Søk folkekunststipendet 2022

Folkekunststipendet er et av Statens kunstnerstipend som årlig tildeles utøvere innen folkekunst. Folkekunstnere er utøvere av folkelige kunstuttrykk innen håndverk, dans, musikk og sang. Søknadsfrist er kl 13.00 15. oktober 2021, og skjema er tilgjengelig på Kulturrådets nettsider.

i håper mange av våre håndverkermedlemmer bruker anledningen til å søke stipendet!

Avbildet er arbeider av tekstilhåndverker Ann Therese Ekeren Skari, håndvever Lise Skoug Obel, bunadtilvirker Mona Lund-Riise Løkting og filigransølvsmed Gry Grindbakken, som ble tildelt statens Kunstnerstipend i 2021

Stipendordningen er innstiftet med det formål å gi utøveren mulighet til fordypning og utvikling av seg selv som folkekunstner. Ved tildeling legges det vekt på kvalitet og aktivitet.

Kulturrådet vil ha et digitalt informasjonsmøte på Zoom tirsdag, 28.09.2021 hvor de gir en presentasjon av Statens kunstnerstipend og de ordinære stipendordningene som utlyses nå i høst, samt informasjon om søknadsutfylling, valg av kunstnergruppe og vedlegg til søknaden.

CV er obligatorisk vedlegg. Det legges ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge til dokumentasjon av kunstnerisk virke. Søknader sendes inn elektronisk via Altinn.

Tidligere år har folkekunstnere innen håndverk som sølvsmed, treskjæring, keramikk -pottemakeri, metallknipling, bunadtilvirking, bunadbroderi, knivmaking, strikking, håndveving, skinnarbeid/garving, sølv- gullsmed, blitt tildelt stipend fra Statens Kunstnerstipend.

Stipendtyper det kan søkes på innen folkekunst:

  • Arbeidsstipend kan tildeles for 1 – 5 år. Skal gi folkekunstneren mulighet til å arbeide med et prosjekt eller ei fordypningsoppgave for å utvikle seg faglig. Utgjør årlig kr 276 805,- skattepliktig inntekt.
  • Arbeidsstipend for yngre - nyetablerte kan tildeles for en periode fra 1-3 år. Stipendet kan gi yngre kunstnere i etableringsfasen mulighet til å utvikle seg kunstnerlig, og bedre sjansene deres til å leve av kunsten. Utgjør årlig kr 276 805,- skattepliktig inntekt.
  • Diversestipend skal være et bidrag til den folkekunstnerlige virksomheten til den enkelte søkeren. Det kan gis støtte til etablering, kurs, reiser, studium, fordypning, materialer, utstyr, markedsføring, konsulentbistand, mm. Engangsbeløp, ikke skattepliktig.
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.