Svakt budsjett for kulturvern, frivillighet og kompetanse

Forslaget til statsbudsjett for 2018 er skuffende lesing for alle som bryr seg om kulturvern og kulturfrivillighet. Støtten til studieforbundene kuttes igjen drastisk og det er få ambisjoner for kulturvern.

Det mest dramatiske i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 er kuttet på 22,5 millioner til voksenopplæring. Norges Husflidslag får kursstøtte til over 60 000 kurstimer gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon. Går forslaget gjennom har det stor betydning for våre lokallags mulighet til å drive opplæring med høy kvalitet innenfor blant annet tradisjonelt håndverk.

- Nok en gang å måtte kjempe for disse midlene er provoserende. For en beskjeden sum på statsbudsjettet sørger frivillige lag over hele landet for at kulturarv deles, utvikles og læres videre. Om regjeringen mener alvor med å si at de et opptatt av kompetanse og praktisk kunnskap, så hadde de ikke foreslått dette kuttet.

Norsk kulturråd tildeler gjennom Norsk kulturfond midler til Norges Husflidslag og en rekke andre organisasjoner, utøvere og institusjoner. I budsjettet er det foreslått en beskjeden øking på 2,8 prosent her, som så vidt er en indeksjustering.

- Det vi trenger nå er en reell styrking av Norsk kulturfond, og ikke minste en tydelig prioritering av kulturvern. I år markerer vi 10-årsjubileet for UNESCOs konvensjon for vern av immateriell kulturarv i Norge. Å være en del av et globalt fellesskap som jobber for å bevare immateriell kultur, forplikter staten til å følge opp, men det ser vi ikke mye av i dette budsjettet.

Vi er også skuffet over en rekke smålige kutt til organisasjonsliv og frivillighet, slik som kutt i støtten til LNU Kultur, fjerning av midler gjennom Landbruks- og matdepartementet til våre venner og samarbeidspartnere i Norsk bygdekvinnelag, 4H og Norsk kulturarv, og at momskompensasjonen til frivillige organisasjoner kun er på 2 prosent og dermed ikke dekker inn søknadsgrunnlaget.

En gladnyhet er dermed løftet om satsing på praktisk-estetiske fag i skolen. Dette kommer i første omgang gjennom 30 millioner satt av til lærere som vil videreutdanne seg i disse fagene. Det er også lovet at det våren 2018 skal legges fram en strategi for styrking av fagene. Dette viser at Norges Husflidslag og andre organisasjoners langsiktige arbeid endelig kommer til syne i skolepolitikken.

For mer informasjon, kontakt direktør Marit Jacobsen

marit@husflid.no / 915 80 781

23 jan 2019 17:30, Thon Hotel Opera, Oslo

26 jan 2019 10:00, Notodden

3 april 2019, Rauland

23 april 2019, Hjerleid, Dovre

7 juni 2019, Vågå

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.