Søk folkekunststipendet 2019!

Folkekunststipendet er et av Statens kunstnerstipend som årlig tildeles utøvere innen folkekunst. Søknadsfrist er kl 13.00 16.oktober 2018, og vi håper mange av våre håndverkermedlemmer bruker anledningen til å søke stipendet!

Folkekunstnere er utøvere av folkelige kunstuttrykk innen håndverk, dans, musikk og sang. Stipendordningen er innstiftet med det formål å gi utøveren mulighet til fordypning og utvikling av seg selv som folkekunstner. Ved tildeling legges det vekt på kvalitet og aktivitet.

Søknadsskjemaet og fullestendig informasjon er tilgjengelig på Norsk Kulturråd sine nettsider.

Tidligere år har folkekunstnere innen håndverk som treskjæring, keramikk -pottemakeri, metallknipling, bunadtilvirking, bunadbroderi, strikking, håndveving, skinnarbeid/garving blitt tildelt stipend fra Statens Kunstnerstipend.
 
Stipendtyper det kan søkes på innen folkekunst:

▪ Arbeidsstipend kan tildeles for 1-5 år. Skal gi folkekunstneren mulighet til å arbeide med et prosjekt eller ei fordypningsoppgave for å utvikle seg faglig. 

▪ Arbeidsstipend for yngre - nyetablerte kan tildeles for en periode frå 1-3 år. Stipendet kan gi yngre kunstnere i etableringsfasen mulighet til å utvikle seg kunstnerlig, og bedre sjansene deres til å leve av kunsten.

▪ Diversestipend skal være et bidrag til den folkekunstnerlige virksomheten til den enkelte søkeren. Det kan gis støtte til etablering, kurs, reiser, studium, fordypning, materialer, markesdføring, konsulentbistand, m m.

Foto: Firfletter Torild Aavik har tidligere mottatt stipendet.
 

2 aug 2019, Skiringssal folkehøgskole, Sandefjord

9 sep 2019, Rauland/Fagernes

14 sep 2019

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.