Revidert nasjonalbudsjett 2020

Regjeringen har nå lagt frem forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2020, og budsjettforslaget inneholder en rekke viktige tiltak for å få frivilligheten gjennom koronakrisen. Det har vært gjort et omfattende påvirkningsarbeid for å få til bedre ordninger, og vi har fått gjennomslag for mye. Dessverre er ikke alle ønskene våre blitt hørt, men vi har lyktes med å endre en del.

Revidert budsjett
I det reviderte budsjettforslaget foreslår regjeringen å videreføre kompensasjonsordningene som ble fastsatt i forskrift av 3. april, med noen endringer. Frivilligheten vil blant annet kunne søke om å få flere av sine inntekter dekket, herunder inntekter fra loppemarked og salg, samt inntekter fra utleie av organisasjonseide bygninger og anlegg. I tillegg er tidsperioden utvidet. Den nye ordningen gis virkning med tilbakevirkende kraft, for perioden fra 12. mars–15. juni.

Budsjettforslaget imøtekommer også Stortingets anmodning om å sørge for at virksomheter som har omfattende økonomisk drift, men ikke har «erverv til formål», blir ivaretatt med en økonomisk kompensasjon (anmodningsvedtak nr. 494 (2019–2020). Med disse endringene i kompensasjonsordningen for frivillig sektor og idrett anser regjeringen anmodningsvedtaket som utkvittert under Kulturdepartementets område.

Vil ikke dekke alt
Selv om den nye ordningen imøtekommer noen av de innrapporterte behovene, vil den ikke dekke alt. Ordningen vil for eksempel kun dekke tapte inntekter på minimum 25 000 kroner, og den vil ikke dekke tapte inntekter etter 15. juni. Mange av de lokale lagene vil dermed tape betydelige inntekter som følge av koronaepidemien. Ordningen vil heller ikke kompensere for bortfall av medlemsinntekter, innsamlingsaktiviteter, pengegaver eller sponsor- og reklameinntekter.

Det anslås at bevilgningen vil kunne dekke 70 pst. kompensasjon for tapte inntekter. Ordningen skal fortsatt være forbeholdt aktører som er registrert i Frivillighetsregisteret, og søkere må på forespørsel kunne dokumentere tapene ved å legge frem budsjett som viser planlagte inntekter og utgifter, regnskap for tidligere års sammenlignbare arrangementer, avtaler, intensjonsavtaler og annen relevant dokumentasjon.

30 juni 2021, Den danske Design- og Håndværksefterskole i Skjern, Danmark

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.