Ny stortingsmelding om frivillighet

I den nye stortingsmeldinga om frivillighetspolitikk får lokaler til frivillighet et eget kapittel. Norges Husflidslag er veldig fornøyd med at kulturminister Trine Skei Grande ser hvor viktig gode lokaler er for aktivitet i lag og foreninger landet over.

Direktør for Norges Husflidslag, Marit Jacobsen, roser kulturministeren og Kulturdepartementet for å vie lokaler til frivillighet et helt kapittel i den nye frivillighetsmeldinga.

- Å ha gode bygg å være i har stor betydning for husflidslagene. Skal vi ha kurs i treskjæring, bunadsøm, vev, spikking og alt det andre våre lokallag gjør, så må vi ha et sted å være. Jeg håper tiltakene regjeringen foreslår vil føre til at det blir lettere for husflidslagene å få tilgang til gode lokaler med stabile låne- og leieforhold!

Regjeringen lover i meldinga at de skal kartlegge hvilke statlige bygg som egner seg for bruk av frivilligheten, kartlegge organisasjonseide bygg, og oppfordre kommuner og fylkeskommuner til å gjøre sine bygg tilgjengelig for frivilligheten. I tillegg vil de vurdere en innretning for fordeling av spillemidler til kulturbygg.

Det meldinga derimot mangler er visjoner for kurs- og opplæringsaktiviteten i frivillige organisasjoner.

- I meldinga er det skrevet en side om viktigheten av studieforbundene, og denne anerkjennelsen er selvsagt flott, men her etterlyser vi tiltak som følger opp. Bare Norges Husflidslag alene har 60 000 kurstimer årlig gjennom studieforbundsordninga, og kurs er en vesentlig del av norsk frivillighet.

Hele stortingsmeldingen kan leses på Kulturdepartementets hjemmesider.

Foto: Mona Lindseth/Venstre, CCBYSA

2 aug 2019, Skiringssal folkehøgskole, Sandefjord

9 sep 2019, Rauland/Fagernes

14 sep 2019

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.