Statsråd Ropstad spør, - og vi svarer

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad ønsker innspill til en framtidig Ungdomsmelding. Hva bør stå i en slik melding? Hva kan være Norges Husflidslags rolle? 

Av sine 24 000 medlemmer er om lag 3 000 under 26 år i Norges Husflidslag. Ung Husflid og prosjektet Holdbart er viktige satsninger som angår og engasjerer unge i dag.

Åshild Føllesdal og Brita Rusten Åmot representerte Norges Husflidslag på Kontaktkonferansen 2019

- Det er kraft i barn og ungdommer når vi engasjerer oss. Det ser vi nå i miljøutfordringen og alle demonstrasjonene i flere land, utløst av 16 år gamle miljøaktivist Greta Thunberg fra Sverige som utfordrer den etablerte politikken. De voksne kommer til å bli nødt til å høre på oss, sier Åshild Føllesdal, ungdomsrepresentant fra Norges Husflidslag.

Sammen med Husflidskonsulent Brita Rusten Åmot stilte hun tirsdag 5. mars på Kulturhuset i Oslo da  Barne- og likestillingsdepartementet inviterte en rekke barne-og ungdomsorganisasjoner til kontaktkonferanse. 

På forhånd var det sendt ut 3 spørsmål Ropstad og departementet ønsket svar på. Her er hva Norges Husflidslag svarte:

1.Hva er de tre viktigste sakene regjeringen bør ta opp i ei ungdomsmelding -hvilke grep kan regjeringa ta?

Svar:

Norges Husflidslag vektlegger følgende:

  • Inkludering - tilhørighet
  • Miljøbevissthet - bærekraft
  • Demokratibevissthet -ungdomsengasjement

Åshild Føllesdal med engasjert innlegg for Ropstad og de fremmøtte barne-og ungdomsorganisasjonene. Foto: Jens Fremming Anderssen/Norges Husflidslag

INKLUDERING

I Norges Husflidslag får barna og ungdommene jobbe med praktisk håndverk, lærer av voksne gjennom handlingsbåren kunnskap, et internasjonalt språk som vi kan utøve sammen tross ulike kulturer.

De unge får bruke andre sider ved seg selv enn det som blir vektlagt i skolen. Utvikler mestring, bygger selvtillit og får en trygghet som igjen gir gode rammer for mangfold og inkludering.

Husflid og håndverk er en sakte aktivitet. Håndverk gir anledning til å være logget av og være tilstede i eget liv. Å strikke eller snekre krever tid, gir ro og skaper en rytme. Dette er verdiskaping og helse i framtida.

Regjeringen kan legge til rette for at frivillige organisasjoner og kommunale tiltak for barn og unge har gode rammebetingelser, som lokaler å være i, og økonomi slik at alle kan delta uansett hvilket milø og bakgrunn de kommer fra.

Hva mener dere bør være de mest sentrale verdiene ei slik melding skal bygges på?

Svar:

MILJØBEVISSTHET

Barn og ungdommer ønsker å bidra i arbeidet med å nå klima. Den store miljødugnaden må alle ta tak i, og de voksne i samfunnet må lytte til de unge og gi dem arenaer de kan være aktive på.

DEMOKRATIBEVISSTHET

Brita Rusten Åmot holder innlegg med Barne-og familieminister Kjell Ingolf Ropstad som tilhører

FNs barnekonvensjon må ligge i bunnen, en internasjonal avtale som gir barn og unge under 18 år et særskilt menneskerettighetsvern. Den gir barna de samme grunnleggende rettigheter, uansett hvem de er og hvor de bor.

I forutsigbare rammer kan barn og ungdommer få ansvar og se resultater av egen innsats både individuelt og i felleskapet. De får være med på demokratiske prosesser i organisasjonens liv, lokalt regionalt og nasjonalt.

Alle kommuner og fylker må ha sitt eget ungdomsråd. Ungdommene må få sine egne kanaler i politikken og i organisasjonene.

3. Hva kan barn og ungdomsorganisasjonene medvirke til i ungdomspolitikken framover, og hvilken rolle vil de spille?

Svar:

I Norges Husflidslag har vi etablert et eget Ungdomsråd, og vår satsing de 4 årene framover er HOLDBART. Det handler om miljøbevissthet i forhold til hva vi bruker av materialer, at vi reparerer og gjenbruker mer i stedet for å kaste. Vi vil bort fra bruk-og-kast-samfunnet som vi har blitt en del av.

Vi vil lære Barn og unge håndverksferdigheter som gjør dem i stand til å fikse, reparere og ta vare på det de har.
Ungdommer i Norges Husflidslag vil lære å stoppe og reparere klær! De vil ikke bare kaste gode, fine klær bare fordi det har blitt en liten skade på dem. Å reparere er miljøvennlig.

20 april 2020, Hjerleid, Dovre

9 mai 2020

5 juni 2020, Mandal

1 juli 2020, Design- og håndværksefterskolen i Skjern, Danmark

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.