Støtte til ungdomskurs i tredreiing

Norges Husflidslag vil at flere ungdom skal lære seg tredreiing, og takket være midler fra Sparebankstiftelsen DnB kan vi nå gi støtte til lokallag som vil starte opp med kurs i dette!

Norges Husflidslag ønsker at våre lokallag inspireres til å holde kurs i tredreiing for ungdom!

Vår erfaring fra tilsvarende kurs er at ungdommene som deltar er veldig ivrige og interesserte. Flere forteller at de aldri har fått prøve tredreiing i skolen, og er veldig glade for at de har fått muligheten til å gå på kurs gjennom husflidslaget!

Norges Husflidslags fagutvalg i tre ønsker derfor å stimulere lokale husflidslag til å sette i gang med tredreiing for ungdom, og vi har fått midler fra Sparebankstiftelsen DnB til å gjennomføre dette.   

Norges Husflidslag gir tilskudd til husflidslag som i løpet av 2018 gjennomfører kurs i tredreiing for ungdom. Tilskuddet gis med kr 1000 pr ungdom som deltar. Fylles ikke kurset opp med ungdom, kan voksne deltakere også delta. Den økonomiske støtten skal brukes til å subsidiere deltakeravgiften til ungdommen

Vilkår:

  • Kurset må være på minst 15 timer.
  • 15 timers - kurs kan feks. gjennomføres i løpet av ei helg, om det starter fredag ettermiddag/kveld.
  • Husflidslaget melder selv kurset inn til Studieforbundet kultur og tradisjon

Fagutvalg i TRE har dreiebenker for gratis utlån i perioder av året. Meld fra til akershus@husflid.no hvis dere har behov får lån. Det lokale husflidslaget må selv betale og ordne frakt tur-retur fra Hadeland i Oppland der dreiebenkene er stasjonert.

Mal for invitasjon finner dere her: Invitasjon tredreiekurs for ungdom

Innmeldingsskjema finner dere her: Innmelding av kurs i tredreiing for ungdom 2018

Rapporteringsskjema finner dere her: Rapportering av kurs i tredreiing for ungdom 2018

23 jan 2019 17:30, Thon Hotel Opera, Oslo

26 jan 2019 10:00, Notodden

3 april 2019, Rauland

23 april 2019, Hjerleid, Dovre

7 juni 2019, Vågå

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.