Samarbeidsorganisasjoner anerkjent av UNESCO

Vi gratulerer så mye våre venner i Institutt for bunad og folkedrakt og i Norsk bygdekvinnelag, som forrige uke ble godkjent som ekspertorganisasjoner innen immateriell kulturarv. Norges Husflidslag har hatt denne akkrediteringen siden 2014, og gledes over at feltet styrkes i Norge!

UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven handler om å ivareta levende tradisjoner, og som akkreditert ikke-statlig organisasjon representerer man gjerne et kunnskapsområde eller en gruppe og har bevist at man har gjort et godt arbeid for å ivareta spesifikk kunnskap og ferdigheter.

Norsk institutt for bunad og folkedrakt og Norsk Bygdekvinnelag gjør begge en stor innsats for å ivareta ferdigheter og tradisjoner innenfor sine områder, og vi er veldig glade for at de har fått denne anerkjennelsen. Med dette blir det seks akkrediterte organisasjoner i Norge, og vi håper også at akkrediteringen av to nye organisasjoner vil føre til mer oppmerksomhet omkring det norske statlige ansvaret for å støtte immateriell kulturarv.  

Da Norges Husflidslag ble akkreditert etter søknad i 2014, var dette på grunn av det arbeidet alle våre medlemmer gjør i hele landet med å ivareta og videreformidle lokale tradisjoner, og det systematiske arbeidet for å sørge for at tradisjonelle håndverksferdigheter har relevans i dagens samfunn.

Som akkreditert organisasjon anses man som en ekspert på sitt felt, og deltar på nasjonale og internasjonale arenaer hvor immateriell kulturarv er tema, samtidig som man tar et ansvar for å løfte fram kunnskapen om konvensjonen i egen organisasjon og egen kontekst. I Norges Husflidslag samarbeider vi tett med de andre akkrediterte organisasjonene og Norsk kulturråd om dette arbeidet.

Beslutningen om at Norsk Bygdekvinnelag og Norsk institutt for bunad og folkedrakt er gode representanter for miljøer som jobber med immateriell kulturarv i Norge, og fortjener en rolle som UNESCO-akkrediterte organisasjoner, ble tatt i Sør-Korea forrige uke. På dette møtet var representanter for myndigheter og organisasjoner fra alle land som har undertegnet konvensjonen tilstede.

Den endelige godkjenningen av akkrediteringen må gjøres på UNESCOs generalforsamling i Paris i juni.

Om UNESCO-konvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven:

I 2007 undertegnet Norge v/regjeringen UNESCO-konvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven (2003). Konvensjonen retter oppmerksomheten mot den levende kulturarven innen følgende fem områder:

•Tradisjonelt håndverk

•Muntlige tradisjoner og uttrykk

•Utøvende kunst

•Sosiale skikker, ritualer og høytidsfester

•Kunnskap og praksis som gjelder naturen og universet

Du kan lese hele konvensjonsteksten her.

Foto (Berit Solhaug): Fra Nordisk draktseminar med Norsk institutt for bunad og folkedrakt som vertskap.

23 jan 2019 17:30, Thon Hotel Opera, Oslo

26 jan 2019 10:00, Notodden

3 april 2019, Rauland

23 april 2019, Hjerleid, Dovre

7 juni 2019, Vågå

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.