Vg2 Design og tekstil ved Årstad videregående reddet!

Oppdatert: Etter massiv tilbakemelding har politikerne i Hordaland fylkeskommune valgt å stoppe prosessen med nedlegging av Vg2-tilbudet i Design og tekstil ved Årstad videregående skole. Brevet Norges Husflidslag sendte i forkant angående saken kan dere lese under.

Brev sendt fylkesutvalget i Hordaland 5. desember 2017:

Norges Husflidslag er svært bekymra for forslaget om å legge ned Vg2 Design og tekstil ved Årstad videregående skole, og mener at dette i realiteten fører til en svekking av håndverk som næring og kulturarv.

Samfunnet etterspør praktiske og kreative ferdigheter

Elever som har design og håndverk som utdanning har mange karriereveier, og det er stort behov for personer med ulike spesialiseringer innenfor de tekstile fagene. I Hordaland er det en stor produksjon og omsetning av fylkets bunader på systuer tilknytta Norsk Flid Husfliden i Bergen, og flere mindre systuer ellers i fylket, som alle ivaretar en unik lokal tekstil kulturarv. Her er det uttalt behov for rekruttering. Rekruttering til de små og verneverdige fagene innen tekstil er avhengig av den bærebjelken Vg2 Design og tekstil på Årstad vgs er.

Det er uttalt tydelig i den nasjonale kunnskapspolitikken at de praktiske og kreative fagene blir stadig viktigere i framtidens arbeidsmarked. Disse elevene kommer seg i stor grad ut i relevant jobb kort tid etter endt utdanning, og her har skolene og fylkeskommunen et ansvar for å formidle dette til potensielle elever.

Pågående gjennomgang av det yrkesfaglige utdanningstilbudet

Strukturen for fag- og yrkesutdanning er nå gjenstand for revisjon. Utdanningsdirektoratets anbefalinger, som nå ligger til behandling i Kunnskapsdepartementet, og det har blitt lovet at dette skal være klart i 2018.

Faglig råd for design og håndverk har i sine anbefalinger foreslått større omstruktureringer av studieprogram for DH, og Utdanningsdirektoratet har tatt disse til følge og sendt dem videre til departementet.  Det er bl.a. foreslått en ny oppdeling av DH og nye grunnkurs, og muligheten for regionale senter med ansvar for de små tradisjonshåndverkene vil bli diskutert.

Det foreligger også en anbefaling om å ta et større statlig ansvar for opplæring i de små og verneverdige fagene. De fleste av disse er knyttet til studieprogram for Design og håndverk. Vi oppfordrer dermed Hordaland fylkeskommune på det sterkeste til ikke å gjøre noen forhastede beslutninger før dette statlige arbeidet er ferdig.

Offentlig ansvar for immateriell kulturarv

Norge undertegnet i 2007 UNESCO-konvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven. Dette medfører også et offentlig ansvar for å sikre at praktisk håndverkskunnskap lever videre. At det finnes utdanningsmuligheter her er helt essensielt for å sikre at vi har utøvere av ulike typer tradisjonshåndverk i framtiden, og Norge er pålagt at det finnes forutsigbare og kjente opplæringstilbud innen tradisjonelle håndverk. Dette ansvaret bør også fylkeskommunen ta innover seg.

Ved bortfall av tilbudet i Design og tekstil vil fagmiljøet ved skolen forvitre. Hordaland vil være dårlig rustet for utvikling av fremtidens gründere innen kreative næringer, kulturbasert reiseliv og tradisjonelle håndverksfag knyttet til museum og bygningsvern.  Vi anbefaler Hordaland fylkeskommune til å foreta en ny vurdering av saken og også til å ha «is i magen» fremt til ny struktur for fag- og yrkesopplæring foreligger.

Med vennlig hilsen

Marit Jacobsen, direktør

Hege-Therese Nilsen, husflidskonsulent i Hordaland

 Foto (Anne Marte Før): Utsnitt fra Fanabunad. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.