Søk folkekunststipendet 2021!

Folkekunststipendet er et av Statens kunstnerstipend som årlig tildeles utøvere innen folkekunst. Søknadsfrist er kl 13.00 16.oktober 2020, og vi håper mange av våre håndverkermedlemmer bruker anledningen til å søke stipendet!

Foto: Mari Fallet Mosand, mottaker av folkekunststipend i 2020

Folkekunstnere er utøvere av folkelige kunstuttrykk innen håndverk, dans, musikk og sang. Stipendordningen er innstiftet med det formål å gi utøveren mulighet til fordypning og utvikling av seg selv som folkekunstner. Ved tildeling legges det vekt på kvalitet og aktivitet.

Søknadsskjemaet er tilgjengelig på Norsk Kulturråd sine nettsider en måned før søknadsfristen.

Kulturrådet har laget en ny søkerveiledning på video som svarer på ofte stilte spørsmål om å søke kunstnerstipend. Du kan gjerne ha filmen oppe mens du fyller ut søknadsskjemaet.

CV er obligatorisk vedlegg. Det legges ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge til dokumentasjon av kunstnerisk virke. Tidligere år har folkekunstnere innen håndverk som sølvsmed, treskjæring, keramikk - pottemakeri, metallknipling, bunadtilvirking, bunadbroderi, knivmaking, strikking, håndveving, skinnarbeid/garving, sølv- gullsmed, blitt tildelt stipend fra Statens Kunstnerstipend.

Stipendtyper det kan søkes på innen folkekunst:

  • Arbeidsstipend kan tildeles for 1 – 5 år. Skal gi folkekunstneren mulighet til å arbeide med et prosjekt eller ei fordypningsoppgave for å utvikle seg faglig. Utgjør årlig kr 268 222,- skattepliktig inntekt.
  • Arbeidsstipend for yngre - nyetablerte kan tildeles for en periode frå 1-3 år. Stipendet kan gi yngre kunstnere i etableringsfasen mulighet til å utvikle seg kunstnerlig, og bedre sjansene deres til å leve av kunsten. Utgjør årlig kr 268 222,- skattepliktig inntekt.
  • Diversestipend skal være et bidrag til den folkekunstnerlige virksomheten til den enkelte søkeren. Det kan gis støtte til etablering, kurs, reiser, studium, fordypning, materialer, markesdføring, konsulentbistand, m m. Engangsbeløp, ikke skattepliktig.
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.