Holdbart – Satsingsområde 2019-2022

Satsingsområdet Holdbart ble vedtatt på Norges Husflidslags landsmøte i juni 2018. I årene 2019-2022 skal Norges Husflidslag arbeide med bærekraft - hvordan håndverk og materialkunnskap kan bidra til å gjøre forbruket vårt mer bærekraftig, mer Holdbart.

Kunnskap om materialer og teknikker er forutsetninger for å gjøre ansvarlige valg som forbruker. Det å lage, reparere og utnytte ressursene som ligger i det vi omgir oss med var tidligere en selvfølgelig del av allmenndannelsen. Det er en del av vår immaterielle kulturarv. Med dagens situasjon er denne kunnskapen igjen høyaktuell. Velstanden vår, kjøpekraften og overforbruket har skapt enormt store utfordringer for kloden vår og livet på den.

 

Ting, klær og utstyr i gode materialer, som vi kjenner opphavet til eller som har en egen betydning for oss, ønsker vi å ta vare på. Å være glad i tingene sine, ta vare på dem og la de få en langvarig bruksverdi er bærekraftig. Kvalitetsbegrepet får flere betydninger, og kan beskrive identitet, materialitet og holdbarhet.  

 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Vi ønsker, gjennom satsingen Holdbart, spesielt å ta vår del av ansvaret for oppnåelsen av mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon.

 

For å bidra til at vi når dette målet vil Norges Husflidslag bidra på flere områder:

  • Øke materialkunnskapen hos forbrukerne
  • Drive opplæring i teknikker som forlenger gjenstanders levetid
  • Heve tradisjonshåndverkets status

Med nedprioriteringen av praktiske fag i skolen har vi mistet mye kunnskap om hvordan vi kan ta vare på tingene våre og øke deres levetid.  Mye av denne viktige formidlingen gjøres av frivilligheten.  Med våre 24 000 medlemmer i 377 lokallag, butikker og håndverkere er Norges Husflidslag en svært betydningsfull aktør innen opplæring i tradisjonelle håndverksfag og utvikling av kreativitet og nyskaping med utgangspunkt i disse.

 

Hvordan?

Holdbart omfatter hele organisasjonen og alle ledd. Lokallag, håndverkere, butikker og enkeltmedlemmer. Sentralt ser vi på egne rutiner, alt fra reise til innkjøp og bruk av materiell skal egenrevideres. I første fase vil vi søke midler for oppstart av større prosjekter, samt gjennomføre enkelte pilotprosjekter regionalt.

 

Vi skal styrke lokallagene med materiell, inspirasjon og tiltak, og håper medlemmene selv også benytter satsingen til å tenke kreativt rundt egen aktivitet og virksomhet. Vi håper medlemmene selv også ser potensialet som ligger i satsingen og skaper mengder av holdbar aktivitet ute i lagene og i sin virksomhet!

 

Arbeidet med Holdbart følges opp av en arbeidsgruppe, bestående av ansatte husflidskonsulenter og kommunikasjonsrådgiver, samt en egen prosjektleder i 50% stilling.

 

Tittelen «Holdbart», emneknagger, logo og materiell kan lag og medlemmer bruke fritt i sine aktiviteter etter hvert som de blir klare.

20 april 2020, Hjerleid, Dovre

9 mai 2020

5 juni 2020, Mandal

1 juli 2020, Design- og håndværksefterskolen i Skjern, Danmark

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.