Europarådet bruker Fikselaug som eksempel på tiltak for bærekraftig bruk av kulturarv

Norges Husflidslag og Fikselaugene blir fremhevet i Europarådets publikasjon «European Heritage for The 21. Century, The Golden Collection of Good Practices” som et viktig eksempel på tiltak for bærekraftig bruk av kulturminner og landskapsressurser.

Europarådet har som sin fremste oppgave å arbeide for menneskerettigheter, demokrati og rettsstatsprinsippet, og er i forlengelsen av dette opptatt av å fremme en integrert og koordinert forvaltning av kulturarv. Her blir Norges Husflidslag og Fikselaug (The Mending Guild) trukket frem som eksempler.

Fikselaug blir nevnt under følgende kategorier:

  • «Territorial og økonomisk utvikling (D)», som fokuserer på forholdet mellom kulturarv og stedsutvikling, økonomi og lokal styring med hensyn til bærekraftig utvikling. 
    Fikselaugene blir her nevnt spesielt fordi de «oppfordrer til gjenbruk av arv og bruk av tradisjonell kunnskap og praksis (D5)».
  • «Kunnskap og utdanning (K)» setter søkelys på forholdet mellom arv og delt kunnskap, og dekker bevisstgjøring, opplæring og forskning.
    Fikselaugene er med på å «iverksette tiltak for å oppmuntre unge til å praktisere arv (K2)», «sørge for at kunnskapen og ferdighetene som er involvert i kulturminner videreføres (K7)» og «utforske arv som kilde til kunnskap, inspirasjon og kreativitet (K11)».

 

Det at vårt arbeid med Fikselaug og Rødlista er nevnt viser hvilken verdi det har å ta vare på og videreformidle den kunnskapen som ligger i hender og hoder til engasjerte medlemmer i lokale lag over hele landet—også i internasjonal sammenheng.

 

Hva er Fikselaug? 

Fikselaug er et av flere prosjekter iverksatt i forbindelse med vårt fireårige satsningsområde «Holdbart». Målet med satsingen er å formidle det vi allerede har visst lenge: Husflid er bærekraft! Prosjektet skal tydeliggjøre de mulighetene som tradisjonshåndverk og materialkunnskap gir på veien mot et mer ansvarlig forbruk.

Gjennomførte Fikselaug blir møtt med stor entusiasme både blant medlemmer og deltagere. Dette er aktuelt for alle, men Norges Husflidslag har her et spesielt fokus på å nå en yngre målgruppe. Vi ser at miljøbevisste barn og ungdom higer etter mer kunnskap om kvalitet og teknikker for ta vare på klær og tekstiler. Fikselauget i Kristiansand sine to «stunt» på Universitetet i Agder har vært veldig vellykkede, og folk står i kø for å lære mer om hvordan de kan fikse klærne sine. 

 

Les hele European Heritage for The 21. Century, The Golden Collection of Good Practices
https://rm.coe.int/european-heritage-strategy-for-the-21st-century-the-golden-collection-/1680966dda

Fikselaug
http://www.husflid.no/fagsider/holdbart/fikselaug

Fikselauget i Kristiansand på Facebook
https://www.facebook.com/groups/368100620647585/about/

Holdbart
http://www.husflid.no/fagsider/holdbart/husflid_er_baerekraft

Holdbart på Facebook
https://www.facebook.com/holdbarhusflid/

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.