagernes

14 sep 2019

14 sep 2019

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.