Skautfelling som immateriell kulturarv

For få år siden var det ingen andre enn Ingebjørg Byrkjeland som kunne felle skaut til slik som det tradisjonelt har blitt gjort til drakter i Hardanger, men nå ser framtida lysere ut for hodeplagget som har vært i høytidsbruk i Hardanger i flere hundre år. På immateriellkulturarv.no har vi nå dokumentert denne rødlista håndverkskunnskapen.

I 2017 markeres det at det er ti år siden Norge skrev under på den internasjonale UNESCO-avtalen om vern av immateriell kulturarv. Den immaterielle kulturarven har som kjennetegn at vernearbeidet aldri ferdigstilles. Det immaterielle er blant annet språk, dans, sosiale skikker, ritualer, kunnskap om naturen – og tradisjonelt håndverk.

Norges Husflidslag ble i 2014 akkreditert av UNESCO som rådgivende organisasjon innenfor immateriell kulturarv, og er i dag en av fem organisasjoner/institusjoner i Norge som har denne statusen. En stor del av grunnlaget for denne akkrediteringa ligger i hvordan våre medlemmer og lokallag jobber for å holde tradisjonell håndverkskunnskap i live gjennom opplæring, kurs og dokumentasjon.

For å markere 10-årsjubileet for undertegnelsen av konvensjonen ville vi vise fram et av de virkelig gode eksemplene på hvordan lokallag i samarbeid med andre jobber systematisk for å ivareta verdifull kunnskap, og det ledet oss til Utne i Hardanger. Her har Folgefonn Husflidslag, Bu og Ringøy Bygdekvinnelag og Hardanger folkemuseum gått sammen for å ivareta kunnskapen om å felles skaut til Hardangerbunaden, som det for få år siden kun var Ingebjørg Byrkjeland som behersket.

Tradisjonen med å bruke hodeplagg har generelt gått tilbake i Norge, og koneskautet er ikke noe unntak fra dette. Når det kommer til koneskaut i Hardanger så handler det også om at det stadig har blitt færre personer som har praktisert kunnskapen å felle (klargjøre) skautet, «å bryte det» (tilpasse det brukerens hode), og skaute (kle det på brukeren). Ingebjørg Byrkjeland har så å si vært enerådene på dette de siste 30-40 årene.

I mai i år besøkte Solveig T. Grinder, Jorid Martinsen og Hege-Therese Nilsen fra Norges Husflidlag prosjektgruppa i Hardanger for å lære om skautfelling. Hva trenger man for å gjøre det? Hvordan gjøres det? Hvorfor er det relevant i dag å kunne dette? Og hvordan ser framtiden ut for denne tidskrevende og veldig spesialiserte ferdigheten?

Resultatet kan du lese på immateriellkulturarv.no, som er Norsk kulturråds portal for fortellinger, dokumentasjon, metoder og tekster om ulike immaterielle kulturarvuttrykk i Norge.

Foto fra Nasjonalbibliotekets samlinger.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.